Mer sjukvård för pengarna!

 

Under den gångna mandatperioden har Alliansen genomfört många reformer för höjd kvalitet, mer valfrihet och ökad tillgänglighet i den svenska välfärden. Viktiga steg har tagits för en säker vård utan köer och en värdig och trygg omsorg. När det efter hand vänder i Sveriges ekonomi vill Alliansen förstärka arbetet för höjd kvalitet, tillgänglighet och valfrihet i välfärden. Inom sjukvården vill alliansen fortsätta korta väntetiderna till mottagningsbesök och operation genom att satsa vidare på den kömiljard som i princip alla landsting fått ta del av.  Vårdgarantin ska också bli mer tydlig och en större kontroll ska ske att den efterlevs. Äldreomsorgen ska förbättras genom att exempelvis ge mer valfrihet till de som bor på äldreboende och satsa på mer utbildning till de som arbetar inom äldreomsorgen  

Elisabeth Björnsdotter (M)

Etiketter:

2 kommentarer

  1. Jörgen

    Mer för vem?

    Högerregeringen har sett till att inlandet blir avvecklat när det gäller sjukvård. Genom den fria etableringsrätten för vårdcentraler kommer Umeå och Skellefteå att ha en överetablering av vårdcentraler medan inlandet kommer att vara helt utan vårdcentraler. Är det rätt?

  2. Elisabeth Björnsdotter (M)

    Svar till Jörgen (2010-08-26 15:36)
    Det fria vårdvalet har alliansregeringen beslutat om. Ramarna har lämnats vida att fyllas med åtagande av resp landsting. Det var ett mindre bra beslut av vår regering vilket har inneburit att vårt (s) styrda landsting har fyllt ramarna med så stort åtagande att det inte finns möjlighet för mindre orter att bedriva primärvård med en ekonomi in balans. Jag tycker att alla kommuner oavsett geografi ska ha samma primärvård.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.