Skärpta gränskontroller!

 

Jag har tidigare tagit upp frågan om gränskontroller inom EU. Frågan väcker irritation i Sverige eftersom en av grundidéerna med EU var att avskaffa alla gränskontroller och att vi skulle ha ett öppet och fritt Europa. Nu skärper Danmark sina gränskontroller ytterliggare och det har lett till att EU nu undersöker om detta är förenligt med den EU lagstiftning som finns. Norge som inte är med i EU men har handelsavtal med EU vill också skärpa gränskontrollerna. Detta är ingen positiv utveckling vi ser och jag tycker det är positivt att EU reagerar och kräver samtal med Danmark.
 

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Bli först att kommentera

Kvinnojourerna behövs!

 

Jag läste en artikel i Svenska Dagbladet i går om kvinnojourernas verksamhet i Sverige. Detta är ingen enkel fråga och det ser väldigt olika ut i vårt avlånga land. Många kommuner har inte en kvinnojour och många är uppbyggda på stora delar ideell verksamhet. Vad som är det stora problemet är att på grund av de stora skillnaderna mellan våra kommuner så blir kraven på kompetent personal också väldigt olika. Det finns kvinnojourer med välutbildade personer som arbetar dagtid men nattetid är det frivilliga som ställer upp och arbetar, det finns kvinnojourer som enbart bygger sin verksamhet på frivilliga. Det finns en socialtjänstlag som styr detta och ger tydliga direktiv hur verksamhet ska se ut. Jag kan hålla med artikelförfattaren att det är bra med alla satsningar men vi måste se till att de gör mest nytta.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Bli först att kommentera

Vi kan aldrig acceptera människohandel!

Av , , 1 kommentar 3

 

I media läser vi om den Trafficking härva som nu nystas upp i Göteborg  och många inblandade ställs inför rätta . Detta är ett stort problem i världen och det är därför viktigt att försöka se hur vi kan förändra den människohandel som pågår runt om oss.
Sveriges utvecklingssamarbete är inriktat på fattigdomsbekämpning då människohandel i stor utsträckning kan ses som en konsekvens av fattigdom, särskilt bland unga och kvinnor. Att bekämpa människohandel blir därför en fråga om att bekämpa fattigdomens orsaker: dålig tillväxt, ojämn resursfördelning, social otrygghet samt brist på jämställdhet, demokrati och mänskliga rättigheter. Kan vi öka kunskapen och förbättra livsvillkoren för människor är risken inte lika stor att de utnyttjas i trafficking. Eftersom offren ofta luras in i människohandeln med löften om ett bättre och mer värdigt liv någon annanstans behöver vi fortsätta driva en politik som riktar in sig på att kvinnor ska ha samma rättigheter som män och att samhällen byggs upp i demokratisk anda som värnar sina medborgares mänskliga rättigheter.
 

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

1 kommentar

Möjligheter för alla!

 

Almedalen är slut för denna gång och veckan som gått har varit intensiv och intressant . Det var intensivt att både hinna med mina egna paneldebatter samtidigt försöka hinna lyssna på alla andra intressanta seminarier och debatter. Att lyssna på våra partiledare i Almedalen var en annan upplevelse än att höra dom i riksdagens kammarsal. Både Jan Björklund och Maud Olofsson talade om betydelsen av vår invandring. Maud Olofsson har lyft frågan om differentierad föräldrapenning till de som flyttar hit till Sverige eftersom det är en stor kvinnofälla. I dag stannar kvinnan hemma och sköter om barnen och kommer inte ut i vårt samhälle förrän efter många år. Då kan hon inte språket och har svårt att komma ut på arbetsmarknaden. Vi måste se andra möjligheter!

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Bli först att kommentera

Utmaningsrätt i Lycksele!

 

Jag har lyssnat på ett seminarium om utmaningsrätten inom offentlig sektor. Moderaterna i Lycksele skrev en motion till Lycksele kommun och ville att vi skulle införa detta i vår kommun men det blev ett blankt nej till svar. Varför har jag svårt att förstå. Ett införande av utmaningsrätt inom en kommun innebär att man kan sänka kostnader och höja kvaliteten inom olika områden. Jag har svårt att förstå varför Lycksele kommun är negativ till detta. Enkelt så fungerar utmaningsrätten så att ett företag kan utmana kommunen inom exempelvis skolmaten. Då måste kommunen starta en undersökning och se om det finns möjligheter att anta utmaningen om det finns möjlighet för någon annan att göra det kommunen gör i dag. Kommer kommunen fram till att det är möjligt att någon annan kan utföra tjänsten går det ut en anbudsförfrågan enligt LOU ( lagen om offentlig upphandling). Det är alltså inte självklart att det företag som i första skedet utmanade kommunen också får anbudet. Utmaningsrätten inom offentlig sektor innebär att de kommuner som infört rätten höjt kvaliteten och sparat pengar inom de områden som blivit utmanade. Jag tycker det är trist att vår egen kommun inte ser möjligheten i detta.  

