Etikett: social hållbarhet

Tänk om vi bygger ett rättvist Sverige

Av , , Bli först att kommentera 2

Jag vill ha ett Sverige som håller ihop. Där alla har lika goda förutsättningar att bli den de vill vara. Där alla känner sig trygga med att samhället kan fånga upp en när man faller, så att man snabbt kommer på fötter igen.

Jag vill ha ett rättvist Sverige.

Nu är det inte rättvist alls! De ekonomiska klyftorna har ökat, hälsan är ojämlik, vi har både bostadssegregation och skolsegregation, tillgången till samhällsservice är ojämlik mellan stad och glesbygd, jämställdhetsarbetet går alldeles för långsamt; kvinnor tjänar fortfarande mindre än män trots lika arbete, tar större ansvar för obetalt arbete och får därmed lägre pension och sjukpenning. Allt detta skapar otrygghet, försämrar tilliten och blir i längden dåligt för alla, även de med höga inkomster, god hälsa och välutbildade, rika föräldrar.

Tänk om vi bygger ett rättvist Sverige. Där dina förutsättningar i livet inte påverkas av var du bor, ditt kön, din hudfärg eller dina föräldrars välstånd, utan av dig, dina drömmar och ambitioner!

 

Vi är mer än konsumenter och skattebetalare

Av , , Bli först att kommentera 3

I debatten talar vissa partier om människor, oss medborgare, i huvudsak som konsumenter och skattebetalare. En bild målas upp där det viktiga är att alla ska arbeta och betala skatt och att alla ska konsumera mycket så vi får tillväxt. Jag anser att det finns stora risker med att debatten målar upp en så enahanda bild av vad det innebär att vara människa i Sverige.

När ramarna för vad en ”bör” vara som medborgare blir så smala, hindras människor från att leva på det sätt som får dem att uppfylla sin fulla potential, samtidigt som riskerna för att människor sätter sig i miljöer där de inte mår bra ökar. Det exkluderar också människor. Vi har olika förutsättningar, gör olika val och våran situation är föränderlig över tid. Om man är sjuk, stödjer en anhörig i missbruk, lägger majoriteten av sin tid på ideellt engagemang, går ner i arbetstid för att vara mer med barnen – hur känner man sig då när vissa partier lägger allt fokus på att alla ska jobba heltid och konsumera mycket?

För mig är ett av statens viktigaste syften att skapa ett samhälle som bidrar till så mycket livskvalitet som möjligt för samtliga medborgare. Om människor reduceras till att primärt vara konsumenter och skattebetalare så förbises så många aspekter av vad det innebär att vara människa. Statens förutsättningar att uppfylla sitt syfte att skapa livskvalitet kommer då vara mycket svårare, om inte omöjligt, att uppfylla.

För att forma ett samhälle som skapar livskvalitet för alla måste vi se till hela människan och alla människor, alla våra likheter och olikheter, våra behov och preferenser. Det öppnar också upp för att värdera politik som rör kultur, föreningsliv, arbetsmiljö, bildning, naturvård, rekreationsområden, arbetsmiljö m.m. mycket högre.

Jag vill driva en politik som ser till hela människan. Vi är så ofantligt mycket mer än konsumenter och skattebetalare.

 

Bli först att kommentera
Etiketter: , ,

Hållbar utveckling – vad är det?

Av , , Bli först att kommentera 0

Hållbar utveckling är ett välanvänt begrepp idag. Alla vill visa hur deras verksamheter eller produkter är hållbara. Det är bra, för det visar att människor tycker detta är viktigt. Men det gör också att det kan upplevas otydligt vad begreppet innebär.

I lördags, i anslutning till SEE Västerbottens hållbarhetsvecka, var jag inbjuden till Robertsfors för att hålla en presentation om klimatförändringen och hållbar utveckling, samt delta i ett panelsamtal tillsammans med bland andra centerpartiets riksdagsledamot och Robertsfors kommunalråd. Då diskuterade jag bland annat begreppet hållbar utveckling.

SEE står för social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet. Men vad är ekologisk hållbarhet, vilka är de yttre ramarna?

Forskning har identifierat nio planetära gränser: klimatförändring, främmande ämnen, ozonskiktet, partikelhalten i atmosfären, försurning av haven, biokemiska flöden av kväve och fosfor (övergödning), sötvattenanvändning, markanvändning och biologisk mångfald.

Planetary bounderies – Stockholm resilience center

Dessa gränser är inte förhandlingsbara utan naturvetenskapliga ramar som vi har att förhålla oss till. Ekologisk hållbarhet uppnås när vi håller oss innanför dessa plantera gränser.

Social hållbarhet kan definieras genom att utgå från de mänskliga behoven. Ett samhälle eller en verksamhet är socialt hållbar när den inte undergräver människors möjlighet att få sina mänskliga behov uppfyllda. En teoretisk definition av de mänskliga behoven är den som professor Manfred Max-Neef presenterar. Uppehälle, skydd, ömhet, förståelse, delaktighet, fritid, skapande, identitet och frihet.

Vi känner alla någon som pressats till bristningsgränsen då något av dessa behov inte uppfyllts. Behoven är biologiska ramar, vilka  inte heller de är förhandlingsbara. Vi har bara att förhålla oss till dem.

Förutsättningarna för vad som är ekonomiskt hållbart går dock att förhandla på olika sätt. Det ekonomiska systemet är av människan skapat och modifieras ständigt. För att vi ska ha ett stabilt samhälle, behöver det vara ekonomiskt hållbart. Eftersom ett instabilt ekonomiskt system riskerar att gå ut över den sociala och ekologiska hållbarheten.

Ekologisk och social hållbarhet behöver därför alltid vara det primära, icke förhandlingsbara yttre ramarna som vi måste hålla oss innanför. Vi måste utforma samhället och det ekonomiska systemet på ett sådant sätt att vi håller oss innanför dessa ramar. Om ekonomisk hållbarhet definieras som ekonomisk tillväxt, som det tyvärr ofta felaktigt gör, riskerar vi att såga av grenen vi sitter på.