Kvinnor utan rättigheter i Sverige

Av , , 1 kommentar 2

Jag läser nyhetsrapporteringen från Afghanistan och ser att det är många kvinnor som trotsade allt hot om våld och gick till valurnorna för att lägga sin röst. Det är starkt att stå upp för sina demokratiska rättigheter och inte låta sig kuvas av hot och våld.

Det är inte bara i Afghanistan som kvinnor saknar rättigheter det finns kvinnor i Sverige som står utan rättigheter i vissa situationer. Om en kvinna blivit misshandlad av sin man och flyttat till ett skyddat boende hos kvinnojouren och ska efter en tid flytta därifrån så får de inte skriva på ett eget hyreskontrakt om de har levt med en man som dragit på dem betalningsanmärkningar.

Det innebär att någon annan, i dessa fall, ansvarig för kvinnojour verksamheten får stå för bostadskontrakten. Den som är ansvarig för kvinnojouren i Lycksele står just nu för flera bostadskontrakt. Om något händer henne så står kvinnorna i dessa lägenheter på bar backe igen.

Om kvinnan inte kan flytta med barnen till något annat boende tvingas de att gå tillbaka till mannen för fortsatt misshandel.

Skillnaderna är stora mellan våra kommuner i Sverige det borde vara lika förutsättningar inom varje kommun
Moderatkvinnorna ska kartlägga skillnaderna och lägga fram ett förslag så att förutsättningarna blir lika oavsett bostadsort.
Det är en fråga om jämlikhet och demokrati i Sverige
 
Elisabeth Björnsdotter Rahm

 

 
1 kommentar

Stor region innebär nedläggning av Lycksele

 

Jag måste fortsätta på Edward Riedls inlägg om stor region och Lycksele lasarett. Jag känner samma oro som Edward och jag sitter dessutom med i en av arbetsgrupperna inför denna stor region och ser hur arbetet fortskrider.  För att vi ska få ett väl fungerande universitets sjukhus i Umeå behövs ett större underlag av akuta patienter och då kommer Södra Lappland att bli inkluderad i detta underlag.
Får vi ett regimskifte valet 2010 (gud förbjude) kommer den S-märkta regering att införa en region direkt. Det innebär att Lycksele lasarett blir en stor vårdcentral med  inneliggande patienter, ingen akutverksamhet, inget BB, enbart enklare dagkirurgi. Detta är för mig en katastrof. Vi kommer i så fall att ha Sveriges sämsta tillgänglighet till akutsjukvård och få åka Långa långa sträckor i bil. Vad betyder stor region för sjukvård? Var finns patientsäkerheten?

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Bli först att kommentera

Ett nej är ALLTID ett nej!

 

Våldtäkt är utan tvivel ett av de mest kränkande brotten en individ kan utsättas för. Många utsatta kvinnor avstår fortfarande från att anmäla brottet eftersom det innebär en stor integritetskränkning. I Sverige har antalet anmälda våldtäkter fördubblats de senaste tio åren från 1 400  till 3 600 anmälningar.
Det här är svenska siffror, här har vi ett väl fungerande rättsväsen en demokrati med lagar och regler som efterföljs och i Sverige har vi inte en gammal tradition med ett föråldrad religiöst synsätt att leva efter. Kvinnor i många länder lever som slavar under sina män där de måste lyda minsta vink och inte har egna rättigheter. Vi måste  stärka dessa kvinnor och bygga upp gemensamma regler som säger att ingen kvinna ska behöva bli våldtagen, regler som säger att ett nej ALLTID är ett nej, oavsett språk!  
 
Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)
Bli först att kommentera

Afghanistans kvinnor behöver demokrati!

Av , , 1 kommentar 21

 

