Vi är beroende av arbetskraft!

Av , , 6 kommentarer 1

 

Jag har precis läst en artikel om arbetskraftsinvandring och då främst inom bär industrin. Det pågår ett stort arbete för att se över alla regelverk vad gäller arbetskraftsinvandring i vårt land. Ingen, speciellt i vårt län kan ha undgått allt som har drabbat våra hitresta bärplockare. Det är ingen positiv bild av vårt land men tyvärr en bild som finns i många andra länder runt om i världen. En bild som dessutom är en ständig verklighet och som befolkningen lever med. Vår allians regering vill att de bemanningsföretag som anställer ex. bärplockare också ska förhålla sig till den lagstiftning vi har i Sverige. Det är ingen enkel fråga eftersom det är flera olika länders lagstiftning som vi måsta ta hänsyn till. Vi är beroende av att denna arbetskraftsinvandring fungerar men det innebär också att vi måste ställa krav så att arbetsförhållandena blir drägliga. Arbetet pågår och jag ser fram emot den slutliga rapporten.
 
Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)
 
 
 
6 kommentarer

Turismen viktig för oss i Lycksele och inlandet!

Av , , 2 kommentarer 6

 

Turism är väldigt viktigt inte minst för vår kommun Lycksele. Jag läste en ny rapport som handlar om besöksnäringen i Sverige och där är siffrorna rätt entydiga. Sveriges besöksnäring har genomgått en dramatisk förändring under de senaste åren. Trots lågkonjunktur och finanskris har näringen slagit alla rekord. För att kunna driva denna positiva utveckling vidare är det viktigt att öka kunskapen om turismens roll och hur denna stora näringsgren påverkar vår region rent ekonomiskt. Lycksele ligger på 38:e plats i Sverige när det gäller besöksnäring i Sverige. Vad som är väldigt intressant är att Storuman/Tärnaby ligger på 11:e plats på samma lista. Det betyder att vinterturismen har väldigt stor betydelse eftersom Storuman/Tärnaby ligger på 5:e plats i Sverige när det gäller antal fritidshus per 1000 invånare. Det är en stor näring för oss som vi måste utveckla och stärka! 

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

2 kommentarer

Revision på hög nivå

Av , , 2 kommentarer 2

 

Att hela tiden fatta beslut och även verkställa dessa är en positiv utveckling. Vad som inte får glömmas bort i denna process är att alltid fundera, tar vi rätt beslut?, utför vi det vi beslutat på rätt sätt? Efter ett studiebesök på Riksrevisionsverket känns detta som helt självklart. Alla departement och organisationer inom riksdagen granskas och alla får tillbaka synpunkter på vad och hur man utför sin verksamhet. Intressant är också att vi har en stor utveckling inom detta område och vi har högt anseende i världen.  Studiebesöket vi gjorde med utrikesutskottet var verkligen ett besök där många frågor ventilerades och betydelsen av att ha en aktiv revision blev än mer betydelsefull. Jag som suttit i landstingsfullmäktige fick uppleva att skillnaden mellan landsting och riksdag är väldigt stor när det gäller revision och intern kontroll.   

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

2 kommentarer

Hur hanterar de själva frågan?

 

Den styrande allians regeringen  kom överens med (S) och (MP) om hur vi ska hantera frågan om Afghanistan. Det är inga nyheter i dag. Vad som är mer intressant är hur landet själv hanterar frågan om sitt eget lands fortsättning. Den gemensamma strategin just nu är att försöka få de stridande parterna till förhandlingsbordet och det innebär att de väldigt konservativa och religiösa talibanerna ska försökas få till ett nytänk kring Afghanistans fortsatta styre. Det är givetvis alltid en bra strategi att försöka förhandla fram en överenskommelse men i detta fall finns det många och stora hinder. Landet behöver ett väl fungerande rättssystem för att kunna fungera, detta är en svår fråga att förhandla sig fram till.
 
Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)
Bli först att kommentera

Underlätta med bra regler!

Intressant artikel i VK i går på ledarplats om betydelsen av Nordiska Rådet. Alla dessa frågor som skribenten tar upp i sin artikel är väldigt intressanta och inte minst för oss som bor i den norra delen av vårt avlånga land. Vi har många frågor som vi alla skulle vinna på att ha ett klart och tydligt samarbete.  Vi var alla väldigt eniga om att frågor som arbetsmarknad, utbildning, miljö och infrastruktur ligger i hela Nordens intresse och vi skulle vinna mycket på att kunna hitta former för att kunna enas. I Västerbotten är det många som åker till vårt grannland Norge för att arbeta. Vi har olika regelverk och vi skulle kunna enas om betydligt fler gemensamma regler. Det finns ett stort och tufft arbete att komma överens.  Sverige är ett föregångsland inom många områden, det gäller att komma överens om ett regelverk som gynnar oss alla.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Bli först att kommentera

Positiva Lycksele!

 

Lycksele 20 000 innevånare år 2000, det var ett stort mål som Lycksele kommun gick ut med för drygt 20 år sedan. Vi nådde inte detta mål och har haft en negativ trend de senaste åren. Det sista året har en förändring skett och vi hade för 2009 ett litet minus på ca 50 personer. Det är inget som stoppar positiva företagare i Lycksele. Jag har träffat flera aktiva företagare inom olika områden och klart är att det finns skillnad i potentialer men många tror på att det  finns en positiv utveckling i vår kommun  och det känns bra. Gruvnäringen är en stor utvecklingspotential och där har vi mycket kvar att hämta. Det innebär även under leverantörer och andra ringar på vattnet som gynnar vårt närområde. Det är intressant att diskutera utveckling och framtid med människor som tror och vill förändra.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Bli först att kommentera

Lyckad integrering eller inte?

Av , , 2 kommentarer 1

 

Det är intressant att göra jämförelser mellan våra nordiska länder. Jag sitter i välfärdsutskottet inom Nordiska Rådet och ett av områdena vi ska jobba lite extra med är hur bostads situationen och integrering mellan olika människor  ser ut i Norden, varför vissa kommuner har lyckats med integrering och andra har betydligt mer problem. Danmark har gjort en studie som är klar för publicering när som helst som lyfter fram problemet att när man kommer som nyinflyttad till ett land eller en stad så bosätter man sig gärna där det finns människor från samma land eller område. Det är inte alltid tillgång på arbetstillfällen som styr val av bostadsort/område. Den danska studien har tittat på möjligheten att hindra människor från att bosätta sig i vissa områden för att inte få en stor majoritet av arbetslöshet eller socialbidrags tagare. För mig känns det fel att styra vart människor ska bosätta sig och det ska bli intressant att läsa studien för att se om de haft positiva eller negativa resultat.
 
 
Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)  
2 kommentarer

Funktionshindrade på vår arbetsmarknad

Av , , 4 kommentarer 1

 

Funktionshindrade och vår arbetsmarknad var ett av de intressanta diskussionsämnen som var på agendan i på Nordiska Rådet. Hur ser det ut i Norden? I Sverige har antalet funktionshindrade på arbetsmarknaden minskat under de senaste 10 åren. Den enda förklaring jag fick var det allmänna läget på arbetsmarkanden. I Norge är det ett stort problem, där kommer många med ett funktionshinder inte ens in på arbetsförmedlingen utan blir hänvisad till sjukförsäkringssystemet istället. Alla Nordiska länder var dock väldigt eniga om vikten av att bjuda in alla handikapporganisationer i planeringsarbete inför byggnationer eller infrastruktur. Detta för att undvika stora kostnader för ombyggnationer eller anpassningar.
 

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

4 kommentarer

Danmark måste göra som alla andra!

Av , , 2 kommentarer 5

 

 
En spännande debatt var uppe i går i Nordiska Rådet här på Island. Danmark har under de senaste åren utvisat 47 nordiska medborgare som är i behov av socialhjälp eller vill nyttja socialförsäkringssystemet i Danmark. Det mest uppmärksammade fallet var en gravid kvinna från Island som sedan många år bodde i Danmark och hade en 4-årig son sedan tidigare. Denna kvinna fick inte bo kvar i Danmark om hon skulle få föräldrapenning. Den ansvariga danska ministern har inte velat träffa ansvariga från Nordiska Rådet och det har inneburit många och infekterade diskussioner. Det hela avslutades igår i och med att vi med stor majoritet röstade för att Danmark också måste anpassa sig efter de regler vi har i Norden.  

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

2 kommentarer

Varför utbildar vi inte arbetgivare?

Lyssnade i går på en debatt om ungdomars möjlighet på arbetsmarknaden och deras tankar och idéer om vad som saknas på agendan. En av de mest engagerade ungdomarna ifrågasatte varför skolan i dag enbart utbildar arbetstagare, varför inte satsa på att utbilda arbetsgivare. Det pågår ett arbete på många gymnasieskolor i dag med Ung Företagsamhet och det är ett positivt sätt att intressera unga människor till att ta egna initiativ. Det pågår även stora diskussioner om gränshinder mellan våra Nordiska länder och det är också något som måste förändras för att se fler möjligheter på vår arbetsmarknad.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)                            

 

 

Bli först att kommentera