Kompetens en utmaning att hitta och behålla.!

 

I fredags presenterade vi Norrlandsrapporten som vi arbetat med under en längre tid. Vi har som jag tidigare skrivit intervjuat drygt 400 norrlänningar och lyssnat av deras historia. En gemensam fråga oavsett var i Norrland man bor är givetvis jobben och infrastruktur.  Det framkom med tydlighet att det är svårt inom många områden att hitta rätt kompetens och samtidigt är de svårt att behålla kompetens på vissa orter. Efter en rad utförda intervjuer framstod det tydligt att detta inte är en utmaning bara för de mindre orterna utan det förekommer inom vissa branscher även i våra större städer i Norrland.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Bli först att kommentera

Norrlandsrapporten presenteras i Västerbotten !

 

I går besökte jag Skellefteå tillsammans med vår handelsminister Ewa Björling. Vi träffade företrädare för näringslivet för att lyssna av deras syn på utmaningar och förutsättningar i länet. I dag besöker jag och mina riksdagskollegor Saila Quicklund och Edward Riedl företag i Umeå tillsammans med Ewa Björling. I eftermiddag ska vi tillsammans presentera den stora Norrlandsrapport vi gjort. I den rapporten har vi intervjuat människor i de fyra nordligaste länen. Det är deras utmaningar och förutsättningar som vi presenterar och utifrån detta ger vi en rad förslag för att förbättra de områden där det finns utmaningar.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Bli först att kommentera

Krångligt värre !

I gårdagens debatt om gränshinder i Norden blev det väldigt tydligt hur svårt det är att avskaffa gränshinder i Norden. Vi var alla överens om att vi måste förenkla regelverket och se till hela regionen istället för att var och en av de Nordiska länderna uppfinner var sitt hjul. Det är till exempel ett stort problem att vi inte har ett gemensamt system för ID kort. Vi är ca 26 miljoner människor i Norden och vi reser mycket mellan de olika länderna. Ett system för att likställa Nordiska ID handlingar vore ett enkelt sätt att riva gränshinder. Vi är beroende av ett personnummer om vi ska teckna avtal i någon form. Är jag svensk och vill teckna avtal på TV licens i Danmark måste jag ha ett danskt personnummer. Regelverket är krångligt.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Bli först att kommentera

Debatt om gränshinder i Norden!

 

I dag är det debatt i kammaren om gränshinder i Norden. Det är en utmaning när det gäller att försöka avskaffa så många gränshinder som möjligt. Antalet gränshinder tenderar att öka i högre takt än vi avskaffar dessa. Vi är alla överens om att det är en stor samhällsekonomisk vinst om vi avskaffar så många gränshinder som möjligt. Det gynnar hela Norden och vi skulle få en betydligt större dynamik än vi har i dag inom många områden. Det största området är givetvis arbetsmarkanden . Vi har många människor som bor i gränstrakterna till våra Nordiska grannar där det är naturligt att färdas fram och tillbaka över gränsen. Här är gränshinders problematik väldigt tydligt då det är stora skillnader inom våra regelverk. En intressant debatt väntar!  

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Bli först att kommentera

Export av Svenskt kunnande!

Av , , 2 kommentarer 1

 

 
Jag lyssnade på Anders Borg i Ekots lördagsintervju. Jag är tacksam att Sverige har en finansminister som Anders Borg. Hela Europa har gått igenom den värsta finansiella krisen sedan depressionen och vi står fortfarande starka. Sverige har ett starkt förtroende när det gäller finanspolitik och företrädare från många länder lyfter fram Sverige som ett bra exempel. Nu kommer experter från Sverige att hjälpa Grekland att långsiktigt få in sina obetalda skatter eftersom det är ett av de stora problemen i Greklands ekonomi just nu. Genom EU sker stora projekt att hjälpa länder med finansiella problem och det är inte bara genom att skjuta till mer pengar utan även att hitta system som fungerar i landet.
 

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

2 kommentarer

Bistånd som gör skillnad!

 

Häromdagen kunde vi läsa nyheterna om att den enda kvarvarande gerillaorganisationen FARC i Colombia hade släppt 10 personer som varit kidnappade i mer än 10 år. Fortfarande återstår minst 400 människor som har blivit kidnappade av FARC gerillan men många av dessa människor tros redan vara döda. Det vi nu ser är en positiv utveckling  i Colombia. President Santos har stiftat nya lagar för att återbörda stulen markegendom till internflyktingar, han har startat ett program för återrehabilitering av avhoppade gerillamedlemmar.  Sverige är biståndsgivare till flera av de program som president Santos startat för att bygga fred i Colombia.   

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Bli först att kommentera

Vi kan inte förlora kriget mot narkotika!

Av , , 5 kommentarer 2

 

Vad ger vi för signaler när företrädare för ett land går ut och säger att vi har förlorat kriget mot narkotika. Låt oss avkriminalisera det! Det finns många länder runt om i världen som är stora producenter och distributörer av narkotika. Afghanistan är ett land där regeringen gjort tafatta försök att erbjuda bönderna att odla annat istället för narkotika. Här finns inga bra incitament till förändring.  I Colombia har den nya regeringen med president Santos i spetsen lyckats bättre. I Colombia minskar narkotika odlingarna och ersätts med andra grödor. Att gå ut och säga att vi förlorat kriget mot narkotika är att ge upp och det är inte bra för någon part.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

5 kommentarer

Hur skaps nya arbetsillfällen?

Av , , 13 kommentarer 6

 

Den nya (S) ledaren Stefan Löfven har äntligen börjat presentera sin version av (S) politik. Vad som är intressant är att de reformer som nu är införda för att stimulera arbetstillfällen som sänkt arbetsgivaravgift för unga och sänkt restaurangmoms ska tas bort, även jobbskatteavdraget ska försämras. Det är intressant att se var alla nya arbetstillfällen ska skapas. Löfven betonar vikten av ordning och reda i statsfinanserna, Det är positivt att han använder Anders Borgs citat, men Löfven anser att fler reformer behövs. Det ska bli spännande att se hur han tänkt skapa nya arbetstillfällen genom att försämra för de arbetsgivare som ska anställa.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

13 kommentarer

Jonas Sjöstedt tror inte på oss som bor i Norrland!

Av , , 6 kommentarer 3

 

Jag har tidigare skrivit om den Norrlandsrapport som (M) skrivit för att lyfta fram utmaningar vi har i Norrland. Vi har intervjuat människor i de fyra nordligaste länen och de har beskrivit vad de ser som betydelsefullt för Norrland och hur vi ska lösa dessa.  Jonas Sjöstedt har nu kritiserat denna rapport och jag ställer mig frågande om han verkligen har läst vår rapport. Människor i Norrland beskriver betydelsen av att förlänga amorteringsfriheten på mikrolån till företag. De vill öka antalet utbildningsplatser för att möta den brist som råder inom många yrken. Förslag finns att man vill införa lagen om valfrihet inom kommuner för att öppna upp för andra driftsformer och på så sätt skapa nya arbetsgivare och fler arbetstillfällen. Infrastruktur är av stor betydelse, inte bara järnväg utan även vägar och andra transportsätt. När Jonas Sjöstedt(V) kritiserar rapporten så kritiserar han med andra ord de åsikter människor i de fyra nordligaste länen har om hur vi ska möte utmaningar i vår region.   

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

6 kommentarer

Underlig besparing!

Av , , 6 kommentarer 6

 

Jag kan inte låta bli att ställa mig frågande till den så kallade besparing som gjorts med en neddragning av ambulansverksamheten i Åsele. Från att ha en fullt utrustad ambulans med kompetent personal till att köpa in en akutbil i småbils variant, har man nu bytt till en större bilmodell och insåg även denna gång att detta inte går. Nu har man beställt en ny bil av ambulansstorlek som skulle vara på plats i dag. På grund av försening blir detta först om två veckor. Kompetensmässigt har man gått från två specialistutbildade sjuksköterskor till en sjuksköterska och en chaufför. Nu ska kompetensen höjas på chaufför sidan och räddningstjänsten ta över . Jag ser inte en minskad kompetens på en akutbil och ständigt inköp av nya akutbilar som en besparing. All denna förändring av en fullt fungerande verksamhet till ständiga förändringar och en stor oro bland ortsbefolkningen är inte positivt.  

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

6 kommentarer