Undersökningar !

 

Det är intressant med alla väljarundersökningar som presenteras med jämna mellanrum. Den senaste jag läste i går visade att Miljöpartiet ökar till dryga 12% och att Socialdemokraterna tappar igen och ligger på ca 25%. Den gemensamma alliansen får nästan 50% med Moderaterna som största parti på dryga 34% . Det intressanta är att detta förändras snabbt och det är så många faktorer som spelar in. Det ska bli intressant att se vad en ny partiledare inom Vänsterpartiet kan göra för att påverka oppositionen. Kan en ny mer vänsterorienterad partiledare förändra partiet och locka fler väljare.
 
Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)
 
Bli först att kommentera

Lång väg kvar!

 

I onsdags röstade Riksdagen igenom två viktiga frågor som rör vår militära närvaro i andra länder . Det handlar om Kosovo och Afghanistan. I Kosovo har vi endast en liten styrka kvar och den ska vi successivt minska ner än mer  i takt med att länderna kan förhandla fram fredliga lösningar. I Afghanistan är åtagandet betydligt större och även problemen. Vi har som många andra länder sagt att vi ska vara ute med vår militära styrka 2014, det är en tuff uppgift och det gäller att vi tillsammans med den Afghanska polisen hittar bra lösningar att säkra freden i landet.  Sverige kommer inte att överge Afghanistan efter 2014  utan finnas kvar i form av biståndsinsatser. Det är viktigt eftersom landet har lång väg kvar av demokratiuppbyggnad.  

Elisabeth Björnsdotter Rahm(M)

Bli först att kommentera

Äntligen ett nej!

 

Väst Sahara, ett fattigt land på Afrikas västkust. Ett land som under många år levat under ockupation och som nu styrs i stor grad av Marocko. Havet utanför Väst Sahara är rikt på fisk och EU har under många år betalat Marocko stora summor för ett fiske tillstånd i vattnen utanför Väst Sahara. Detta tillstånd har Sverige varit motståndare och sagt nej till under många år. I går röstade EU återigen om en förlängning av detta fiskeavtal. Helt oväntat stoppades avtalet. Detta  är positivt eftersom det enligt Sveriges företrädare i EU strider mot folkrätten att Marocko säljer fiskerättigheter de inte har rätt till.
 

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Bli först att kommentera

Starka kvinnor

Av , , 2 kommentarer 2

 

I går träffade jag två av de tre kvinnor som fått Nobels fredspris. Det var Tawakkul Karman från Jemen och Leymah Gbowee från Liberia. Att lyssna till deras historia gör mig ödmjuk inför deras stora styrka. De tre kvinnor som har fått motta Nobels fredspris har alla kämpat för att lyfta kvinnors betydelse i fredsprocessen och demokratiuppbyggnad. Det finns olika sätt att demonstrera sitt motstånd och det har visat sig att det fungerar med ett stort tålamod. Ett stort problem är att få männen att förstå betydelsen av kvinnlig närvaro i alla processer. Att förändra kultur och religion är svårt och kräver en lång process. Tawakkul Karman kommer från Jemen som har en stark muslimsk tro. Hon beslöt att ta av sig sin heltäckande slöja och bara bära huvudduk. För detta har hon blivit mordhotad många gånger.
 
På bilden är det från vänster Tawakkul Karman, Leymah Gbowee, Saila Quicklund och jag

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

2 kommentarer

Misshandel går inte att försvara!

Av , , 4 kommentarer 0

 

Jag blir förvånad över en undersökning jag lyssnade till på radio i går. Var tredje person som arbetar på Nordens största akutmottagning, Södersjukhuset i Stockholm anser att det är kvinnans fel om hon blivit misshandlad. Våld i nära relationer är ett stort problem i Sverige och det dör många kvinnor varje år på grund av att de blivit misshandlade till döds. Enligt statistik och forskningsrapporter är antalet män som misshandlas  större än kvinnor och de misshandlas utomhus av andra män. Jag har svårt att se att vi ska göra någon skillnad inom vården hur vi behandlar människor som blivit misshandlade.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

4 kommentarer

Debatt om kvinnors rätt!

