Tåget en bra möjlighet!

Av , , 4 kommentarer 1

 

Hur ser framtiden ut för inlandet, kommer det att bo kvar människor här eller kommer många av olika anledningar att flytta mer kunstnära för att bo och arbeta? Frågan går inte att besvara utan en hel del spekulationer och tolkningar av de prognoser som gjorts. Jag läste ett informationshäfte om den kommande tågtrafiken mellan Lycksele och Umeå häromdagen ochdet är  positivt att vi får persontrafik igen mellan orterna. Det ger möjlighet att på 1,5 timma resa mellan Lycksele och Umeå och det är ungefär vad det tar att åka bil och något snabbare än en bussresa. Det kanske öppnar upp för nytt tänkande i vår värld, kanske öppnas dörren för en ”sjukvagn” med sjukvårdsutbildad personal ombord. Jag diskuterade detta med en politiker från miljöpartiet och han hade väldigt stora förväntningar på vad denna tågtrafik skulle innebära för inlandet. Jag tycker det är positivt men tror inte att detta är det som kommer att ”rädda” inlandet från att människor flyttar. Det finns många delar i vårt samhälle som behöver fungera för att vi ska få en positiv utveckling av vår region.   Tågtrafiken är en viktig del men den övriga infrastrukturen behövs i lika hög grad då det inte finns järnväg överallt.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

4 kommentarer
Etiketter:

Kvinnors betydelse i FN plan!

Av , , 3 kommentarer 1

 

Kvinnor har en avgörande betydelse i kampen om att bekämpa fattigdomen i Utvecklingsländerna i Världen. I en artikel iDN häromdagen  betonas också målet om jämställdhet. Att ge kvinnor och flickor ökade utvecklingsmöjligheter ger en rad goda följdeffekter som kan minska ofärden. Barn till kvinnor som fått grundskoleutbildning har exempelvis dubbelt så stor chans att överleva som barn till kvinnor utan utbildning. FN har satt upp flera mål för att minska fattigdomen och några av dom handlar om att skapa fler jobb i jordbruket, ge kvinnorna bättre utvecklingsmöjligheter, se till att skatter kan drivas in och gör stora offentliga satsningar på hälsa och skola. De senaste åren har det förts en intensiv debatt om värdet av bistånd från rika länder. Det har rent av hävdats att biståndet till stora delar låst fast afrikanska länder i fattigdom. I stället vill FN se ett bistånd där länders myndigheter får stöd på grundval av vad de presterar; samordnade insatser, där givare och mottagare sitter runt bordet och följer en gemensam strategi för att minska fattigdomen. Det övergripande målet om att halvera fattigdomen kommer troligen att nås på global nivå. Men de regionala skillnaderna är stora. I östra Asien är målet redan uppnått med råge, medan det är tveksamt om södra Afrika hinner klara det till millenniedeklarationens slutdatum 2015.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M) 

3 kommentarer
Etiketter:

Vikten av att höra inte bara lyssna!

 

Studiedagar med mina medarbetare! Två intensiva dagar med föreläsningar och diskussioner. Ett ämne som är intressant att fortsätta diskutera och arbeta med och som jag tror är grunden till att det är svårt att samarbeta i många grupper är förmågan att höra vad den person man pratar med säger. Det gäller inte bara att lyssna det gäller att verkligen höra också. Hur ofta är man inte själv långt borta i tanken och man svarar lite förstrött på vad den man pratar med säger. Det är svårt att lyssna aktivt, det kräver full fokus och det kanske låter självklart men det är inte enkelt. Att lyssna aktivt och verkligen höra vad som sägs innebär att du måste koppla bort allt annat och bara fokusera på en sak. Det är långt ifrån alla som har den förmågan, Som politiker är detta än mer betydelsefullt. Jag är nöjd över våra intensiva dagar och det lämnar mycket att fortsätta arbeta med.  

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Bli först att kommentera
Etiketter:

Ungdomar känner sig hotade på nätet

Jag måste fortsätta mina inlägg om ansvarstagande över våra ungdomar och den koll vi vuxna måste ha på våra ungdomars Internetanvändning. ISvD publiceras en artikel om en studie som gjorts i 14 länder och den visar många skrämmande uppgifter. Det är faktiskt så att en stor del av svenska barns liv utspelar sig på internet. De uppskattar själva att de tillbringar 16 timmar i veckan, över två timmar om dagen, vid datorn, enligt undersökningen som är gjord bland 8- till 17-åringar. På nätet chattar de med kompisar, spelar spel, gör skolarbete, laddar ner musik och mycket annat. Ur den aspekten är det egentligen inte så underligt att 74 procent uppger att de haft minst en negativ upplevelse på nätet. Nästan hälften av barnen har dessutom upplevt obehag när någon de inte känner försökt kontakta dem på sociala nätverkssajter Det visar sig också att föräldrarna underskattar i vilken mån barnen utsätts för negativa upplevelser när de sitter framför dataskärmen. Knappt hälften, 49 procent, av de tillfrågade föräldrarna trodde att deras barn upplevt något obehagligt. De flesta av de tillfrågade ungdomarna ansåg att det var väldigt viktigt att alla höll sig till de regler som finns. De flesta regler handlar om att inte mobba andra. Därför är Moderatkvinnornas informationskampanj om Grooming en bit i pusslet för upplysning viktig.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Bli först att kommentera
Etiketter:

Lycksele Moderaterna knackar på!

