Har Tyskland tänkt klart?

Jag ställer mig en aning frågande till det beslut som Tyskland i går fattade, ett historiskt beslut säger alla, men har Tyskland verkligen tänkt klart. Att avveckla kärnkraften är i sig inget kontroversiellt, däremot att så tydligt sätta en tidsram för när det ska vara klart är tufft. Att ställa krav på att elförbruknngen ska minska med 10% är också hårda krav att ställa. Vad händer under tiden kärnkrfaten ska avvecklas, kommer smutsig el från kol kraftverk att köpas? Vad har vi vunnit då. Vi har tillsammans tagit ett beslut att minska koldioxidutsläppet för att nå de millenie mål om miljön vi satt upp.Hur kan ett land som Tyskland prioritera att avveckla kärnkraft och öka koldioxidutsläppen? 

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

16 kommentarer

 1. JANNE

  Har Sverige tänkt klart!!!!

  Vårt statligt ägda bolag Vattenfall. köper ju i prinscip upp vart enda litet kolfält/kraftverk i Tyskland, samtidigt som underhåll/personal inom vattenkraften i Norr försvinner. NI flyttar arbetskraften till Europa istället för att bla hålla vattenkraftverken i topp trim med personal och kontinuerligt underhåll. Att minska strömförbrukningen med 10% är inget problem. Det enda problemet är att bolagen vill att vi ska använda strömmen dagtid samtidigt som industrin (dyrare pris mer vinst). Inför rörligt timpris på strömmen så att folk kan använda ström på tider som inte är lika hårt belastat tex nattetid. Vad ska ni MODERATER göra åt dessa problem

 2. Krister Klermalm

  Risken för kolkraftverken används mer är något jag också bekymrar över om Tysklands regeringen gör det. Troligast är väl att dem använder sin tillgångarna av miljöteknologiska företagen (något som sverige ligger i lä) och använder sig av alternativa energilösningar som inte ger mer koldioxid, med vissa inga alls utsläpp av det.

 3. Isak

  Hur tänkte Fru Björndotter innan det blev efter att tänka
  före när det som hände i Harrisburg, Tjernobyl och det som
  nu hände i Fukushima hände.

 4. Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

  Svar till JANNE (2011-05-31 11:19)
  Enligt de kraft bolag jag pratat med finns planer att återinföra natt taxa när det gäller elpris. Vad min fundering i övrigt gällde så är det att utsläppen av koldioxid minskar en viktig fråga I Sverige har vi en stor andel vattenkraft men vi kan inte låsa oss till ett alternativ

 5. Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

  Svar till Krister Klermalm (2011-05-31 14:45)
  Som jag säger är avvecklingen av kärnkraft inte kontroversiellt frågan är om det är genomtänkt att sätta ett datum och inte göra det på rätt sätt . Vi måste klara av våra miljö mål

 6. Isak

  Min fråga var ju om Fru Björnsdotter hade tänkt och frågat
  sig vad som händer när det värsta händer. Jag har ock-
  så ställt mig den frågan. Och mitt svar är att jag inte kan ta ansvar varken inför mig själv eller mina barn och
  barnbarn. Vi måste ta konsekvenserna nu och inte efter när
  det värsta har hänt. Du är politiker nu, och kan ta ditt
  ansvar innan eftertankens kranka blekhet går upp för dig.

 7. Krister Klermalm

  När Sverige hade folkomröstning om kärnkraftavveckling hade vi en möjlighet framtill i förra året 2010 som var beräknad livslängden på verken.
  Det gick som i stöpet – mycket av motarbetande i utvecklingen åt mindre fossillt användning med alternativa enenrgikällor.
  Tysklands plan är genomtänkt att sätta ett datum såsom vi gjorde. Skillnaden är att läget ser annorlunda ut idag, dels för den tekniska delen finns tillgängligare än 1980. Tysklands val är rätt med deras inriktning på utfasning även med fossilt användning också samband i deras strategi för att nå våra miljö mål. Det här ökar prioteringen och press i utfasning med kol- och kärn-kraftverk att satsa på det alternativa ”Gröna tillväxten”.
  Som någon nämnde så bidrar sverige av Kolkraftverk ägande och bryter kol där. Det rimmar illa med minskningen av koldioxid utsläppen även i Tyskland, inte enbart i Sverige.
  Just låsningar är vad ni gör när ni bara fokuserar på vattenkraft, i tyskland med kolkraft, trots det finns alternativa energikällor.

