Ansvar är inget konstigt ord!

 

Ansvar! Jag pratar om ansvar, jag tycker inte att det är ett konstigt krav att ställa på en offentligt finansierad verksamhet. Det borde vara lika självklart för medarbetare inom offentlig verksamhet som de som valt att arbeta inom en privat verksamhet. Med medarbetare menar jag  alla som tjänstgör oavsett nivå.    
Hur ser det ut, många som arbetar i en offentlig verksamhet har  krav på sin verksamhet  som måste uppfyllas . Det ser givetvis olika ut på olika arbetsplatser men grund attityden skiljer sig i stort mellan privat och offentligt finansierad verksamhet. Jag har arbetat både inom den privata industrin och den offentliga verksamheten. Inom den privata verksamheten finns ett gemensamt tänk att ex. ekonomin ska gå ihop, annars blir det konsekvenser i form av neddragningar och arbetslöshet , det finns ett slags gemensamt ”familje ansvar” för verksamheten man jobbar i,   detta gemensamma ansvars tänk finns hos få inom den offentligt finansierade verksamheten. Hur många verksamheter dras inte med underskott varje år som inte leder till konsekvenser?  Hur många medarbetare inom den offentligt finansierade verksamheten tänker på de ekonomiska konsekvenserna  som uppstår vid beslut som inte blir bra.   
Jag tror att ex. landstingen skulle få en bättre struktur  med mer ansvarstagande och bättre följsamhet till beslut om det blev mindre verksamheter med kortare beslutsvägar.  
 
Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.