Barn är inte alltid barn

 

Kan inte låta bli att reagera över andra länders seder och bruk. En 13-årig flicka från Jemen stod brud förra måndagen när hon giftes bort i ett "bytesäktenskap", där brudens bror samtidigt gifte sig med brudgummens syster. Fem dagar efter sitt bröllop dog denna unga flicka när hennes könsorgan spräcktes och hon förblödde. Flickäktenskap är vanliga i Jemen, ett av arabvärldens fattigaste länder där klanstrukturen är stark.
Jemens "dödsbrudar", varav många gifts bort redan före puberteten, hamnade i fokus i september förra året när en 12-årig flicka dog i barnsäng. Det finns en lag mot barnäktenskap i Jemen och man har höjt åldern för giftermål för flickor till 17 år. Denna lag kan dock inte användas då en grupp politiker i Jemen krävt en ny översyn av lagen.  
 
Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Barn ska ha samma rätt i hela EU

 

  • Jag har skrivit tidigare om gromming, textförförelse på nätet. I Sverige är det  enligt lag förbjudet sedan 1 juli förra året. Gromming innebär enkelt uttryck att ” Gubben med godis har lärt sig surfa” ! Nu kommer ytterligare förslag till lagändringar i  hela Europa när det gäller Gromming. Det är vår EU kommissionär Malmström som lagt förslaget om människohandel och barnpornografi. Det är viktigt att vi använder oss av samma lagstiftning när det gäller att skydda barn. Det finns flera bra punkter i den föreslagna lagändringen och det är bland annat att sexturister ska kunna åtalas när de kommer hem, dömda ska erbjudas behandling och ett förbud för gärningsmän att utöva verksamhet som innebär kontakt med barn ska gälla i hela EU.
Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Rätt att bli gammal tillsammans!

Av , , 6 kommentarer 0

 

Måste vi lagstifta om att man ska få bo ihop när man blir gammal och behöver hjälp? Det är helt oförståeligt att vi måste införa en lag för att kommuner i dag ska hantera en så naturlig fråga.  I Aftonbladet tolkas detta lagförslag från äldreminister Maria Larsson som ett utspel inför den kommande valdebatten men det är definitivt ingen ny fråga. Jag förstår inte varför alla kommuner redan i dag ger den möjligheten till sina äldre medborgare att få göra ett val om det vill fortsätta bo tillsammans även när hjälpbehovet ökar.
 
Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Kvinnorna behövs i uppbyggnadsarbetet!

 

Sverige är en av de största humanitära givarna till det katastrofdrabbade Haiti. Vid en presskonferens berättar biståndsminister Gunilla Carlsson att Sverige kommer att ge ytterligare ett bidrag på 25 miljoner kronor till en gemensam fond för återuppbyggnad som kommer att ledas av Haitis regering, Världsbanken, FN och de största givarna. Sammantaget, inklusive humanitärt stöd, uppgår därmed det svenska stödet till Haiti till 336 miljoner kronor.  Kvinnor och barn är särskilt utsatta i krissituationer. Därför är det viktigt att lyfta fram vikten av att kvinnor ska ha möjlighet att delta på lika villkor i arbetet med att återskapa det framtida Haiti. Många fredsforskare har lyft fram betydelsen av att utbilda kvinnorna i det egna landet för att på ett bättre sätt skapa fred.  Vi måste ge Haiti en möjlighet att starta på nytt, med fullt fokus på återuppbyggnad.
 
Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Trygghetssystem för unga kvinnliga företagare!

Av , , 2 kommentarer 0

 

 
I vår regeringsförklaring slog regeringen fast att kvinnors möjlighet att starta och driva företag skulle förbättras. Dessa ambitioner har inte blivit verklighet.
En analys som Svenskt Näringsliv gjort visar att kvinnors företagande ligger kvar på samma nivå som 1990.
Av tio företagarkvinnor är bara tre yngre än 40 år och det ger Sverige en bottenplacering i EU.
Det finns två huvudskäl till att anställda kvinnor inte satsar på att bli förtagare. Det ena är att de arbetar inom den offentliga sektor där det finns många politiska hinder, det andra är att de offentliga trygghetssystemet inte är anpassade för företagande. I dag tvingas många företagare betala för försäkringar de inte kan använda.
Det finns grupper tillsatta av regeringen som ska titta över detta men det går sakta och jag skulle se att vi fick en förändring av vår trygghetsförsäkring så att den kunde bli mer illämpbar fö unga kvinnor i fertil ålder
 
Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)
 
 
 
 
 

Förtroende för våra partiledare!

