Våga tänka!

Av , , 13 kommentarer 12

 

Sverige jobbar! En av Moderata Ungdoms Förbundets slogans. En rak och tydlig sådan, det är precis vad vi vill. Att det ska vara möjligt att försörja sig på ett arbete. Under helgens kampanjande i Åsele träffade jag  en kvinna som blev så upprörd över denna slogan att hon slog med käppen efter MUF:s stora affisch. Jag frågade varför hon blev så upprörd och fick till svar att jobba i Sverige var inte lönt, alla hade fått det så mycket sämre med vår allians regering och det lönade sig inte att arbeta. Att jag försökte övertyga henne om annat gick inte. När hon gått vidare blev jag fundersam över hur olika vi är som människor. Vad som ändå är viktigt är att vi vågar tänka och inte fastnar i gamla hjulspår. Det är viktigt att vi har olika åsikter och att vi står upp för dom, men vi måste också våga tänka och se att verkligheten förändras runt omkring oss.
 
 

Elisabeth Björnsdotter (M)

13 kommentarer
Etiketter:

Familjen är viktig!

 

Under mandatperioden har Alliansregeringen genomfört en familjepolitisk reform med jämställdhetsbonus, vårdnadsbidrag, barnomsorgspeng och ökat pedagogiskt inslag i förskolan som bärande delar. Reformen har bland annat syftat till att öka familjernas valfrihet och ge både kvinnor och män möjlighet till ett aktivt arbetsliv. Det som har stått i fokus har varit att ge barnen en trygg uppväxt, och att ge varje barn förutsättningar att utvecklas som människa. Det arbetet vill vi nu bygga vidare på. Det program som nu presenteras innehåller tio punkter och det handlar sammantaget om att föräldrar ska kunna vara föräldralediga i trettio dagar tillsammans, att alla kommuner ska erbjuda barnomsorg på obekväm tid, att vi bör överväga att höja underhållsstödet till ensamstående föräldrar och att vi ska se över hur olika vår trygghetsförsäkring tolkas när det gäller kvinnor med graviditets relaterade problem. Det är en bra utveckling på en familjepolitik som sätter barnet i fokus och låter familjerna själva bestämma hur man vill lägga upp sin vardag.
 

Elisabeth Björnsdotter (M)

Bli först att kommentera
Etiketter:

Lycksele Lasarett inger trygghet för hela inlandet!

Åsele i sol, regn och mycket vind! Det var många människor i farten i går när jag ,Anna Hedman och Ulf Grape kampanjade. Jag skrev i ett tidigare inlägg om frågor som var viktiga för Åsele och för många inlandskommuner  också och sjukvård var en av dessa frågor.Givetivis kom detta ämne upp vid ett flertal tillfällen i går under diskussioner med människor som vi träffade. Det är av stor betydelse att det finns en primärvård i kommunen samt att ett lasarett inte är alltför långt borta. Avstånd får en lite annan betydelse när man valt att bo på landsbygden men oavsett det så vill man inte åka 20 mil enkel väg för att komma till ett lasarett. Många var oroliga över den spar iver som landstinget bedriver och hur den fortsätter i allt mer aggresiv takt. Hur ska vi behålla Lycksele Lasarett som ett akutsjukhus innan vi har sparat bort det totalt. Jag tror att vi måste titta på andra driftsformer och det finns flera exempel på det i Sverige som vi kan titta närmare på.

Elisabeth Björnsdotter (M)

Bli först att kommentera
Etiketter:

Arbetslivserfarenhet är viktigt!

Av , , 3 kommentarer 11

Jag hoppas det var många som läste Ola Nordebos ledarsida i VK i lördags.   Han tycker att det har betydelse  vem som får förtroende att representera Västerbotten under nästa mandat period  i riksdagen. Jag kan inte göra annat än att hålla med honom. Jag har många vänner som sitter i riksdagen denna mandat period och under en av våra diskussioner för ett tag sedan kom vi in på olika bra egenskaper och förutsättningar för att göra ett bra politisk arbete. En åsikt var att det är viktigt med en arbetslivserfarenhet som plattform att ha med sig in i riksdagsarbetet. En arbetslivserfarenhet oavsett inriktning är väldigt viktig och det ger även en bra förankring i mycket av de beslut som ska fattas. Det finns givetvis många olika egenskaper som är bra att ha med sig om man ska göra ett bra jobb i riksdagen och det bör också innebära att alla väljare ställer höga krav på alla oss kandidater   

Elisabeth Björnsdotter (M)

3 kommentarer
Etiketter:

Åsele i fokus!

 

Åsele i fokus, kampanjen fortsätter. Det är en hektiskt tid just nu och det ökar bara i tempo. Jag kommer att vara i Åsele under helgen och träffa människor och diskutera inlandsfrågor. Det som står högst på listan över intressanta frågor är givetvis jobbfrågan. Åsele är en liten kommun med hög medelålder och det är en tuff arbetsmarknad. Sjukvård är en annan fråga som är intressant eftersom det är ett ständigt ifrågasättande om hur inlandets sjukvård ska se ut.  

