Viktiga beslut om vår ekonomi!

 

Denna vecka har EU:s finansministrar ett avgörande möte i Bryssel. Sveriges ambition är att det då ska fattas beslut om inrättandet av nya tillsynsmyndigheter som ska följa enskilda banker och på EU-nivå utöva tillsyn över bank-, värdepappers- och försäkringssektorn. Det svenska EU-ordförandeskapet har ägnat stor kraft åt att finna vägar framåt mot ökad stabilitet. Behovet av nya och vassare regler och institutioner har stått i centrum. Under Sveriges ordförandeskap har debatterna varit många och många viktiga punkter har stått högt upp på agendan. En gränsöverskridande övervakning av de finansiella systemen är viktigt eftersom vi måste minska möjligheterna till ekonomisk brottslighet.  Ett gemensamt s.k. ”systemriskråd” inrättas för att övervaka stabiliteten i det finansiella systemet. Stopp för en osund bonuskultur. Enighet har nåtts om nya gemensamma regler som främjar ansvar för en långsiktigt sund och hållbar utveckling i bankerna. Enskilda personer ska inte få ta ut stora bonusar tack vare sina styrelseuppdrag och på sådant sätt att det sker på bekostnad av samhället och dess stabilitet.

       Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.