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Bli först att kommentera

Mänskliga rättigheter hela dagen!

 

 

Mänskliga rättigheter och Exportfrämjande åtgärder, hur går det ihop. Det är temat på en av de två paneldebatter jag ska vara med på i dag. Hur ska vi få ett genomslag för att företag som exporterar till andra länder också ser att man respekterar de mänskliga rättigheterna i landet. Genom de olika exportorgan vi har i Sverige finns krav på att de mänskliga rättigheterna i landet ska uppfyllas men det har varit svårt att kontrollera detta och det finns i dag inget krav på återrapportering. Det är svåra frågor men även väldigt viktigt att de kommer upp till debatt

Direkt efter denna debatt ska jag vidare och debattera unga kvinnors rätt i Sverige och den problematik som finns med våldtäkter och övergrepp i Sverige.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

.

Bli först att kommentera

Debatt om Västsahara!

Av , , 8 kommentarer 0

 

Almedalen ett myller av människor och ett utbud av seminarier och föreläsningar som är enormt. I går var jag med på fem olika seminarier på inom skilda ämnen. I dag ska jag själv vara med i en paneldebatt om situationen i Västsahara. Landet är speciellt på många sätt och det underlättar inte att Marocko sedan många år har ockuperat landet och behandlar de kvarvarande innevånarna på ett omänskligt sätt. 2006 tecknade underligt nog EU ett fisekavtal med Marocko som tillät båtar från EU att fiska utanför Västsaharas kust. Alla inkomster går till Marocko. Sverige var då det enda land inom EU som klart och tydligt tog avstånd från detta avtal och nu i år när avtalet förlängdes anslöt sig fler länder till avståndstagandet men inte tillräckligt många för att få ett genomslag.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

8 kommentarer

Kvinnors betydelse!

 

Min debatt i går blev väldigt spännande och intressant. Ämnet var förutbestämt till solidaritet och demokrati på ett internationellt plan men sedan var det fritt fram att fylla ämnet med vad man själv tycker är intressanta frågor. Jag hade valt att debattera mina specialfrågor i utrikesutskottet nämligen kvinnors möjligheter och rättigheter i världen och även barns rättigheter. Sverige har ett stort ansvar i dessa frågor eftersom vi är stora biståndsgivare och vår biståndsminister Gunilla Carlsson har valt att fokusera delar av biståndet på kvinnor eftersom det har stor betydelse för utvecklig i många länder.     

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Bli först att kommentera

Först Storuman sedan Visby!

 

I lördags besökte jag Storuman och de årliga Storuman dagarna. Ett stort evenemang med många besökare. Jag stod tillsammans med Allianspartierna i Storuman och det var många människor i rörelse. Många människor hade gott om tid att stanna till och prata en stund och det var väldigt intressant att diskutera frågor som infrastruktur i inlandet, vår välfärd och andra stora frågor som är viktiga på lokalplan. Nu är jag i Visby och ska vara med på Almedalsveckan. Jag ska i dag debattera solidaritet och demokrati på ett internationellt plan. Jag hoppas på en bra debatt eftersom det är viktiga frågor.
 

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Bli först att kommentera

Politik utveckling i Norrland!

Av , , 3 kommentarer 2

 

Politik utveckling sker hela tiden och det är en naturlig del av att vårt samhälle förändras. Just nu skriver Moderaterna ny politik för storstadsområdena, för de mellanstora städerna och för Norrland. Vad vi ska titta extra på i vår utveckling av politiken i Norrland är unga, mitt i livet, gamla och företagare. Vad finns det för utmaningar ?  Vilka förutsättningar har vi? vad skiljer landsbygd mot städer i Norrland? Den bild av Norrland som många har är att alla bor på landsbygd men statistiken visar att ca 80% av alla norrlänningar bor i en mellan stor stad. Vi ska börja med att åka runt i vårt län och ställa frågor till Västerbottningar. Det kommer att bli en stor undersökning då hela Norrland ska täckas in.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

3 kommentarer