Stor region leder till ökad byråkrati

 

 
Om man inbillar sig att en region Norrland skulle innebära en minskad byråkrati tror jag att man begår ett misstag. Region Skåne och Västra Götaland har beskrivit hur byråkratin har mångdubblats.  Antalet heltidsarvoderade  regionråd har ökat ! Ska våra skattepengar gå till en större byråkratisk organisation?   Vad som också är slående är att byråkratin har ökat stort i Skåne och Västra Götaland samtidigt som demokratin minskat.
Jag vet att ett av argumenten till att vi ska in i en stor region är att vi ska få korta beslutsvägar och mer demokrati nära medborgarna. I de regioner jag beskrivit har man visat på motsatsen. Här har man fastställt antalet ledamöter i regionfullmäktige till 149 st. En storlek på fullmäktige som även en region i norra Norrland eventuellt kommer att få av praktiska skäl.  Detta skulle medföra att den folkliga representationen i det högsta beslutande organet för bland annat hälso- och sjukvården skulle minska med hälften jämfört med i dag. I dag finns 274 landstingsfullmäktigeledamöter som representerar väljarna i de fyra nordligaste länen. Det skulle innebära dubbelt så många människor per ledamot i regionfullmäktige jämfört med dagens landsting.
Det har stor betydelse att det finns en närhet mellan de förtroendevalda och medborgare.
 
Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.