Norrlandsrapporten!

Av , , 2 kommentarer 1

 

Moderaterna har under det gångna året arbetat med att lyfta fram olika delar av Sverige och hitta politik som är lite mer formad efter i vilken del av Sverige man bor. I de fyra nordligaste länen har vi Riksdagsledamöter tillsammans gjort en Norrlandsrapport som presenteras i sin helhet på vårt stora Sverigemöte nu till helgen i Örebro. Några av punkterna i rapporten handlar om att utöka utbildningsplatserna vid våra universitet, underlätta företagande genom olika insatser, se över den infrastruktur som finns inom alla områden, både bredband och järnväg och vägar. Det finns många spännande förslag i vår rapport.

Elisabeth Björnsdotter rahm (M)

2 kommentarer

Ett förtryckt land!

Av , , 8 kommentarer 1

 

Nyheterna berättar om Venezuela, ett av världens rikaste länder i fråga om naturtillgångar. Det finns både olja och gas i stora mängder. Däremot har landet en president, Hugo Chavez som inte riktigt styr sitt land för folkets bästa. Han exproprierar land och lämnar det i förfall, han erbjuder inte utbildning till sina medborgare, han har en sjukvård som är undermålig, mycket av de livsmedel som finns i affärerna är dålig på grund av att distributionen ut till affär är så dålig. Det är presidentval i höst så det finns anledning att återkomma om detta förtryckta land.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

8 kommentarer

Kvinnofälla!

 

Många av våra invandrande kvinnor fastnar i hemmet och har svårt att komma in på arbetsmarknaden. Detta trots att den nya etableringsreform som regeringen införde för drygt ett år sedan. En av de stora anledningarna är att om en familj som invandrar till Sverige har barn under 8 år har de rätt till 480 dagar föräldraledigt per barn. I praktiken kan det innebära att mamman i familjen blir hemma under många år. Det är inte en bra utveckling. Nu vill vår Integrationsminister Erik Ullenhag titta närmare på detta och se hur vi kan förändra detta, det är av stor betydelse att alla som kommer till Sverige får lära sig språket så snabbt som möjligt.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Bli först att kommentera

Colombias ambassadör med stora planer!

 

I dag träffade jag Colombias ambassadör här i Riksdagen. En kvinna full av energi och hon ville verkligen dela med sig av sitt lands positiva utveckling. President Juan Manuel Santos tillträdde i augusti 2010 och har gjort stora förändringar till det bättre i landet. En av de stora förbättringarna är en ny lag som  Sverige varit med och skapat. Lagen handlar om landåtergivning. Tidigare presidenter har exproprierat land av människor i Colombia och nu säger den nya lagen att staten i mesta möjliga mån ska ge tillbaka landet. En svår uppgift men de har stora ambitioner att förbättra situationen för många av landets innevånare.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Bli först att kommentera

Det är inte en Arabisk vår!

Av , , 2 kommentarer 1

 

Jag lyssnade på ett seminarium i veckan om den Arabiska våren. En något felaktig benämning på den stora process som pågår i Nordafrika och dess omgivningar. Att benämna det som en vår ger en förhoppning att det är en kortvarig process och den kommer att efterförljas av en sommar med nya möjligheter. Det var en intressant tolkning av temat på seminariet. Det som sker i Egypten nu med ett kommande presidentval och stora demokrateringsprocesser är positivt men fortfarnde är det en lång väg kvar. Skillnaden är stor mellan Egypten och grannlandet Syrien. Här uppskattar man att det har dött så många som 9000 människor pågrund av de pågående striderna. Här finns ingen förhoppning om en snar positiv lösning utan farhågorna över ett inbördeskrig med stora humanitära förluster är nära. Att endast kräva sittande presidentens avgång löser inga problem utan man måste hitta vägar till en demokratiutveckling också.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

2 kommentarer

Bemanningen inom äldrevården ses över!

