Läser alla och förstår fakta?

Av , , 2 kommentarer 1

 

Jag är tacksam över alla kommentarer på min blogg och tycker även att det är spännande tolkningar många gör av det jag skriver. Jag skrev tidigare i veckan om faran med att köpa läkemedel och andra produkter på Internet och fick en kommentar att jag skulle hålla mig till fakta och inte halva påståenden, vilket var andemeningen i mitt inlägg ytterliggare en vecka tidigare!
För att hålla mig till fakta så är det så att det finns väldigt mycket tillgängligt på Internet nu, både preparat som klassas som läkemedel, kosttillskott och vitaminpreparat. Det står på de flesta produkterna en innehållsdeklaration och även en lista på alla biverkningar. Läser alla detta? Förstår alla vad man i så fall läser? Uppenbarligen gör man inte det när flera ungdomar bara den senaste veckan har uppsökt sjukvården på grund av missbruk av preparat de beställt på Internet.  Jag tycker att detta är något vi inte kan blunda för och vi måste våga ifrågasätta och diskutera med våra ungdomar för att öka medvetenheten.
 
Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)
2 kommentarer

Var går gränsen mellan liv och död?

Av , , 6 kommentarer 1

 

Hur ställer man sig till aktiv dödshjälp? Jag är sedan drygt 20 år sedan medlem i Amnesty International och mycket pågrund av att jag inte kan acceptera dödsstraff. Var är skillnaden mellan aktiv döds hjälp och dödsstraff? Vem kan ta på sig ett sådant ansvar att bestämma vem som ska leva eller dö? Det är en jätte svår fråga och det berör många människors inre konflikt. Jag har full förståelse med den 31-åriga kvinna som skrivit till Socialstyrelsen och bett att hennes liv ska få ta slut, vem vill ta ett sådant ansvar att medvetet släcka liv. Inom sjukvården och framför allt inom vård i livets slutskede händer det att vi är frikostiga med att ge smärtstillande läkemedel bara för att det inte är humant att en döende människa ska behöva lida av smärtor. Kan detta stämplas som passiv döds hjälp, var går gränsen? Det är en jätte svår fråga och jag ser fram emot Socialstyrelsens beslut i frågan om den 31-åriga kvinnan.    
 
Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)
6 kommentarer

14 år och säljer sex!

Av , , 2 kommentarer 2

 

Jag läste recensionen av Caroline Engvalls bok, en verklighetsskildring om Tessan som var 14 år när hon började sälja sex.
Hon kom från en liten mellansvensk stad, hade engagerade föräldrar och fina syskon. Hon var duktig i skolan och älskade att vara i stallet. Men så en dag blev hon våldtagen av en kille från skolan – och då rasade allt. Med hjälp av Internet öppnades en helt ny värld. En värld av självdestruktivitet. Konsten att förstöra sig själv. Insidan var ju redan så trasig. När boken14 år till salu släpptes blev responsen enorm. Hundratals unga tjejer och killar ville berätta samma historia som Tessan. Forskningen visar att unga idag inte vänder sig till vuxna när de blivit utsatta för övergrepp. Vad kan vi göra för att hjälpa unga killar och tjejer som blivit utsatta för sexuella övergrepp att få hjälp och stöd på bästa sätt och vad kan polisen göra för att komma åt förövarna? Tystnadsklyftor skiljer generationerna åt. Hur ska vi bygga upp förtroendet för vuxenvärlden igen och vad kan politiken göra för att minska ungas utsatthet på Internet?

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

2 kommentarer

Nej till vissa partier inom skolan?

 

En debatt artikel i en av våra kvällstidningar skriver om att fler gymnasieskolor är beredda att släppa in Sverigedemokraterna inför det här valet än för fyra år sedan men fortfarande säger flera skolor nej. Det är en känslig fråga att debattera och de skolor som sagt nej är av den åsikten att det inte känns bra att släppa in främlingsfientliga partier på en skola med en stor andel utlandsfödda elever. Jag tycker inte det är acceptabelt att inför en stor grupp människor deklarera en ståndpunkt som direkt är kränkande. Det gäller för alla att nyansera debatten. Vad som är viktigt är att skolan får bra direktiv från skolverket hur dessa frågor ska hanteras och att alla gör lika. Ska skolan tillåta politska debatter eller inte? . Enligt utbildningsminister Jan Björklund så ligger ett uppdrag redan hos Skolverket jag hoppas att de snart går ut med direktiv.  

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Bli först att kommentera

Lycksele på kartan!

Av , , 4 kommentarer 2

 

Lycksele är det enda lasarett i Västerbotten som utför stora fetma operationer. En av anledningarna är givetvis att vi har två väldigt skickliga kirurger som tillsammans utför alla dessa operationer. Det är inte en helt okontroversiell operation och det debatteras ofta om det är försvarbart att utföra dessa fetma operationer. Alla patienter som blir opererade är dessutom högrisk patienter och har ofta andra sjukdomar ofta som följd av sin fetma. Forskning som är gjord tidigare på fetma operationer visar att hälsoeffekterna för dem som genomgår en fetma operation är tydlig, de går ner i vikt, risken för diabetes eller hjärt och kärl sjukdomar minskar. En ny studie visar ett lite anmärkningsvärt resultat, trots att hälsovinsterna är lika stora för män och kvinnor som opererar sig för fetma så blir kvinnor i betydligt högre utsträckning sjukpensionärer än män. Det diskuteras just nu behovet av en samlad enhet för fetma kirurgi i Sverige. Lycksele finns med på kartan när det gäller fetma kirurgi och det är viktigt att vi profilerar oss.
 
Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)
4 kommentarer

Jobbcoach som passar mig!