Elisabeth Björnsdotter (M)

Bli först att kommentera
Etiketter:

Notan kan bli dyr för överbeläggningar

 

Förra veckan skrev jag ett inlägg om att den vård vi bedriver i Sverige är väldigt effektiv jämfört med andra länder. I Sverige finns nu 2,1 vårdplatser per 1000 invånare. Det kan jämföras med Tysklands 5,7 platser  Det finns en gräns för hur få vårdplatser vi kan ha, men visst går det att effektivisera svensk  sjukvård ännu mer. Patienten blir inte frisk av att ligga i en säng utan av att få rätt behandling. Mycket handlar om akutsjukvården som har förändrats radikalt från långt över 100 akutsjukhus till nästan en halvering. Det är givetvis positivt med nya behandlings metoder och mediciner men vi kan inte konstant rationalisera bort sjukvård. På de vårdplatser vi har i Sverige är det ofta överbeläggningar och speciellt nu under sommaren.   Nyligen har han låtit Socialstyrelsen utdöma ett vite på 500000 kronor för Karolinska universitetssjukhuset som vid en kontroll hade betydande överbeläggningar som ansågs bero på att man hade för få vårdplatser.

Elisabeth Björnsdotter (M)

Bli först att kommentera
Etiketter:

Det finns inga genvägar!

 

Jag läste en artikel i VK och kom ihåg att jag skrivt om detta tidigare.
Svenskarna köper kapslar, piller och pulver för miljontals kronor varje år för att tappa kilon.  Det finns en uppsjö preparat som på olika sätt utger sig för att vara genvägen till ett slankare yttre. Oftast är de registrerade som kosttillskott vilket innebär att de till skillnad från läkemedel inte behöver visa att de har någon medicinsk effekt – vilket inte hindrar vissa marknadsförare från att ändå påstå att de likafullt har det. Internet är fullt av påståenden om piller som ska öka fettförbränningen och blockera sockersuget. Konsumenterna bör inte lita på budskapen, enligt två  av de vetenskapliga granskningar som gjorts och som nu har presenterats i Stockholm. Det finns inga säkra försäljningssiffror för kosttillskotten. Den totala försäljningen inom den del av hälsokostbranschen som är ansluten till organisationen Svensk Egenvård sålde produkter för totalt 3,2 miljarder kronor under 2008. Kosttillskott utgjorde över hälften av sortimentet, men mycket säljs också via mer oseriösa återförsäljare på internet.

Elisabeth Björnsdotter (M)

Bli först att kommentera
Etiketter:

Valets viktigaste fråga!

Av , , 5 kommentarer 14

 

Mycket står på spel i höstens val. Den viktigaste frågan kommer att vara jobbfrågan. Det är de flesta helt överens om.  Alliansens har en reformgrupp för entreprenörskap och företagande som föreslår en rad prioriterade åtgärder. Det handlar bland annat om att möjligheterna för forskning ska öka och att vi ska skapa bättre utbildningsklimat. På många håll i Sverige har man tillsammans med näringslivet skapat utbildningsplatser för att specifikt ge rätt utbildning för ett visst företag. Det finns även andra förslag från gruppen och de handlar om sänkta arbetsgivaravgifter, lägre moms för vissa tjänster. Allt detta givet att vi bibehåller statsfinansiell soliditet. Det är också viktigt att genom rätt coachning av arbetssökanden via arbetsförmedlingen eller liknande aktörer hitta rätt jobb till rätt person. Jag har svårt att se det som två av tre rödgröna partier vill se att en arbetstidsförkortning ska vara lösningen. Jag har heller ingen tro på att en ny form av friår, ett så kallat utbildnings- och företagsvikariat ska gynna arbetsmarknaden  

Elisabeth Björnsdotter (M)

5 kommentarer
Etiketter:

Förskolan en bra start!

Av , , 4 kommentarer 7

 

Besökte en förskola för ett par veckor sedan och fick en pratstund med ett par av de förskolelärare som arbetar där. Det har hänt mycket inom förskolan och de har en läroplan att hålla sig efter vilket  ger större möjligheter att följa barnens utveckling och även möjlighet att stötta barn som behöver stöttning. Det ställer också krav att det ska dokumenteras ordentligt.  Förslaget i den nya skolplan som finns innebär bland annat att det ska in fler pedagoger i förskolan.  Det kan vara bra att ha både förskolelärare och pedagoger i en barngrupp för att lättare kunna hjälpas åt att se barnens behov från lite olika synvinkel. De förskolor jag besökt har varit nöjda med många delar av sin verksamhet Det finns givetvis förbättringsområden och ett av dom var just att de såg möjligheten till att  fler pedagoger i barngruppen också skulle öka antalet vuxna i gruppen vilket är positivt.
 
Elisabeth Björnsdotter (M)  
4 kommentarer
Etiketter:

Bra som kan bli bättre

Av , , 9 kommentarer 8

 

Kampanj i Vännäs. Marknadsdagar med mycket människor i omlopp och ett väder som uppmuntrar till uteaktiviteter. Det är förvånansvärt många människor som är intresserade av att stanna till och prata och som inte bara är ute för att gör fynd i alla marknadsstånd. Flera av de som stannade till hade frågor kring sjukförsäkringen och hade åsikter om den förändring som alliansen genomfört. Klart är att den regeländring som gjorts har medfört att många kommit tillbaka på arbetsmarknaden och det är positivt. Det finns även en annan sida och det är människor som hamnat i kläm och trots stora problem blivit ifrågasatta och blivit utan ersättning. Det är givetvis inte bra och de nya reglerna har förändrats och det återstår ännu innan det är helt genomfört. Vi har en bra trygghetsförsäkring men den kan bli än bättre.
 
Elisabeth Björnsdotter (M)  
9 kommentarer
Etiketter: