Arbetslinjen i Lycksele!

 

Arbetslinjen, ett hett debatterat ämne som det råder stor oenighet över partigränserna  om. Jag besökte Arbetsförmedlingen i Lycksele i torsdags och det var ett väldigt intressant besök. Det första jag slogs av var vilken hög säkerhet det är. Hotbilden mot arbetsförmedlingen har ökat och det har föranlett den höga säkerhetsnivån. Att ledordet för Arbetsförmedlingen är arbetslinjen är inte konstigt och  den breda service som man tillhandahåller med specialutbildningar för att uppnå rätt kompetens och det samarbete som finns med andra aktörer är imponerande . Den framtidstro som finns för inlandet är stor och jag var väldigt imponerad över den verksamhet man bedriver i Lycksele  

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

27 kommentarer

 1. Krister Klermalm

  Det här är rena solskenssaga av beskrivningen med Arbetsförmedlingen. Klart att du får en sådan positiv bild av dem när du lyssnar enbart till personalen.
  Jag antar att nån där delar inte heller uppfattning med arbetsförmedlingens arbetsmetoder. Inte vill det yppas fram för hotet om avsked från jobbet.

  Har du samtalat med arbets-sökande/tagarna och företagen som har anlitat för deras tjänster vid anställningarna. Uppenbart inte för det framgick inte här.
  Vi som har nyttja deras tjänster är inte imponerad över deras arbetsprossec med anställningarna. Här spricker arbetslinjen till att inte vara hållbart för minskad arbetslöshet och utveckling med tillväxt som följd.

  Vad som ligger bakom den ökade hotbilden är eran politik och regelverken som inte är progressivt skrivna att arbetsförmedlingen är en aktiv organ än vad den är idag. Hur kommer det sig att det så ofta förekommande repliken ifrån AF vid en UA-anställning ”Det ska vara det här också innan….”. Med de orden så råder det en rutin som inte är rationell för parterna vid anställnings prossecen.

  Cefen för arbetsförmedlingen i Lycksele är itne kompetent nog at sköta verksamheten när ha nendast kan skåda vad som har skett senast i skärmen trots är det handläggaren som inte gjort jobbet sitt rätt. Ska inte en chefen se över handläggningsprossecen bland sina anställda? Nä här envisas han med att endast fokusera på sensta och luta sig bakåt åt att ha nkan itne göra annat sätt än regelverket säger. Hallå där, du kan visst göra andra saker utöver vad som står i direktiven så länge det är gynnsamt och ledder något gott ur det.

  Här finner jag att du ger en falsk och skev bild ur verkligenhet bland arbetstagarna och företagen. Gör rätt, agera progressivt- det spar tid och pengar, för var å en av oss! Något ni inte begriper på tydligen.

 2. Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

  Svar till Krister Klermalm (2011-10-10 10:37)
  Det är intressant att se verksamheter ur olika ögon. Som politiker kan man inte välja att bara se saker ur ett perspektiv utan måste lyssna in så många sidor som möjligt. Jag har från många olika källor fått den syn jag presenterar i mitt inlägg och jag tycker det är trist att du är så negativ.

 3. Krister Klermalm

  Av din text här verkar som du har en ensidig perspektiv. När du ändå va här så kunde du ha sett till samtidigt under samam dag träffa företag och sökande som har nyttjat AFs tjänster vid anställningarna. Det märks att du inte vill lyssna för då hade du tagit upp det här med hur handläggningsprossecen där det förekommande uttalanden ifrån AF ”Det ska vara det här också innan…”.
  Det må vara skenheliga källor du mötas av.

  Verkligheten är trist när personal inte gör sitt jobb korrekt. Det här jag tog upp är sann krass verklighet som du blunda undan som kan läsas här som svar på min kritik. Jag är inte ensam om det här!! Det negativa finns hos arbetsförmedlingen inte hos oss som blir överkörda av övermyndigeri i fascistiska toner.

