Effekt av momssänkning!

 

Krog- och restaurang momsen sänktes den 1 januari detta år. Redan efter ett par veckor dömde motståndarna till denna momssänkning ut effekten och skrev i stora rubriker att detta var ett slöseri med skattemedel och hade ingen effekt. Nu har det gått ett drygt halvår och det är mer rättvist att titta på hur det ser ut. Störst genomslag har den sänkta momsen fått på snabbmatsrestaurangerna. Även om matpriserna inte sänkts på alla restauranger har många ägare valt att anställa fler medarbetare och det är en positiv effekt av denna momssänkning. Arbetsförmedlingen visade i våras siffror att det var många lediga jobb ute på arbetsmarknaden inom hotell och restaurang. Jag tycker detta visar på en tydlig effekt av denna skattesänkning!

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

12 kommentarer

 1. Leif

  Kära Moderat, hur mycket har varje jobb kostat? Var det värt det tycker du? Varför kan ni inte lägga ner lika mycket pengar på sjuka, fattiga och gamla människor?

  MVH
  En som har en mamma som jobbat hela livet men som knappt klarar sig nu

 2. Krister Klermalm

  Ser du helheten så kostar varje jobb oss runt en halvmijlon var. Säsongsarbetande anställda förekommer mycket inom resturangbranschen samt inom övriga turist verksamheterna. Att det faktiskt har skapat nya jobb kan man resonera om beroende hur du använder för parametrar i mätningarna. Något som är opålitliga med hur ni ser på saker och ting. Sysselsättningsgraden är till exempel på ni inte tar hänsyn till har minskat.

  För de som inte har råd att gå ut och äta, som inte alltid har råd med mat på bordet, vad ska dem göra? Dessa har inte fått det bättre utan sämre och då särskilt sjukskrivna fått med eran politik på köpet sämre livssitution av ohumana regelverk som gör folket sämre med deras sin hälsa.
  Är det verkligen värt då med krogmomsen och jobbskatteavdraget när utförsäkrade, pensionärer etc fått det sämre…

  Att på samma generösa sätt kan ni också kunna att resonera när det gäller sjuka och gamla. Att de som har jobb har fått det bättre är det nog ingen som tvekar om. Om dem svaga i samhället, det du vill skriva något om – möjligvis utsatta kvinnors med våld som närmast.

 3. Birger B

  Det är obegripligt att förstå var Du hämtar dina uppgifter ifrån, hur Du kan göra tolkningar och vilka slutsatser Du kan dra. Restaurangmomsen har fått en ringa eller ingen effekt alls. Hur kan Du börja fabulera om detta, som ett ”genidrag” som alliansregeringen gjorde. Du förstår att ingen tror längre på sagor!

 4. stefan

  Det vore i det här fallet klädsamt ifall fru moderaten här och i detta forum kunde drifta sig till att redovisa hur mycket vart och ett av dessa jobb (som EVENTUELLT tillkommit pga nämnda momssänkning) KOSTAR!! Men jag dristar mig att påstå att någon sådan redovisning inte kommer att presenteras här……. Siffrorna blir väl liksom inte till skribentens fördel – så att säga.

 5. Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

  Svar till Leif (2012-07-18 11:10)
  Den momssänkning vi genomförde för drygt 6 månader sedan har gett effekt. Det är betydelsefullt att unga får en chans att komma in på arbetsmarknaden. Vi behöver de unga som arbetskraft för att kunna finansiera vår välfärd och det gynnar oss alla positivt.

 6. Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

  Svar till stefan (2012-07-19 01:48)
  Att underlätta för unga att komma in på arbetsmarknaden är betydelsefullt och den momssänkning vi genomfört har öppnat upp för många unga att göra just detta. Att göra en definitiv utvärdering efter 6 månader är inte rättvist. De siffror du vill att jag ska presentera förstår jag att du redan sett. Vad kostar det i dag att våra unga går arbetslösa?

 7. stefan

  Visst fanken är det betydelsefullt för ungdomar att komma in på arbetsmarknaden – ingen påstår väl något annat!? Frågan är hur man bäst skapar förutsättning för det. Inte är det med sänkt moms i alla fall. Satsa motsvarande på att ge utbildning till alla dem som – av olika anledningar – inte har fullgjort gymnasiet t.ex. Då blir många fler anställningsbara. Satsa på vård, skola och omsorg. Varför ska ungdomarna jobba på McDonalds??? Kostnaden för dessa ”jobb” ligger i dagsläget på ca 600000:-. För den summan kan man anställa två personer med en lön på 20.000:- och ändå ha 50.000 över. Det betyder att för varje tiotal som momssänkningen (möjligen) ger jobb så skulle nästan 22(!) få jobb om man gjorde rätt…. Dubbelt så många skulle komma in på arbetsmarknaden!!!!!!! FÖRSTÅ!

 8. Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

  Svar till stefan (2012-07-19 17:42)
  Givetvis kan inte en reform skapa arbetstillfällen för alla våra unga! Därför pågår det nu bland annat reformer för att ge våra ungdomar möjlighet att få fullständiga betyg, vi satsar på lärlingsanställningar. Att våra unga ska ges möjlighet att komma in på arbetsmarknaden är viktigt och därför behövs olika åtgärder för att detta ska kunna ske.

 9. Manne N

  Det borde väl vara jättelätt för dig att svara på den återkommande frågan ”Vad kostar jobben!” regeringens egen utredning (SOU 2011:24) ger vid handen att årskostnaden blir 600 000 per jobb. Då har man bortsett från eventuella självfinansieringeffekter och vad arbetslösheten kostade.

  Det svara alltså på din jämförande fråga. ”Vad kostar ungdomsarbetslösheten?” Svaret är: 600 000 kronor mindre per arbetande ungdom än vad restaurangmomsen kostar. Ungdomsarbetslöshet är alltså så mycket billigare!

  Kort sagt: Att sänka restaurangmomsen kostar 2-3 undersköterskelöner per arbetande i restauranbranchen. Vi skulle alltså kunna anställa 3 personer i offentlig sektor för våra skattepengar i stället för 1 person i restaurangnäringen. Varför skulle det vara sämre?

  Vem gynnas då av momssänkningen? Givetvis de som driver restauranger och de som äter på restauranger. Till de som har skall vadra givet!

 10. Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

  Svar till Manne N (2012-07-24 16:03)
  Jag har också läst den SOU rapport du lyfter fram. Den momssänkning vi genomfört är en del i den strategi som finns för att försöka komma tillrätta med ungdomsarbetslösheten. Utbildning och lärlingsanställningar är också betydelsefullt. Vi måste också få unga att vilja utbilda sig för att arbeta inom offentlig sektor, det är inget populärt yrkesval i dag.

 11. Conny Forsström

  Visst är du medveten om att samma jobb ibland utannonseras hos tre-fyra olika bemanningsföretag? Detta räknas med i statistiken..som så klart blir missvisande. Likaså alla som är i FAS 3 (denna slavåtgärd, men det är en annan diskussion) som inte heller räknas med i statistiken över arbetslösa.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.