Av , , 6 kommentarer 1

Ett nyhetsmeddelande poppar upp på min dator, regeringen har beslutat om en proposition som innebär att Arbetsförmedlingen ska erbjuda en större valfrihet inom arbetsförmedlingens verksamhet. Ett valfrihetssystem innebär att den arbetssökande själv får välja vem han eller hon kan få hjälp av för att exempelvis finna ett nytt jobb. Det innebär att min väninna som är arbetssökande i Uppsala inte behöver träffa den jobbcoach hon blivit tilldelad. Mötet mellan min väninna och hennes jobbcoach var en serie av möten med tända ljus, rökelse och djupa analyser om vad som låg under ytan i hennes ambitioner att söka jobb. I hennes ögon helt bortkastat, hon bad att få slippa träffa denna coach och sökte jobb på egen hand istället. Jag vet att det finns många olika coacher och detta var säkert en speciell sådan! Jag är hur som helst positivt inställd till att jag som arbetssökande kan ställa krav och välja även om jag befinner mig i en utsatt position.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

 

6 kommentarer

Vet du vad dina ungdommar handlar på nätet?

Av , , 4 kommentarer 1

 

Tidigare har jag tagit upp ämnet om att beställa läkemedel på nätet. Det är ett allt större problem och jag känner att det verkligen måste tas på allvar. Det är inte bara olagliga läkemedel och narkotika som finns att få tag på via näthandel utan alla slags läkemedel och naturläkemedel. Hur enkelt är det inte att beställa tabletter som lockar med stor och snabb viktnedgång utan att förstå egentligen vad det är man beställt. Det står angivet vad det finns för biverkningar men förstår man inte vad all information står för är det meningslös information. Att sedan ta tabletter som man inte vet innehållet i och sedan dricka alkohol kan få förödande konsekvenser. Många av de tabletter som finns för ex. snabb viktnedgång innehåller amfetamin liknande substanser och det skapar lätt ett beroende. Många unga både tjejer och killar lockas av tillgängligheten till läkemedel via nätet och här gäller det att skapa en medvetenhet för de stora risker som finns.
Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)
4 kommentarer

Jag föredrar fakta!

 

 
Jag läste på en nyhetssida en artikel som Mona Sahlin skrivit om att jämställdheten stannat av i Sverige och att de offentliga sektorerna har urholkats pågrund av den alliansstyrda regeringens åtstramningspaket. Det är kvinnorna som drabbas hårt enligt Mona Sahlin då det är flest kvinnor som arbetar inom offentlig verksamhet.
Jag kan inte hålla med om att jämställdhetsarbetet har avstannat. Är det något som finns  uppe på agendan i dag så är det jämställdhet, alla kommuner och landsting har en jämställdhetsplan som de även har skyldighet att arbeta efter, det pågår förändringsarbeten på många ställen för att arbeta med jämställdhet. Det är som alla vet valår och då hör det till att göra utspel för att locka väljare.
 Jag tror på att lyfta fram en faktabaserad grund att stå på istället för att komma med halva påståenden . Moderatkvinnorna har jobbat hårt och fått regeringen att satsa mycket pengar på just jämställdhetsarbetet i Sverige och även nationellt. Stora summor har satsats på att främja kvinnors företagande och ännu större summor har satsats på att förebygga mäns våld mot kvinnor, människohandel och prostitution. 
Det är ingen förvanskad sanning utan enbart fakta.  

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Bli först att kommentera

Mer sjukvård istället för datorer!

Av , , 6 kommentarer 0

 

 
Sjukvården i dag drar ett tungt lass, det är en ständig kamp om att bedriva hög kvalitativ sjukvård som baseras på den senaste forskningen för att ge patienterna den bästa sjukvård som finns samtidigt som det ska balanseras på en väldigt åtdragen budget.  I Uppsala stänger man en avdelning för cancer sjuka barn under helgen pågrund av personalbrist. Man flyttar alla barn med ambulans och helikopter till andra sjukhus över helgen. Det är tack och lov ingen vanlig åtgärd att ta till men det är många som har en tuff arbetssituation inom sjukvården i dag. Det satsas stora pengar på att införa mer och mer datoriserade journalsystem, statistik program och andra dokumentationsprogram inom sjukvården. Givetvis har mycket av behandlingarna och vården man ger inom sjukvården förändrats tack vare nya läkemedel och förfinade metoder men det ör lite skrämmande att vi satsar så mycket på den datoriserade världen istället för på andra behövande sektorer inom sjukvården som ex. personalen.
Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)
 
6 kommentarer

Vi måste skärpa lagen mot trafficking!

 

Jag har tidigare tagit upp den växande brottslighet som finns runt om oss och blir mer vanligt även i Sverige. Nyligen presenterade regeringen förslag till ändringar av människohandelsbrottet så att straffbestämmelsen blir mer effektiv och lättare att tillämpa för de brottsbekämpande myndigheterna: Det är viktigt att vi har en lagstiftning som är användbar och som avskräcker gärningsmännen. Därför håller regeringen också på att se över straffbestämmelsen om förbud mot köp av sexuell tjänst. Människohandel kränker människors värde och utgör en växande inkomstkälla för den organiserade brottsligheten. Svensk polis har därför fått extra resurser för att bättre komma åt människohandel. Någon exakt statistik över hur många som faller offer för människohandeln i världen finns inte, men bara i Sverige handlar det om hundratals varje år. Oavsett om syftet är att sälja sexuella tjänster eller arbetskraft under slavliknande förhållanden är det mänskliga lidandet stort. Människohandel är en avskyvärd företeelse som måste bekämpas på många sätt.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Bli först att kommentera