Generös migration inte lika som fri invandring!

Av , , 6 kommentarer 3

 

I lördags var jag och lyssnade på vår migrations minister Tobias Billström som pratade om våra utmaningar inom migrationsområdet. Vår arbetsmarkand kommer att förändras rätt snabbt och beräkningar som är gjorda visar att år 2025 kommer det att vara 4 arbetstagare som försörjer en pensionär, år 2050 kommer denna siffra att halverats till 2 st som ska försörja vare pensionär. Denna utmaning gäller att vi tar på allvar och skapar en annan utveckling genom att utbilda människor samt hålla fast vid vår arbetskraftsinvandring. Sverige ligger på 4:e plats när det gäller att ta emot invandrare och vi ska fortsatt ha en generös migration, men det är inte detsamma som en fri invandring. En strävan finns från Sveriges sida att ha en gemensam asyl politik inom EU och det finns möjligheter att nå dit.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

6 kommentarer

Lagen om valfrihet är viktig!

Av , , 4 kommentarer 5

 

I går presenterade Vårdföretagarna en ny rapport som visar att en majoritet av de små vårdföretagen som sluter avtal med kommunerna för att ta hand om äldreomsorgen inte får den ersättning som krävs för att gå runt. Det är privata vårdföretag till största delen ledda av kvinnor som nu gör minusresultat.  Vårdföretagarna presenterar ett förslag till lagändring som innebär att kommunerna ska utgå ifrån sina verkliga kostnader när de fastställer ersättningen till privata utförare. Om inte kommunen uppfyller kravet ska berörda företag kunna överklaga och få rättelse. Kommunerna ska också tvingas att redovisa sina kostnader och hur man räknat fram ersättningen. Det är positivt att detta uppmärksammas och att kravet ställs på en förändring

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

4 kommentarer

Jämställdhet i skogen!

 

Jag besökte Länsstyrelsen i Umeå förra veckan och träffade då jämställdhetsdirektören Helena Österlind. Länsstyrelsen driver ett stort projekt när det gäller jämställdhet inom skogsnäringen och det är en utmaning att förändra ett så mans dominerat område. Arbetet sker tillsammans med Skogstekniska klustret och det sker mycket positivt just nu inom området. Det är därför extra intressant att vår allians regering tillsätter en delegation som ska titta närmare på  hur vi ska öka jämställdheten i arbetslivet och även komma med förslag på insatser.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Bli först att kommentera

Lokal förankring!

 

Jag besökte Sveriges Radio i Umeå i måndags och det var ett intressant besök. Den produktion som görs här är stor och det var spännande att höra vilken planering som ligger bakom och vilket arbete som görs inför alla programpunkter. Betydelsen av att ha både en regional och nationell förankring är viktig. Många program som sänds i  Studio Ett i P1 görs av en reporter från Umeå och det är här den lokala förankringen är så viktig att lyfta fram. Hur ska vi annars få en helhetsbild av vårt avlånga land om all produktion görs i våra stora städer.   

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Bli först att kommentera

Förtoende måste förtjänas!

Av , , 3 kommentarer 6

 

Att vara partiledare för ett parti innebär att många människor väljer att lägga sitt förtroende hos den personen. När Håkan Juholt nu presenterat Socialdemokraternas budgetförslag är det tydligt att S även fortsättningsvis väljer bidragslinjen framför arbetslinjen. Höjda skatter på arbete ska användas till stora satsningar på utbyggda bidragssystem. Det skulle montera ned arbetslinjen och försvaga återhämtningen i Sveriges ekonomi. Genom att föreslå stora utgiftsökningar hotar Socialdemokraterna dessutom de offentliga finanserna och försämrar de långsiktiga förutsättningarna för vår gemensamma välfärd med bra skola, vård och omsorg för alla. Är detta en politik fyllt med förtroende?
 
Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)
3 kommentarer

Arbetslinjen i Lycksele!