  När jag gick in i fd C2 projektet till en praktik vidare en anställning så tog jag mitt ansvar och gjorde mina del i överenskommelsen. Va mötesgående i besluten och lät prossecen gå medans jag arbetade. Men för fan ska det inte ta mer än 9 månader för en UA-anställning!! Vad förbaskat ska du göra åt den här sega handläggning hos tjänstepersoner som de beskyller regelverken på. Gör fan åt detta som inte kan hålla arbetslinjen förtjänt av. Annars kommer repliken att bestå ”Det ska vara det här också innan…”.
  Det uttalande ifrån AF ger inget förtroende hos företagen att anställa personer med UA-anställningar.

  Jag ger itne mycket för vad du än skriver eller säger för du bara nonchalera på sann krassa verkligheten med din bleka retorik som är inkörd slitet och insnöad.

 4. Sara

  Att Krister är negativ säger en del om honom och precis som vanligt tar han sig rätten att prata för alla, men jag vet att han inte talar för MP (fastän han tror det) och jag tror inte heller att han gör det för Arbetsförmedlingens kunder. Sanningen är att Krister som oftast är lika fel ute i sina kommentarer likväl som hans förmåga att utrycka dom i ord.
  Visst, dom flesta myndigheter har sina förbättringsområden men jag upplever ändå att det går framåt, snopet att behöva säga det efter att ha röstat rött i tidigare val.

 5. Krister Klermalm

  Jag är en positiv person av mig, däremot är inte välfärdssystemen riktigt konstruktiva styrda som de borde vara. Jag tar inte alls rätten för alla utan det är bara jag som säga ifrån till skarpen. IOGT-NTO ska nu anställa en med UA-anställning och mött samma replik såsom många fler har fått ifrån AF ”Det ska bara vara det här också innan…”.
  I detta är jag mer privat än politiker för jag har en fot i krassa verkligheten.
  Visst för du talar jag för det andra kunderna också, däremot är endast jag som vågar stå upp åt sådant som borde förbättras. Det allra minsta jag har fel är mina argument, men det är förstås, Sara, det är lättare att förneka än att agera! Sedan sätter jag dit vissa ord när en sliskig moderat itne kan taga emot krassa verklighetens ord till sig och göra åt saker som brister.
  Det finns andra områden som är uselt förändrade till och itne gjort mycket åt t ex handläggningar på arbetsförmedlingen.

 6. Niklas

  Det märkliga är också att Krister gång på gång hävdar att han inte är ensam om att drabbas. Men jag har hitills aldrig sett någon eller några som vittnar om att de också varit med om samma sak som Krister. Nä Krister skulle behöva ransaka sig själv och försöka komma ur den ohyggliga bitterhet han förmedlar i sina inlägg.

 7. Krister Klermalm

  Det finns de som inte vill yppas sig inte ens här på VK bloggen eller så har dem inte läst Elasibeths inlägg. Jag ber i åsifall höra er för med ordöfrande i Iogt-Nto om hennes anställning idag med AF inblandning.
  Den sista som behöver rannsaka här är jag utan Elisabeths med sitt politiska uppdrag.
  Bitterhet uppkommer ifrån hur tjänstepersonal såsom chefen bemöter kritik om att de inte gör sitt jobb. Ska inte dessa vara till med sina kunder elller?

  Det är tragiska är att det är bara jag som är modig nog att säga någonting. Den som verkligen gör sin del av positiva saker så är det här som det dreva mot att jag är negativ. Jag tror nog att ni själva ska uppleva likadant såsom jag med flera gör. Tragiska är jag en ensam kämpe här. Kan förstå andra som itne vill läsa en moderats blogg för de vet vad, även jag, som finns där för politiker.

  Inför senaste anställningen var jag positiv av mig och det kan ni fan höra med kollegerna på Musik Media Macken om ni vill ha bekräftelse om det.