Debatten är stor om den svenska närvaron i Afghanistan. Jag är av den åsikten att militära strider inte är bra men när vi diskuterar Afghanistan anser jag att vi inte har något val. Vi måste se till att omvärlden hjälps åt att lyfta upp landet så att även Afghanistan  får demokratiska rättigheter. Jag läser en artikel av Johanne Hildebrandt på Aftonbladets websida där hon skriver om kvinnor i Afghanistan.
17 000 afghanska kvinnor dör varje år i barnsäng, betydligt fler än de soldater som dör i strider, en afghansk kvinna föder i genomsnitt sex barn och har en medellivslängd på 43 år.
Landet har den högsta spädbarnsdödligheten i världen och 25% av barnen blir inte äldre än fem år.
Detta är skrämmande siffror, kvinnor i Afghanistan kämpar mot regimen, mot den religiösa ledningen mot urgammal kultur och har inga rättigheter, inget berättigande. Vi kan inte se på hur kvinnor ska jämställas med boskap och vara en mans egendom och inte få vistas ute utan sällskap av sin man, vi måste se till att flickorna i Afghanistan får rätt till utbildning, arbete och rättigheter i samma utsträckning som pojkarna får.
Sverige måste vara närvarande för att ge Afghanistan det stöd man behöver för att själva kunna bygga upp en demokrati
 
Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)
1 kommentar

Syns vi inte så finns vi inte!

Jag har fått feedback på min senaste blogg både skriftligt och muntligt och det uppskattar jag. Det visar att frågan om jämstäldhet är viktig och att det finns mycket kvar att göra

Sverige har länge varit en förebild för många andra länder, men fortfarande har kvinnor och män inte lika möjligheter. Jag vill att både män och kvinnor ska ha samma förutsättningar till arbete och egen försörjning. Det handlar om att ha samma möjligheter att komma in på arbetsmarknaden och att kunna stanna kvar och utvecklas där och att kombinera arbetsliv med familjeliv. Det handlar också om att avskaffa de så kallade ”delade turerna”, rätt till arbetskläder inom vård och omsorg, ge bättre vård till kvinnor, minska våldet mot kvinnor och se till att det finns fler arbetsgivare för kvinnor att välja mellan, och att fler kvinnor vågar starta och driva företag i framtiden.
För att ett land ska kunna växa och utvecklas krävs att man tar tillvara hela befolkningens kunskaper och kompetens. Varje individ kvinna som man, ska ha möjlighet att utveckla sin begåvning inom just de områden där man har de bästa förutsättningarna oavsett kön. Därför är jämställdheten en mycket viktig faktor för tillväxten. Och Sverige behöver både tillväxt och mer jämställdhet.
 
Jag tror att vi hela tiden måste jobba utifrån ett jämställdhets perspektiv och alltid ifrågasätta skillnaderna.  Är frågan inte uppe på agendan finns det inte! 
 

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Bli först att kommentera

Kvinnor och ledarskap

Av , , 2 kommentarer 2

 

Moderatkvinnorna har nu presenterat ett Moderat Jämställdhetsbokslut. En rapport som visar hur det ser ut med jämställdheten inom Moderaterna. Hur läget är, både i den moderata partiorganisationen, men också på förtroendeuppdrag för moderaterna runt om i Sverige.
 
Det är stora skillnader mellan kvinnor och män på tydliga maktpositionerna inom moderaterna. På nationell nivå, alltså i partistyrelse, i riksdagen och i regeringen finns en god och jämn representation. Men så är det inte överallt. Den stora utmaningen finns på kommunal nivå. Där är skillnaden  tydligast och här finns många hemläxor att göra.
 
När nästan 7 av 10 moderata ordförande i olika kommunala styrelser och nämnder är män, när 8 av 10 ordföranden i kommunala bolag (bostadsbolag mm) är män – då kan ingen vara nöjd!
 
Det är spännande att Moderatkvinnorna gjort detta jämställdsbokslut och jag hoppas fler vågar syna sina strukturer för att vi ska få ett mer jämnlik samhälle.
Inom Moderaterna kommer vi att arbeta hårt med denna fråga för att blandannat försöka få fler kvinnor att engagera sig politiskt och på så sätt bli förbileder för andra kvinnor.
 
Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)
2 kommentarer

Våga förändra skolan

 

Sverige behöver fler företagare och entreprenörer. Det är så vi rustar  vårt land för ny tillväxt. Genom entreprenörskap på schemat, som en del av undervisningen i de nationella gymnasieprogrammen uppnår vi många fördelar. Den enskilde eleven ges möjlighet till ett rikare arbetsliv. Och samtidigt får vi fler som vågar och behärskar att driva egna företag. Dessutom berikar det jämställdheten, något som är välkommet. Det är fortfarande så att kvinnor startar företag i avsevärt lägre omfattning än män.
 