Av , , 2 kommentarer 2

 

I går kväll läste jag en artikel i en av våra kvällstidningar om att vårt förtroende för våra partiledare minskar. Detta hade givetvis framkommit i en av alla dessa väljar mätningar som presenteras med jämna mellanrum. Högst förtroende hade de tillfrågade för statsminister Fredrik Reinfeldt och lägst hade Vänsterpartiledaren Lars Ohly och Socialdemokraternas Mona Sahlin. Vad står dessa siffror för? Givetvis är det bra att ha en stark och karismatisk ledare för ett parti och det är av stor vikt att den partiledare vi väljer kan presentera sin politik med trovärdighet och leva upp till den.  Det måste också vara av betydelse att man kan presentera en bra politik annars har jag svårt att se att man kan vara trovärdig. Om nu Fredrik Reinfeldt har ett högt förtroende hos 56% av befolkningen och Mona Sahlin har 28% av förtroendet rimmar många andra väljar siffror dåligt. Hur kan man ge sin röst åt ett parti om man inte har förtroende för den partiledare som styr partiet?
 
Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)
 

På flykt i sitt eget land!

 

Idag lever bortåt 10 000 personer i Sverige med skyddade personuppgifter, nästan en fördubbling jämfört med tio år sedan. Den grupp som ökar mest är kvinnor som måste gömma sig till följd av hot, misshandel och trakasserier från sina tidigare män. Många av dem har barn. Cirka 1 000 personer i Sverige, flertalet kvinnor, lever med skyddad identitet och samtidig kvarskrivning i sin hemkommun. Nästan hälften av dem med skyddade personuppgifter är flickor och pojkar under 18 år. De har det för att de behöver skyddas mot någon eller några personer. Det kan vara barnets far, styvfar eller någon annan vuxen person. Oftast lever de tillsammans med sin mamma och har tvingats bevittna misshandel i sitt hem. Dessa barn finns omkring oss i samhället. De finns på förskolor och i skolor – och i de allra flesta fall vet omgivningen inget om deras bakgrund. Genom bättre möjlighet att byta namn och personnummer löses inte alla bekymmer, men mycket kan förenklas i livet. Därför bör just den grupp jag  avser d v s kvinnor, barn och andra som lever med skyddade personuppgifter på grund av relationsvåld eller hedersrelaterat våld ha en annan behandling när det gäller byte av personuppgifter, för dem bör det snarast bli ett enklare förfarande. Ingen ska behöva leva på flykt i sitt eget land
 
Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Färgstarka kvinnor i det kommunalgrå!

Av , , 10 kommentarer 2

 

Jag har läst en bok om färgstarka kvinnor i det kommunalgrå. En bok om kvinnor i politiken genom åren. Lite politisk historia. Vi tycker att vi lever i ett modernt och jämställt samhälle. Det är trots allt bara 101 år sedan beslutet togs om att kvinnor skulle få väljas in i kommunala församlingar. Året därpå 1910 var det första valet i Sverige då 37 kvinnor invaldes i olika församlingar . Intressant är dock att vi inte fick allmän rösträtt för kvinnor förrän 1921. Frankrike och Italien var ännu senare än Sverige och i dessa länder fick inte kvinnorna rösträtt förrän efter andra världskriget. Vi har i Sverige bara haft rösträtt för kvinnor i 89 år, det är inte konstigt att vårt samhälle ser ut som det gör inom många verksamheter. Jag vill definitivt inte fastna i historia utan bygga på det vi har framför oss. Därför kan vår politiska arena bara bli bättre om vi lyfter fram jämställdhet som en viktig fråga.
Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Viktigt att ge våra ungdomar ett arbete!

 

Alliansens partiledare presenterar nu en satsning på barn och unga. Från den 1 juli i år höjs flerbarnstillägget. Det satsas stora summor pengar på att ge ungdomar sommarjobb inom kommun, landsting eller ideella föreningar. Möjligheten att gå sommarskola kommer att fördubblas. Sommarskolor är en frivillig undervisning som främst söks av elever i årskurs 9 som ej nått behörighet till gymnasiet. Jag tycker det är viktigt att vår allians regering satsar pengar på våra ungdomar och utökar möjligheten att få ett sommarjobb. Att tidigt få in en fot på arbetsmarknaden ger många ungdomar möjlighet till en större insikt över framtida valmöjligheter på den stora marknad vi har. 
Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Kvinnojouren fyller ett behov!

Av , , 7 kommentarer 0

 

 
Jag skrev ett inlägg för några dagar sedan om Kvinnojourens arbete och det har lett till många kommentarer vilket jag är lite förvånad över. Jag tolkar det som om det är  män som skrivit kommentarer på min blogg och  ifrågasatt kvinnojourens trovärdighet och starkt ifrågasätter deras verksamhet. Bottnar denna misstrohet i egna erfarenheter eller är det en allmän riktad misstro mot att det faktiskt finns  män i vårt samhälle som misshandlar sina kvinnor?  Jag blir fundersam över att kvinnojouren har en stor verksamhet i hela Sverige om det är så som de som kommenterat mina inlägg säger att de inte gör någon nytta. Kvinnojouren behövs i vårt land trots att jag egentligen önskat att deras behov inte skulle finnas.
Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)