 8. Krister Klermalm

  Läser ni aldrig pressen och tidskrifter som tar upp om hur AF och Alliansens politik råder egentligen bakom smörande retoriken? Blundar ni undan för vad som sannerlig höras därifrån också? Förneka, förnedra såsom trycker ned andra är som sagt enklare än agera!

 9. Sara

  Tragiska är jag en ensam kämpe här??? Nån som förstår vad han skriver?

  Hur som helst, Krister får mig direkt att tänka på nästa ämne..

  Vad gör alliansen (M) för att hjälpa psykisksjuka och minska den psykiska ohälsan i samhället?

  För allas trevnad…

 10. Krister Klermalm

  Sara, hur är med intelligensen när du inte begriper att jag är själv mot er andra här. Gick det över ditt förstånd.

  Inte har alliansen (M) bidragit någon bättring med att hjälpa psykisksjuka och minska den psykiska ohälsan i samhället? Med sjukförsäkringsreformer har den psykiska ohälsan ökat av den oro som det allra sjukaste har drabbads av flängandes emellan systemen utan sund övergång. Det lilla förändring som har gjorts har inte ledd till förbättring.

  Moderaters politik utformas på ett sätt som inte fungerar i praktiken med vanliga folkets livssituation.

 11. Krister Klermalm

  Mitt beetende är befogad så rak för sanning med verkliga livet som andra inte vill ta till sig att åtgärda elelr ge några synpunkter på. För dessa är arroganta till andra medmänniskor. Fler skakar på huvuden när jag berättar vad ni tyckom att jag är bitter elelr negativ. De som känner mig känner inte igen sig om den jag är..
  Jag kan inte skylla mig själv för det som är med hur ruttet systemen ser ut som går att åtgärder, något andra blunder undan för.
  Det är bättre att jag agerar än at tiga med kepsen i hand! Dessutom blickar jag framåt och det är väl konstruktiv och positivt av mig att aktivera mig i något som att arbeta med kulturdokumentet och andra saker än att nedslå era nedtryckar fasoner.
  Jag har min värdighet kvar och står upp för hedern och rättfärdigheten. Något ni inte har i ert ordförråd vad det är. Lilla flickan Björnsdotter tiger av tystnad för jag har rätt i det jag skriver.

 12. Sara

  Du är pinsam Krister.
  Du pratar om våra nedtryckar fasoner och i nästa mening så kallar du Elisabeth för lilla flickan Björnsdotter.

  Jag är ledsen Elisabeth att jag bidrog till att göra ditt inlägg om Arbetsförmedlingen till detta.

  Det är inte lönt att försöka prata med någon som saknar förmågan att förstå.

  Det var det sista jag hade att säga..

 13. Niklas

  Krister nu får du ta och ge dig. Du nedvärderar alla människor som råkar ha en avvikande åsikt än din egen. Om du nu vill ha några som helst sympatier för din situation, råder jag dig att omedelbart ändra ditt beteende.

  Jag ber också om ursäkt till Elisabeth för att även jag bidragit till att hennes intressanta inlägg om Arbetsförmedlingen, utvecklades till en debatt som inte hör hit.

  Tack för mig och lyd nu allas råd Krister och ändra ditt beteende innan det är försent (om det inte redan är det)

 14. Krister Klermalm

  Är det pinsamt att stå upp för en sak så kan vi lägga ned demokratin.
  Visst är elisbaeth en liten flicka som inte kan ha en åsikt om frågan att det ska ta mer än 9 månader för en Utveklingsanställning eller inte. Ska handläggningsprossecen vara kortare elelr i dagens längd? Ska itne rutinerna oc hregelverken ses över? Är dessa frågor pinsamma!?

  Jag har förmåga at förstå, det är ni som är inkränkta med att inte kan ha en åsikt även om du se saker ur olika perspektiv och ha lyssna in så många sidor som möjligt.
  Här ställer jag en rak fråga om uvecklingsanställningen ska gå så långt som 9 månader elelr itne. För fan hur svårt är att ha en åsikt om detta.

