Kvinnorna behövs i uppbyggnadsarbetet!

 

Sverige är en av de största humanitära givarna till det katastrofdrabbade Haiti. Vid en presskonferens berättar biståndsminister Gunilla Carlsson att Sverige kommer att ge ytterligare ett bidrag på 25 miljoner kronor till en gemensam fond för återuppbyggnad som kommer att ledas av Haitis regering, Världsbanken, FN och de största givarna. Sammantaget, inklusive humanitärt stöd, uppgår därmed det svenska stödet till Haiti till 336 miljoner kronor.  Kvinnor och barn är särskilt utsatta i krissituationer. Därför är det viktigt att lyfta fram vikten av att kvinnor ska ha möjlighet att delta på lika villkor i arbetet med att återskapa det framtida Haiti. Många fredsforskare har lyft fram betydelsen av att utbilda kvinnorna i det egna landet för att på ett bättre sätt skapa fred.  Vi måste ge Haiti en möjlighet att starta på nytt, med fullt fokus på återuppbyggnad.
 
Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.