Ta hand om våra unga!

Många barn i Sverige mår illa. Av den anledningen har en stor undersökning av Barn och Ungdoms Psykiatrin i Sverige  genomförts.

Vid en genomgång av hur det ser ut i vårt land konstaterar Socialstyrelsen att kvali­teten är så skiftande att den inte uppfyller målen i Hälso- och sjukvårdslagen. 70 barn- och ungdomspsykiatriska enheter är besökta, man har granskat 483 patient­journaler och det är ingen trevlig läsning de har att erbjuda.  Dessa brister är inte acceptabla och helt i kollisionskurs med de ambitioner och mål som satts upp i regeringens psykiatrisatsning. Utan åtgärder äventyras barns och ungas hälsa. Regeringen har inlett ett omfattande förbättrings- och utvecklingsarbete inom psykiatri­området. Stora satsningar har gjorts för insatser som är riktade till barn och unga, bl a med en förstärkt vårdgaranti. Nu är det upp till de olika sjukvårds­huvudmännen att ta sitt ansvar så att hälso- och sjukvårdslagens mål om en god hälsa och vård på lika villkor också gäller barn och ungdomspsykiatrin!
 
Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

En kommentar

  1. Tycka eller ansvar?

    Du pratar om ”mål”. Som du säkert vet är ”mål” inte tillräckligt inom offentlig verksamhet. Alternativet blir då lagstiftning eller regler. Varför förordrar du inte reglering av det som du ”tycker”. Att tycka är en sak. Men att ansvara/reglera det man ”tycker” kräver faktist mer.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.