  Ska det ta en sådan långt dit av handläggningsprossecen så vill inte företagaren anlita Arbetsförmedlingens tjänster vid arbetsökandes anställningsbarhet. Chanserna blier då mindre för denne at bli anställd.
  Är detta så svårt at begruipa för et att kunan besvara en åsikt om. Då ska ni inte syssla med politik!

 15. Krister Klermalm

  Undra vem som nedvärdera andra här och missuppfattar totalt om mitt beteende.

  Ni har missat att när jag arbetade på senaste företag till chans för anställning så överlämnade jag prossecen (feb) med anställningen åt arbetsgivarn och Arbetsförmedlingen. När det tog 4 månader (maj) så undran du vad som har hänt. Jag frågade AF om vad som händer. Det saknades läkarutlåtandet, arbetade på och lät de sköte det. Semstrarna närmar sig, då vill man ju veta vad som sker innan dessa blir för det. Forfarande inget läkarutlåtande. Semstrarna kom och mot slutet av augusti frågade jag AF igen – vad händer. Inget läkarutlåtande -svar från läkarn va at han har skickat tre gånger den och han åtgärdade. Veckan efter fick AF den och jag va till AF veckan därpå för at höra om de nhade kommit. Ja för en veckan sedan – Va,!? Varför fick jag inget veta om det som har jagat på AF och läkarn om den? Då lovade handläggarn att i november ska allt vara klart. Jaha det har jag hört tidigare om. November kom och inte var klar med försäkringsbiten som nämndes tidigare om det.

  Så vem är det som egentligen har ett uselt beteende – Jag, arbetsgivarn, läkaren eller Arbetsförmedlingen? Precis inte är det jag då som jobbade på under tiden i förtroende att AF ska göra handläggning inte så långt som det är i det här fallet.

  Vad ska Elisbateh göra åt detta, för hon kan via regeringen ändra på regelverken och direktiven så handläggningsprossece ngår fortare än så här. Tydligen finner sig hon inte i det att det behövs. Dåligt beteende har hon och vems om egentligen ska ändra beteende såsom åsikt så är det ni!
  Tydligen har Elisabeth svårt med vad hon anser på tiden av handläggning är tillfredställande. Kan jag huvudtaget få svar om det? För jag finner det inte rimligt.

 16. Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

  Svar till Krister Klermalm (2011-10-14 09:57)
  Jag har tidigare sagt dig att jag inte kommenterar myndigheters agerande i enskilda fall. Handläggningstiden ska givetvis inte vara längre än att ett bra beslut kan göras men vem bestämmer hur lång den ska vara ? Det finns en rad omständigheter som styr ett beslut och det kan inte jag styra över.

 17. Krister Klermalm

  Du finner alltså också repliken som förekommer i näst var ärende det är som säger tydliga spår att något är fel medrutinerna på AF när denne tyder upp ”DEt ska också vara det här innan”. Är det inte önskvärt förekomst helst ligga nere på noll.
  Visst finns det omständigheter som kan uppstå. Dock kan dessa inte vara ända upp till nio månader att få ordning av en utvecklingsanställning. Då säger du med detta till företagen att inte anlita AF tjänster för dem tar allt för långt tid. Omständigheterna kan du visst styra av en progressiva regelverk. Det flesta omständigheterna är sig lika var gång det uppstår så det borde inte så svårt att få bukt med prossec tiden.
  Det som innehåler en anställning för en med funktionsnedsättning av e nutvecklinganställning är följande – Facklig överenskomelse av lönen, kollektivavtal, anställningsförsäkring samt läkarutlåtande.
  Att allt det här borde kunan ordnas mindre än ett halvår, heller hur. Det är svagt av dig att itne se över rutinerna på AF medans du var där.

  Sedan vad tycker du om en chefe nsom inte ser över hur handläggningen gått till. Är inte detta en chefs uppgift i verksamhets styrning?
  Kan du inte svara rakt ja på den här frågan utan använder dig av politisk korrekt retorik så värnar du inte om folket på golvet.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.