Miljö ett stort område!

 

 
Miljö en en viktig fråga inför kommande mandatperiod och det är ett stort område med många aspekter att ta hänsyn till. I går presenterade den borgerliga alliansen sin miljöpolitik för nästa mandatperiod. Arbetsgruppen för klimat och miljö föreslår bland annat att Sverige 2050 inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser i atmosfären.  Vår miljöminister Andreas Carlgren säger i en artikel i kvällstidningen att ”- Vi lägger de mest radikala målen i EU för att minska klimatutsläppen och vi tar också de största krafttagen för att både minska de svenska utsläppen till Östersjön och ställa krav på att utsläppen ska minska på andra sidan Östersjön”
 Alliansens miljögrupp föreslår bland annat hårdare sjösäkerhetskrav för Östersjön, skärpta straff och ansvarsregler för oljeutsläpp och införandet av en ny kustbevakningslag. Sverige ska också arbeta för att inom EU införa en märkning av olja, så att transporterande fartyg kan identifieras. Energipolitiskt vill alliansen att Sverige 2020 ska ha 50 procent förnybar energi. Satsning på forskning och utveckling av förnybar energi ska fortsätta och installationer av solpaneler vid ny- och ombyggnationer av fastigheter ska uppmuntras.
 

Elisabeth Björnsdotter (M)

Etiketter:

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.