Av , , 4 kommentarer 2

 

I dag är det en stor debatt dag i kammaren. Först ska vi debattera vår nedtrappning av militär närvaro i Afghanistan och i Kosovo. Efter det kommer en debatt där jag ska vara med som berör vårt internationella bistånd. Jag hade inte tänkt vara med men när jag läste en av motionerna som var skriven av en av ledamöterna som tyckte att –”Sverige inte på ett onyanserat sätt ska utöva påtryckningar på andra länder ifråga om abortlagar för att föra fram Sveriges liberala abort politik” kände jag att jag måste gå upp och ta en debatt. Många länder i Europa har en lag som förbjuder abort och det leder till olagliga aborter istället med andra konsekvenser som drabbare dessa flickor.  

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

4 kommentarer

Nobels fredspris till kvinnor!

Av , , 2 kommentarer 1

 

I morgon är det den stora högtidliga Nobeldagen. Intressant är att Nobels fredspris i år delas ut till tre kvinnor. Ellen Johnson Sirleaf och Leymah Ghowee från Liberia och Tawakkul Karman från Jemen. Dessa tre kvinnor har drivits av  en gemensam stark vilja och en  kamp för frihet och rättvisa och jag tycker det är viktigt att lyfta fram betydelsen av kvinnor i ett fredsarbete. Vi kan inte uppnå demokrati i ett land om inte kvinnor tillåts delta i uppbyggnaden och utformningen av demokrati i landet. Stor del av det svenska biståndet går till kvinnor och barn och det är viktigt för att förändring i utsatta länder ska ske.
 
Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)
2 kommentarer

Västerbottens hälsoprojekt!

Av , , 7 kommentarer 3

 

Förebyggande hälso och sjukvård är inget nytt begrepp och alla vet att det har betydelse. Västerbottens har sedan 25 år tillbaka starkt drivit projektet med hälsoundersökningar och det visar sig att det har väldigt positiva resultat. Dödligheten i hjärtinfarkt har minskat i vårt län och det koppla samman med den omfattande satsningen som gjorts på det förebyggande hälsarbetet. Det finns många andra områden som ex. diabets där man också sett stora hälsovinster . Tyvärr är det många landsting som inte har samma inställning till förebyggande hälsoarbete. Det finns mycket att vinna med att ha ett aktivt förebyggande arbete för hela befolkningen.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

7 kommentarer

Varför dör 17 kvinnor varje år?

Jag var med på ett seminarium i går som handlade om Våld i nära relationer. Varje år dör 17 kvinnor i Sverige på grund av att de utsatts för våld. Det är ett stort problem i Sverige och det beror inte på att vi har en dålig lagstiftning utan mer på att vi är dåliga på att använda oss av den på rätt sätt. Föreningen Tryggare Sverige och polisens samordnare för brottsoffer hade båda samma uppfattning om att polismyndigheterna måste tillsätta personal som specialiserar sig på att utreda denna typ av brott och att tillsammans med kommunerna  ställa krav på att använda lagarna på rätt sätt och att öka samarbetet. Det ska inte vara så att en utsatt person ska behöva söka upp alla myndigheter för att få hjälp utan det är myndigheterna som ska finnas för den utsatta. Där finns det förbättringsmöjligheter

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Bli först att kommentera

När ideologi går före utveckling!

Av , , 44 kommentarer 7

 

Jag hörde ett inslag på nyheterna i morse som handlade om LOV:en, lagen om valfrihet. Det är ingen tvingande lag i dag och endast 100 av våra kommuner har infört den. LOV:en innebär att kommunerna öppnar upp för en valfrihet inom äldreomsorgen och ger alla rätt att välja vem som ska tillhandahålla den service man efterfrågar. Vänsterpartiets talesperson i dessa frågor säger att man inte vill att privata bolag ska få erbjuda tjänster inom äldreomsorg. Här låter man ideologi gå före utan att se om vi kan få bättre nyttjande av de resurser vi har. Regler, krav och uppföljning ska vara lika oavsett om det är kommunen eller ett privat bolag som tillhandahåller äldreomsorg, varför då fastna i ideolog istället för att se förbättringspotentialer.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

44 kommentarer