Vi måste ha en effektiv sjukvård!

 

Är det så att sjukvården kommer att bli mer effektiv av en stor region? Jag tror inte det. Det finns dessutom flera undersökningar som pekar på att så inte är fallet. Små sjukhus och sjukvårdsorganisationer är mer produktiv, ekonomiskt effektivare och ger bättre kvalitet än stora sjukhus och organisationer.  Det kommer att bli större transaktionskostnader i en stor region, vi kommer att ägna mer tid åt kommunikation och reglering mellan olika enheter och detta skapar ett stort merarbete.
Jag har så svårt att förstå att vi måste uppfinna hjulet igen och inte kan lära av andra. Vi behöver inte gå längre än till södra delen av vårt land för att titta på negativa sidor av en regionbildning . Detta bör vi ta lärdom av. Det finns samarbetsvinster som kan göras men då ska detta ske på ett plan där parterna är överens om ett samarbete.  Jag kan bara lyfta fram Lycksele lasarett som ett bra exempel vad gäller effektivitet. Där ser man enkelt resultat av korta beslutsvägar, ett stort ansvarstagande, effektiv planering. Jag tror att en stor region skulle innebära stora förändringar för Lycksele och hela norra Norrland inland.  
 
Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

3 kommentarer

 1. K-R H.

  Helt rätt att mindre enheter innebär mer effektivitet.
  Märk dock att detta har en övre och en nedre gräns.
  Riktigt så enkelt som Elisabeth beskriver det hela är det inte. Som exempel kan vi konstatera att ex. medicinkonsulten i Lycksele (Primärvård)skulle tappa i effektivitet om verksamheten skulle ex. tredubblas.

  Att generellt påstå att ”storleken” är lösningen, är nog att ta i. Att särskilja primärvård och specialistvård
  krävs för att förbli någorlunda trovärdig. Tyvärr går utvecklingen mot mer centralisering inom specialistvården.

  Primärvården däremot måste sakligt diskuteras. En sanning är att de som tillhör ex. medicinkonsulten i Lycksele är mer nöjda än de som är inbokade på Stenbergska. Att påstå att det är billigare med privata aktörer är att ta i. Däremot finns det fler som är nöjda med privata aktörer inom primärvården. Viktigt att konstatera att det är tillfredsställelsen med de privata utförarna som egentligen
  är huvudnumret. Att därifrån dra slutsatser att det är detsamma som receptet för specialistvården är rätt enfaldigt. I Sverige har vi förhållandevis låga sjukvårdskostnader jämfört med likartade länder. Problemen är dock många. Att det föreligger förhållandevis låg effektivitet när man räknar på antalet läkare och antalen möten mellan patienter och läkare är tyvärr en sanning.

  Att euforiskt hävda att privatisering är lösningen på alla problemen är på gränsen till enfaldigt. Däremot att sakligt utvärdera huruvida vad som är bäst för patienter och finansiärer/skattebetalare är en logisk politisk uppgift.

  Idag föreligger ett politisk meningsutbud huruvida det skall föreligga ideologier om det skall vara privata eller
  offentliga utförare. Om alla förtroendevalda fick sakliga alternativ skulle självklart det som är bäst för skattebetalarna vinna gehör. Vill påstå att det är ointressant om det är offentliga eller privata aktörer som kammar hem spelet. För oss finansiärer och de som är beroende av en bra vård och omsorg är det ointressant huruvida vem som är utförare. Bäst och mer för våra skattepengar skall vara ledstjärnan.

 2. Hilding Persson

  Att Lycksele lasarett har tagit många hårda bataljer med styrande från centralt håll kan vi alla hålla med om. Regionen som Lse lasarett servar är stor, stora avstånd för blivande mödrar, stora avstånd för svåra olyckor,sjukdomar, osv. vad jag vill komma till är att en storregion kommer att se till att dra alla resurser närmare centralorten. Historiskt sett har all sådana organisationer fungerat så. vi ska värna mångfald i sjukvården,inte ska vi i inlandet måste föda barn över 40 mil från bb, vi ska inte behöva fara till centralorten när vi drabbats av olycka, hjärtinfarkt och annat som vi drabbas av akut. Givetvis är väl för Tärnabon Lycksele centralort för vården, men varför utöka avståndet med 13 mil för dessa i fjällvärlden, och andra orter i inlandet längre sträckor. Storegion är döden för inlandet.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.