Framtidens företagare kommer att finnas i branscher som vi inte ens känner till idag, och de finns bland dagens barn och ungdomar. Att lära sig läsa, skriva och räkna tillhör självklarheter, men grundläggande kunskaper i entreprenörskap och företagande är också viktiga verktyg. Det ska vara lika självklart för den blivande undersköterskan på gymnasiets omvårdnadsprogram att se en framtid som företagare, som det idag kan vara för elever inom exempelvis fordonsprogrammen.
 
Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)
 
Bli först att kommentera

Glädjande att Lycksele ligger på plus

Av , , 1 kommentar 3

 

 
Lyckseles befolkning ökar med tio personer under det första halvåret. Det är positiva siffror för Lycksele och det är bara att hoppas trenden håller i sig. Det gäller att kommunens ledning arbetar hårt för att trenden inte vänder och vi ser en ökad utflyttning istället.
Det är tuffa ekonomiska tider för alla just nu och stora besparingar sker bland annat inom den offentliga sektorn. Skolor läggs ned och lärare blir utan jobb. Jag lyssnade på en av lärarförbundets ansvariga som ansåg att bara för att det är finansiell kris just nu så innebär det inte att barnen behöver dra ned på sina kunskaper och få mindre utbildning. Utbildning går inte i konjunktursvängningar. 
Det är viktigt att vi satsar på våra barn och ungdomar för att de ska få en god kvalitet på sin utbildning.
Jag hoppas att Lycksele kommun tycker att våra barn och ungdomar är den framtid vi ska satsa på .
 
Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)
1 kommentar

Varför är kvinnor mer sjuka än män?

Jag är ordförande för Moderatkvinnorna i Västerbotten, det innebär inte att jag är en utpräglad feminist  som  slås för kvinnor mot män, men det finns många områden  i vårt samhälle där det är stora oförklarliga skillnader mellan  kvinnor och män och jag tycker det är viktigt att vi kan diskutera dessa skillnader och försöker påverka dessa.

Nästan två av tre sjukskrivna är kvinnor. Denna skillnad påverkar förstås både inkomster och lönenivåer. Om sjukfrånvaron hade varit jämnt fördelad skulle inte heller inkomstskillnaden mellan män och kvinnor ha varit så stor.
 
Det finns ytterligare en risk för kvinnor. Om arbetsgivare räknar med att de kommer att vara mer frånvarande från arbetet än män finns en påtaglig fara för att kvinnor halkar efter i karriären och löneutvecklingen. Därför är det viktigt att bekämpa de strukturella faktorer som ligger bakom den högre sjukfrånvaron bland kvinnor.
 
Det krävs framförallt ökad kunskap om varför kvinnor är mer sjuka och vad man kan göra åt de skillnader som finns. Därför har regeringen avsatt 41 miljoner kronor till tre olika projekt som rör kvinnors sjukfrånvaro.
Det är en viktig signal att vår regering vill försöka komma tillrätta med problemet
 
Bli först att kommentera

Fler kvinnor i politiken!

Av , , 1 kommentar 5

Jag läste en artikel från Norrbotten där det stod att det var svårt att få kvinnor att engagera sig politiskt. Det är en av anlendingarna varför jag för fyra år sedan tog steget in i landstingspolitiken för Moderaterna, jag såg en möjlighet att försöka påverka den vardag jag lever i. Jag fick frågan i dag om jag ville ställa upp i prov val till riksdagen och jag tackade givetvis ja till denna möjlighet. Det är ungefär lika många kvinnor som män i Sverige och då borde samma procentuella fördelning gälla även inom politiken men så är inte fallet. Jag tycker det är viktigt med en bra fördelning på kandidaterna från Västerbotten.

Min vardag har jag liksom drygt en miljon andra svenskar inom vår välfärdssektor. Jag arbetar inom sjukvården. Jag läste ett uttalande av Ylva Johansson, tidigare (s) minister inom detta område där hon tyckte att det var bättre att vi hade en jämn sjukvård utan specialiseringar i Sverige, Detta kan jag inte hålla med om, det är viktigt att vi låter den kompetens som finns i dag utvecklas och låter sjukhus specialisera sig inom olika områden för att behålla den utveckling vi har och fortsätter vara i framkant på utvecklingen .Allt  för att ge befolkningen en hög kvalitet på den sjukvård vi har. Givetvis ska den fortsättningsvis vara skattefinaniserad för att ge alla samma tillgänglighet.

1 kommentar