Sverige accepterar inte stympning av kvinnor!

 

Kvinnlig könsstympning oavsett skäl ska aldrig tolereras. Könsstympning är fortfarande utbredd trots lagstiftning och informationskampanjer i länder. Jag tycker det är bra att Sverige arbetar aktivt mot könsstympning.  Detta livshotande ingrepp är en rättighetsfråga såväl som en utvecklingsfråga och är något som aldrig kan accepteras. Sverige arbetar aktivt mot könsstympning genom bland annat organisationen TOSTAN som lyckats förändra normer och värderingar och bidra med kunskap i den lokala kulturen bland annat i Västafrika och på Afrikas horn Det har visat sig att flickor som lever i Europa, inklusive Sverige, har skickats hem till sina ursprungsländer under skollov och blivit stympade. I Sverige kan flickor i riskzonen skyddas, dels genom utveckling och genomförande av riktlinjer, dels genom utbildning av personal som arbetar inom skola och sjukvård. Det är ingen enkel process men gör vi inget säger vi indirekt att vi tycker det är OK!
Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)
Bli först att kommentera

Skolans vårdval!

 

 
Jag läser en artikel på DN debatt. Sedan Vårdval Stockholm infördes 1/1 2008 med ökad valfrihet för alla patienter i Stockholms regionen som följd har i princip alla barn med läs och skriv svårigheter fått logoped hjälp. Det fria vårdvalet har inneburit en stor etablering av privata logopeder och de har sett att behovet är stort. Jag funderar hur det kommer att se ut här i Västerbotten. Vi har nu sedan 1/1 2010 också en vårdvalsprincip. Vi kallar det Hälsoval Västerbotten. Kommer detta att få likartade konsekvenser för oss som i Stockholm?  Lite förvånad är jag över att behovet är så stort i Stockholm. Beror det på att skolan inte har resurser att se och hjälpa alla barn eller finns det andra orsaker varför många barn i dag har läs och skriv svårigheter? Det kanske vore bra att fundera på varför situationer uppstår och söka förbättringar.
Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)
Bli först att kommentera

Läkemedel på internet, nej tack!

 

Internet i all ära, där öppnar sig möjligheterna mot övriga världen. Inom vissa områden är jag lite skeptisk mot att den stora världen plötsligt blir så öppen för alla . Allt mer olagliga läkemedel förs in i Sverige. De beslagtagna volymerna ökade kraftigt mellan 2008 och 2009. Falska kopior av Viagra, bantningsmedel och värkmediciner är några av de vanligaste läkemedel som svenskarna köper via nätet. Över hälften av de läkemedel som säljs via nätapotek är falska kopior, med alla risker det innebär. Det kan vara allt ifrån sockerpiller utan effekt till starkare varianter av originalläkemedlet. I vissa fall har substansen bytts ut mot någon annan substans. Vi borde tänka till mer än en gång innan vi trycker på beställa knappen på vår dator. Är jag beredd att betala priset för ett läkemedel som kanske gör mer skada än nytta.
 
Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)
Bli först att kommentera

Hur ska vi övertyga kvinnorna?

 

På nyheterna i går presenteras ytterligare en av alla dessa väljarmätningar. Denna gång från Sifo. Där kan jag läsa att Moderaterna går fram rejält , vilket gör att regeringsalliansen knappar in på oppositionen. Skillnaden mellan blocken har sedan förra månaden krympt från 10,3 till 3,4 procentenheter. Moderaterna ökar med 3,8 procentenheter till 29,6 procent jämfört med förra mätningen. Sifos mätning, som publiceras i flera morgontidningar, visar att det är fortsatt är stora skillnader mellan hur män och kvinnor skulle rösta om det vore val i dag. Bland kvinnorna anger 54,4 procent att de skulle rösta på den röd-gröna oppositionen, medan 41,9 procent föredrar regeringsalliansen. Männen väljer i första hand de borgerliga partierna, 49,3 procent, mot 43,5 för oppositionen. Mycket siffror och det svänger  just nu beroende vilka frågor som debatteras hårdast. Vad som dock är bestående är denna skillnad i hur vi röstar män/kvinnor. Moderaterna är trots många satsningar på kvinnor ett parti som tilltalar männen i Sverige, det kommer att krävas mycket att få kvinnor att förstå betydelsen av en fortsatt borgerlig regering.
 
Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)
Bli först att kommentera

Sjukvården med lagar och regler!

Av , , 2 kommentarer 0

 

Att vi ser över patientförsäkringslagen är bra, det är inget tvivel om det, och den tolkning som gjordes av mitt tidigare inlägg att en dålig ekonomi gör det OK att begå fel i sjukvården  är inte vad jag tycker. Ett av  problemen inom sjukvården  är att stora besparingar hela tiden ligger över verksamheten och dessutom ska produktionen öka med mindre pengar och personal. Det kommer dessutom flera gånger per år från landstingsledningen nya projekt som  verksamheten ska  vara delaktig i och ha engagerade grupper som jobbar med dessa  och ska presentera nya  behandlingsriktlinjer att arbeta efter . Någonstans blir det en ekvation som inte går ihop. Det är bra att vi ser över patient lagstiftningen, vi behöver bra lagar och regler att förhålla oss till . Att  skylla på en dålig ekonomi är inte hela sanningen, det sitter även i en aktiv ledning som gör det möjligt för sina medarbetare att arbeta utifrån de regler som finns . Människor gör fel och det är vår skyldighet att se till att alla medarbetare inom sjukvården har de rätta förutsättningarna för att arbeta så patientsäkert som möjligt.  
Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)
2 kommentarer

Ny lag kräver även resurser för att kunna genomföras!