Av , , 27 kommentarer 3

 

Arbetslinjen, ett hett debatterat ämne som det råder stor oenighet över partigränserna  om. Jag besökte Arbetsförmedlingen i Lycksele i torsdags och det var ett väldigt intressant besök. Det första jag slogs av var vilken hög säkerhet det är. Hotbilden mot arbetsförmedlingen har ökat och det har föranlett den höga säkerhetsnivån. Att ledordet för Arbetsförmedlingen är arbetslinjen är inte konstigt och  den breda service som man tillhandahåller med specialutbildningar för att uppnå rätt kompetens och det samarbete som finns med andra aktörer är imponerande . Den framtidstro som finns för inlandet är stor och jag var väldigt imponerad över den verksamhet man bedriver i Lycksele  

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

27 kommentarer

Arbete mot övergrepp på barn!

 

Jag har besökt ECPAT, en svensk organisation som arbetar mot människohandel och främst mot barnsexhandel. ECPAT är en organisation som arbetar strategiskt och brett för att tillsammans med andra aktörer göra allt man kan för att minska efterfrågan av främst barnsex handel.  Benämningen barnpornografi används ofta men det är fel, detta handlar om övergrepp på barn och det gör detta arbete än mer betydelsefullt. Organisationen har arbetat hårt för att tillsammans med polisen och bredbandsleverantörer  försökt stoppa åtkomsten av sidor på Internet som visar övergrepp på barn och detta är ett ständigt pågående arbete. Man har även tillsammans med alla stora svenska banker inlett ett samarbete för att förhindra möjlighet till köp av olagligt material via Internet. Detta är ett axplock av det arbete som pågår och det är en ständig process att arbeta med att förhindra övergrepp på barn. Snart kommer ett nationellt telefonnummer dit man kan ringa och anmäla bilder och annat man misstänker vara olagligt.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Bli först att kommentera

Överbeläggningar på våra sjukhus!

Av , , 4 kommentarer 1

 

Arbetsmiljöverket ställer krav på arbetsmiljön inom sjukvården. Nu tittar man på överbeläggning på vårdavdelningar och det är inneburit att två sjukhus i Skåne får betala dryga böter för att sjukhussängarna är felplacerade. Jag tycker det är positivt att arbetsmiljön uppmärksammas och att det får konsekvenser när man har brister. Är detta rätt sätt att lösa problemet inom sjukvården? Mycket har förändrats och många diagnoser behöver i dag inte vara inneliggande på våra sjukhus, Det innebär att de patienter som ligger på våra sjukhus är allvarligt sjuka , de som behöver mest omvårdnad. Att göra som många landsting och regioner gör och spara på medarbetare kommer inte att lösa problemet med överbeläggningar på våra sjukhus.  

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

4 kommentarer

Varför värnar inte (MP) Skogsnäringen?

Av , , 4 kommentarer 2

 

Det finns flera stora näringar i den norra delen av Sverige som är viktiga för vår utveckling  och skogen står för en stor del av den . Det pågår mycket arbete för att utveckla arbetet inom skogsnäringen och det är bra för vår region. När jag läste DN debatt i går blev jag upprörd över hur miljöpartiet tänkt sig en fortsatt positiv utveckling av vår stora skogsnäring i Sverige. I deras skuggbudget som läggs fram denna vecka finns ett förslag att höja skatten på tunga lastbilar. En sådan höjning skulle slå väldigt hårt mot skogsnäringen .  Hur ska vi transportera allt det som utvinns från skogen?  Jag tycker det är bra att vi använder oss av att frakta gods på järnväg där det finns en möjlighet men det finns  inte järnväg överallt i Sverige.    

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

4 kommentarer

Hur tänker (S)?

Av , , 2 kommentarer 6

 

RUT och ROT avdraget har en mycket positiv effekt på arbetsmarkanden och har även underlättat för många människor i Sverige. Det har inneburit att många nya företag inom respektive område har startat och att många svarta arbetstillfällen blivit vita. Detta har (S) starkt kritiserat. De har ansett att RUT och ROT enbart varit till för de i Sverige som är högavlönade och att det varit en fel prioritering av skattesubventionering från Regeringen. Nu ändrar (S) sin åsikt om än till en än mer förunderlig sådan. Nu är RUT och ROT en positiv satsning men RUT ska bara få nyttjas av barnfamiljer och pensionärer medan ROT avdrag fortsatt ska vara till för alla. Hur tänker de nu?  

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

2 kommentarer