På flykt i sitt eget land!

 

Idag lever bortåt 10 000 personer i Sverige med skyddade personuppgifter, nästan en fördubbling jämfört med tio år sedan. Den grupp som ökar mest är kvinnor som måste gömma sig till följd av hot, misshandel och trakasserier från sina tidigare män. Många av dem har barn. Cirka 1 000 personer i Sverige, flertalet kvinnor, lever med skyddad identitet och samtidig kvarskrivning i sin hemkommun. Nästan hälften av dem med skyddade personuppgifter är flickor och pojkar under 18 år. De har det för att de behöver skyddas mot någon eller några personer. Det kan vara barnets far, styvfar eller någon annan vuxen person. Oftast lever de tillsammans med sin mamma och har tvingats bevittna misshandel i sitt hem. Dessa barn finns omkring oss i samhället. De finns på förskolor och i skolor – och i de allra flesta fall vet omgivningen inget om deras bakgrund. Genom bättre möjlighet att byta namn och personnummer löses inte alla bekymmer, men mycket kan förenklas i livet. Därför bör just den grupp jag  avser d v s kvinnor, barn och andra som lever med skyddade personuppgifter på grund av relationsvåld eller hedersrelaterat våld ha en annan behandling när det gäller byte av personuppgifter, för dem bör det snarast bli ett enklare förfarande. Ingen ska behöva leva på flykt i sitt eget land
 
Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.