 8. Krister Klermalm

  Jag citerar ifrån en anna nsom är åt mitt håll i inlägget –

  // Kärnkraftsförespråkarna har ofta hävdat att kärnkraft är en billig energikälla jämfört med till exempel vindkraft. Men en rad studier från olika delar av världen visar att nya satsningar på vindkraft kostar lika mycket eller till och med mindre (räknat per kilowattimme) än nyinvesteringar i kärnkraft. Över tid och inom en snar framtid kommer energislag som solkraft och vindkraft bli allt billigare medan kärnkraft blir allt dyrare. För de tiotals miljarder man satsar på ny kärnkraft skulle man alltså kunna bygga förnybar energi, till exempel vindkraftverk och bioenergi, som skulle ge samma mängd energi som en reaktor. Skillnaden är att förnybara energikällor inte för med sig allvarliga riskmoment eller radioaktivt avfall. \

 9. Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

  Svar till Isak (2011-05-31 20:11)
  Kärnkraften i Sverige har stora säkerhetskrav. Givetvis kan olyckor hända och ingen kan garantera 100% säkerhet. Jämfört med de kraftverk som har varit utsatta för olyckor finns stora skillnader mot Sverige. Trots det så ska vi givetvis se över vår användning så att förnybar energi används i så stor grad som möjligt. Vi är inte där ännu och här tycker jag att Tyskland gör fel som sätter ett datum istället för att avveckla i takt med att andra energislag ersätter. Vad som kommer att ske är att du och jag kommer att få betala betydligt mer för vår elström de närmaste åren eftersom fler kommer att slåss om vår svenska elproduktion.

 10. RWR

  Hemuppgift för många som kommenterar här!

  Hur många dog som följd av jorbävningen/kärnkraften i Japan kontra dom som dog som följd av jorbävningen/vattenkraften?

  Sen håller jag med dig resultatet av Tysklands beslut blir ökat nyttjande av kol och olja! I bästa fall för miljön köper man kärnkraft från grannländer.

 11. Krister Klermalm

  Så insnöad reotrik ni har kring energi och elpriserna. Skulle inte elavregleringen leda till billigare el, hur blev det egentligen. Ifall vi kommer att få betala betydligt mer för vår elström i de närmaste åren hänger mycket på fortsatt styrning som det har varit hittills så innebär att det kan bli högre priser. Beroende om vilka handlingar och krafter det sätts in för att motverka detta. Något inte har skett med nätavgiffterna och fortsatt kraftig höjda styrelse arvoden för topparna och krav om broms i lönekuverten för arbetarna och andra orsaker.

 12. Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

  Svar till RWR (2011-06-02 00:09)
  En inte helt enkel fråga, men att diskutera kärnkraft i Sverige och många andra länder är svårt. Vi har i Sverige en helt annan syn på säkerhet både när det gäller framställning, produktion och slutförvaring.
  Sen får vi väl se hur elpriset skjuter i höjden när Tyskland för slag i saken och hur många som reagerar på faktum!

 13. Krister Klermalm

  Är ni förblindande av marknadskrafterna på eran syn kring kärnkraften och säkerheten i framställning, produktion och slutförvaring. Även om det sägs har en helt annan syn på saken så finns där en uppenbar godtycklig godtro till kärnkraften.

  Tänk att ni går på detta och har inte uppbenbart läst på dokumenten i vad Tyskland ska nyttja istället för kärnkraften, inte är det kol eller/och olja något ni envisas med att hålla kvar även i ert egna tankesätt på hur det blir elelr ifrån grannländerna. Nä, här satsas det fullfart på förnyelsebar energi och biomassa etc samt ennergieffektivisering – som visar säg att vara mer handlingskraftig än sittande regerings ovilja med energieffektiviseringen ligger i lä med deras strategi.

  Ska det gå till kapital ägda förmögenheter så skjuter priserna upp och styr marknaden att det blir dyrare produktion av deras spekulationer. Vidare kan även politiska beslut göra det dyrare på elpriset. Däremot kan bland tyska investerare ser saken helt annat sätt än ni gör här. Att det ska vara billigare elpris på det som är mer hållbart och är mindre risk vid katastrofer av olika slag.
  Dessutom har tyskland et fastpris som gynnar självproducerande verken och det innebär mindre beroende av kärnkraft, kol och olja. Med detta i följa att priserna går upp bland dessa föråldrade energi källor, inte på de klimatsmarta källorna.

  Dax att gå ifrån tillväxt röken och vakna upp ur eran föråldrade åsyn om grönare energi källor är framtiden.
  Här tordes det inte heler besvarar de raka orden jag kommer med. Speciellt i tanke med Vattenfalls direktiven och svenskt ägd kolkraftverk gör sken om vad händer med Tyskland beslut. Nära verkligheten är vad väljarna för de flesta söker inom politiken, då göms det undan av svaga argument och dumdistrika falskkörning om olika uppgifter.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.