Av , , 4 kommentarer 0

 

Nytt förslag om strängare straff för fel i vården. Det är bra att man ser över patientsäkerhets lagen. Det är viktigt att vi gör allt för att skadorna i vården ska bli så små som möjligt. Regeringen föreslår att jag som patient enklare ska kunna anmäla om jag känner mig felbehandlad. Jag är lite rädd att vi får en situation där jag som patient inte är nöjd med den behandling min doktor ger mig så är det helt OK att anmäla. Med en ny strängare lagstiftning  blir det dessutom lättare att få min doktor fälld för felbehandling. Jag hoppas att en ny lag också ger större möjligheter för sjukvården att bedriva kvalitets sjukvård. Det behövs också tillräckligt med resurser för att arbeta efter nya behandlingsriktlinjer och att sjukvården kan avsätta tid  för evidensbaserad forsknings utveckling och det behövs  resurser till förbättringsarbete. Det är svårt att ställa krav på sjukvården utan att tillföra resurser att kunna arbeta efter.
 
Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)
4 kommentarer

Du rör inte min bil men tar min heder!

 

Så fort vi blir fler än en människa blir vi en grupp! Så fort vi blir fler människor i en grupp blir det olika processer. En grupp som har många likasinnade medlemmar blir lätt dynamisk och ofta blir det splittringar på grund av många starka viljor. Det är spännande att jag både inom mitt arbete och inom politiken kan se detta mönster att grupper hanterar frågor på så många olika sätt beroende på hur sammansättningen av gruppen ser ut. Det är lätt att i grupper skapa diskussioner och dessa kan lätt tolkas av gruppmedlemmarna på  olika sätt och utifrån dessa diskussioner kan utfallet bli väldigt olika. Jag läste en  klok tanke i en bok om etik och moral.” Vi skulle aldrig förstöra vår arbetskamrats egendom men vi förstör med enkelhet hans heder och rykte. Det är en rätt tänkvärd mening om hur vi ser på varandra som medmänniskor.
 
Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)
Bli först att kommentera

Frihet är framgång!

 

Att beskriva vad man vill göra politiskt kan bli en lång och omständlig redogörelse. Jag har skrivit många inlägg om jämställdhet och vill inte bli uppfattad som tjatig och enkelspårig men det är en otroligt viktig fråga inom de flesta områden. Jag vill att alla ska kunna leva på sin lön. Det är en central frihetsfråga. Det är inte en bra förutsättning att vara beroende av bidrag för att klara av sin vardag. De jobbskatteavdrag som (M) genomfört de senaste åren har gett en undersköterska en extra månadslön per år. Det är stor skillnad i vård, omsorg och sjukskrivningsdagar mellan män och kvinnor, Varför ser det ut så. Av vilken anledning kan vi inte bli behandlade på lika villkor? Kvinnor tjänar, äger och bestämmer mindre än män enligt många studier, på vilka grunder ser det ut som det gör?  Det krävs ett hårt och målinriktat arbete för att nå ett jämställt samhälle. I grunden handlar det om ditt och mitt ansvar, att påverka och förändra attityder och förhållningssätt. Låt detta bli en av våra största frihetsreformer någonsin
 
Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)
Bli först att kommentera

Vi tar ansvar, det är viktigt!

 

De svenska soldaterna som blev skjutna i Afghanistan är en stor tragisk händelse, det måste vara fruktansvärt som anhörig att få ett sådant besked.  Jag lyssnade på radio i går där det var ett debatt program om Sveriges närvaro med militärt stöd i Afghanistan. Ungefär 80% av de som ringde in till programmet var av åsikten att vi skulle ta hem alla svenska soldater och låta Afghanistan sköta sig själv. Ja det vore ett enkelt sätt att se på omvärlden, låta alla länder sköta sitt. Efter att ha lyssnat på vår försvarsminister Sten Tolgfors är jag än mer övertygad att vår närvaro i Afghanistan är befogat för att inte talibanerna ska ta över hela landet och göra det till ett stort muslimskt terrorläger. Den svenska styrkan tillsammans med den finska styrkan i Afghanistan är väldigt viktig för att stå emot det tryck som den talibanska gerillan utgör. Därför tycker jag det är helt rätt att Sverige nu förstärker våra trupper istället för att ta hem alla. Sverige måste visa att vi tar ett ansvar för omvärlden, detta är ett sätt.
Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)
Bli först att kommentera

Microsoft satsar på vacciner!

 

Microsofts grundare Bill Gates meddelade att han under den kommande tioårsperioden kommer att donera tio miljarder dollar till forskning och distribution av vacciner till befolkningarna i världens fattigaste länder.
Detta är inte första gången Bill Gates har gjort något liknande. Han har donerat stora summor pengar till Rotary International för att bekämpa den smittsamma sjukdomen polio. Jag har läst många artiklar om hur bristen på vaccin mot exempelvis TBC leder till att de vaccin som finns delas upp i så små doser bland befolkningen att de skapar mer problem än de botar. Epidemier är en global utmaning. Och det är viktigt att vi får fram vacciner mot de sjukdomar som annars riskerar att fördärva framtiden för en massa människor, därför är Bill Gates engagemang i omvärldens många epidemier ett föredöme.   
 
Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)
Bli först att kommentera