Av , , 2 kommentarer 1

 

Öppet möte i Knaften. Vi var inte många som vara där men det blev ett par timmars diskussion om Lycksele kommun och vad vi från Moderaterna har tänkt inför nästa mandat period. En stor viktig punkt är att se till att vi har arbetstillfällen i vår kommun och det ska bli enklare för företag att etablera sig i vår kommun med exempelvis införandet av en företags lots. En person som hjälper till med det som behövs. Att våra ungdomar ska ha godkända betyg från grundskolan och gymnasieskolan är en viktig fråga eftersom det är svårt att hitta arbetstillfällen utan en bra utbildning i dag. Vård och omsorg kom också upp,Ett av förslagen som kom fram var:  varför inte bygga ett äldreboende i byn Knaften så att de som vill kan bo kvar i samma by. Det gäller att sätta Lycksele i fokus så att vi ökar inflyttningen, satsa på bra fritidsanläggningar som gynnar alla i kommunen. Det var flera bra förslag som kom fram under diskussionen och det gäller att göra allt för att omsätta förslagen i praktiken också.  

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

2 kommentarer
Etiketter:

Norge tar beslut!

 

När jag läste igenom nyheterna i morse fastnade jag för en liten notis från Norge. Lilla landet Norge med så stora oljetillgångar. De har många likheter med oss i Sverige och därför reagerade jag kanske lite extra på notisen . Nu debatteras tydligen i landets högsta beslutande organ att det ska bli lagligt för Norska läkare att få ordinera heroin till landets tyngsta missbrukare.  Flera länder, bland dem Danmark, har försökt med utdelning av heroin inom beroendevården i liten skala i syfte att få ned kriminalitet och smittspridning bland tunga narkomaner. Enligt en studie som nyligen presenterades i medicintidskriften The Lancet pekar mycket på att försöksprogrammen haft effekt. I Sverige finns ingen motsvarande politisk diskussion och även metadonprogrammen är hårt reglerade. Jag tror Sverige gör klokt i att inte gör förhastade beslut i denna fråga. Det känns för mig inte helt rätt att underhålla ett missbruk med statliga medel.  
 
 Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)
Bli först att kommentera
Etiketter:

Bättre möjlighet att spåra på nätet!

Av , , 9 kommentarer 1

 

En notis i kvällspressen berättar att vår justitieminister Beatrice Ask vill införa en lagförändring när det gäller Grooming. Jag har tidigare skrivit många inlägg om grooming och det är sedan 1 juli förra året straffbart att kontakta unga tjejer och killar på nätet i sexuella avsikter. Det har varit mycket debatt om denna lag och många anser att den är lite tandlös i sitt utförande. Sedan lagen infördes för snart ett år sedan har ingen blivit fälld för Grooming. Ändringen i justitieministerns förslag innebär att polisen ska få bättre möjligheter att spåra IP adresser  för att kunna spåra upp och förhoppningsvis även kunna döma för lagbrott.  I dag kan polisen spåra IP-adresser när det finns misstankar om brott som kan ge minst bötesstraff, exempelvis barnpornografibrott

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

9 kommentarer
Etiketter:

Vi behövs i Afghanistan!

Av , , 9 kommentarer 3

Ytterliggare en gas attack mot en flickskola i Afghanistan. Detta sker med jämna mellanrum och jag tycker det är fruktansvärt att det fortsätter att hända. Jag blir än mer övertygad om att vår militära närvaro är befogad i landet för att göra allt som går för att bygga upp det egna folket till att stå emot de talibanska militanta styrkorna. Det talar sitt tydliga språk att Afghanistan inte själva kan stå emot krafterna som styr dessa talibaner och därför är det viktigt att vi som omvärld ger ett klart besked att vi inte accepterar ett talibanstyre i något land. Det är viktigt att kvinnor i länder som Afghanistan får hjälp till utbildning eftersom det är kvinnorna som har ett stort ansvar vid återuppbyggnaden av ett land. Jag tycker det är bra att vår alliansregering är klar och tydlig över att Sverige gör ett bra arbete i Afghanistan och att vi ska fortsätta med det.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

9 kommentarer
Etiketter:

Stimulera företagandet i vårt land

 

En viktig fråga för fortsatt utveckling i Sverige är att vi kan stimulera till ett bra företagsklimat i Sverige. Vi behöver både stora och små företag för att stimulera arbetsmarknaden. Det ska vara lönsamt att driva företa i Sverige därför har en arbetsgrupp tittat på förbättrade villkor när det gäller bland annat skatter , villkor, regler och förutsättningar för innovationer. Ett förslag som finns från arbetsgruppen är att sänka momsen på tjänster. Det tror gruppen skulle öka efterfrågan inom tjänstesektorn och stimulera till fler arbetstillfällen. För att uppnå fler arbetstillfällen är det också viktigt  att ge ett mer individuellt stöd till arbetssökande oavsett bakgrund och det viktigt att samla flera aktörer under samma tak såsom Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och studievägledare.  Samtliga förslag bygger på en ansvarsfull ekonomisk politik med ordning och reda i de offentliga finanserna.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Bli först att kommentera
Etiketter:

Knacka dörr med respekt!

Att knacka dörr är något som många partier gör just nu runt om i Sverige. Det var en debatt om detta på TV härom kvällen och det var både positiva och negativa reaktioner. Jag tycker det är ett bra sätt att söka upp människor och erbjuda en diskussion men det är inte alla som vill diskutera så det gäller att ha respekt för det. I Lycksele har vi gjort lite annorlunda. VI har varit ute ett par kvällar och bjudit in människor till öppet möte i en närliggande lokal. Där finns möjligheten att ställa frågor, diskutera, komma med ideér och samtidigt dricka kaffe och träffa lite människor. Det har varit positiva reaktioner på detta sätt att erbjuda till diskussion och det har kommit fram många kloka synpunkter som vi har tagit med oss in i politiken.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Bli först att kommentera
Etiketter: