Kvinnor i frontlinjen!

 

Vid alla kriser och katastrofer är det tydligt att det är kvinnor och barn som drabbas hårdast, men kvinnors kunskaper och erfarenheter används mycket sparsamt. Detta trots att kvinnor har visat sig vara nyckeln till ett bra återuppbyggnadsarbete. Kvinnor har visat sig vara bättre på att arbeta över etniska, religiösa och politiska skiljelinjer. Kvinnor i beslutsfattande ställning satsar dessutom generellt mer pengar på social återuppbyggnad än vad män gör. Hjälpprogram måste därför inkludera kvinnor redan på planeringsstadiet, så att utbildning, hälsa och arbete får tydligare fokus. Sverige kan inte vara närvarande överallt i världen eller vara experter inom alla områden. Men vi kan vara ledande i arbetet med att lyssna och lära av dem som utgör den yttersta förutsättningen till ett långsiktigt utvecklingsarbete och stabilitet – nämligen kvinnorna. Sverige måste därför ta initiativ i det internationella samarbetet. Konfliktsamtal och fredsförhandlingar ska alltid involvera det civila samhället och därmed öka kvinnors deltagande i hela processen. Ett exempel på bra insatser från svensk sida är att svensk polis stödjer och utbildar utländska polisorganisationer i deras strävan att bli mer demokratiska och effektiva. Svensk polis hjälper till att i samarbetslandet skapa en polisorganisation som respekterar och skyddar de mänskliga rättigheterna, följer rättsstatens regler, kan ställas till svars och ger högsta prioritet till medborgarnas behov.
Afghanistan är ett av de länder där Sverige har gjort betydande insatser.
Vi måste vara närvarande för att stötta en återuppbyggnad av land i krig!
 
Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

2 kommentarer

  1. Revisorn

    Dina ”tyckanden” är värda att betrakta. Viktigt för din trovärdighet är att beskriva hur du skall finansiera dina tyckanden. Hur ser du på finansieringen av landstingets verksamhet de senaste åren? Hur kommenterar du de gigantiska underskott som Landstinget redovisar? Hur ser du på problemet att landstingets soliditet idag pekar på ett minus på 70%? D.V.S. att västerbottningarna är idag skyldiga ca. 5000. 000.000. (5 miljarder) utan att detta politiskt diskuteras.

    Att ekonomi och verksamhet skall sitta ihop förväntas som en självklarhet. Hur ser du på detta?

  2. Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

    Svar till Revisorn (2009-11-22 18:05)
    Jag ska villigt erkänna att jag inte är ekonom. Däremot har jag många tankar om verksamheters efterlevnad till beslut, verksamheters krav på investering mm. Jag måste nog kommentera dig i ett inlägg på grund av begränsat antal tecken i denna kommentar

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.