Av , , 2 kommentarer 2

 

Socialstyrelsen har fått i uppdrag av socialutskottet i Riksdagen att se över bemanningen inom äldrevården. Detta kommer ganska tydligt att visa på att bemanningen vid ett äldreboende är kopplat till det vårdbehov som finns. Det är ingen större nyhet att verkligheten ser ut så. Vad som däremot är positivt är att om vi nu får tydligare regler för hur bemanningen ska se ut kommer ansvariga inom kommun och privata aktörer att ha något att förhålla sig till. Det kommer att ställa höga krav på kommunerna att de utvärderar sin egen verksamhet och även de verksamheter som finns i annan driftsform.
 

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

2 kommentarer

2012- Äldre år inom EU

Av , , 3 kommentarer 2

 

 
EU har gjort 2012 till ett år för äldre. Det är en stor utmaning att vi blir äldre och friskare och ställer högre krav på en aktiv fritid och en välfungerande social service. År 2050 kommer vi att ha betydligt fler äldre än yngre i Europa och det innebär utmaningar för vår arbetsmarknad. Sverige är ett föregångsland när det gäller ett väl fungerande pensionssystem och många länder i Europa har stora problem att finansiera välfärden. Thomas Hammarberg, Sveriges EU kommissionär inom Mänskiga rättigheter har lyft frågan om att tillsätta en stående rapportör inom äldre frågor för att vi ska ha ett större fokus på äldre frågor.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

3 kommentarer

Företag utan vinst?

Av , , 4 kommentarer 3

Jag lyssnade på Carin Jämtin(S) för ett par veckor sedan och läser nu en artikel i tidningen om att Socialdemokraterna föreslår att kommuner och landsting ska kunna välja bort vinstdrivande företag vid upphandling inom skola, vård och omsorg. Partiet vill dock inte ha något nationellt förbud mot vinster i välfärdssektorn. Hur tänker man nu? Om man tänker sig att lägga ut delar av välfärdssektorn i annan driftsform innebär det att det måste göras ett ekonomiskt överskott i verksamheten för att kunna återinvestera, för att täcka upp löneökningar och andra investeringsbehov. Ska kommun och landsting skjuta till extra pengar så fort man inte klarar av att hålla sin budget? Den svenska regeringen kommer att ändra regelverket för riskkapitalbolagens uttag av vinster. Att gå så långt att man ska välja bort vinstdrivande företag inom välfärden är för mig ett underligt resonemang

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

4 kommentarer

Språk eller arbete eller en bra kombination?

Av , , 2 kommentarer 2

Jag var med på ett seminarium förra veckan som tog upp problemet att invandrarkvinnor har svårare att komma ut på den reguljära arbetsmarknaden. Jag är ansvarig för en arbetsgrupp inom Moderatkvinnorna som just nu arbetar med att utveckla vår politik inom just detta område och det var intressant att vara med i denna debatt. Vad jag förvånades över var att oppositionen inte tycker det är viktigt att dessa kvinnor kommer ut i arbetslivet. Det är bättre att de lär sig språket ordentligt, att de får utbildning i Sverige på sitt modersmål innan de kommer ut i arbetslivet. Den stora etableringsreform som regeringen införde för drygt ett år sedan öppnar upp för att studera svenska parallellt med att vara med ute i arbetslivet. Det är en bra skola att lära sig svenska på en arbetsplats och dessutom börja en väg mot egen försörjning

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

2 kommentarer

Tryggare Sverige!

Vi lever i ett tryggt land. Det visar den Nationella trygghetsundersökningen från Brå som presenterades förra veckan. Andelen otrygga har minskat från 21 till 16 % de senaste åren men fortfarande är det så många som 25 % av kvinnorna som känner sig otrygga och inte gärna går ut ensam på kvällen. Otryggheten är störst i våra storstäder. Det är många kvinnor som upplever att den otrygghet de känner även påverkar deras livskvalitet. Det är en bra utvecklingen att tryggheten i stort blir bättre i vårt land och vi har ett arbete att förbättra tryggheten ännu mer framför oss.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

 

Bli först att kommentera