Krav utan effekt!

 

 Nyheterna kommer denna vecka med nya uppgifter om att våldet i östra Kongo ökar igen. Enligt officiella uppgifter dödades 19 personer och tusentals fördrevs från sina hem i juni i samband med striderna. Det har utspelats fruktansvärda strider i Kongo där hundratusentals kvinnor blivit våldtagna och utsatta för övergrepp.  Kriget i länderna i centrala och östra Afrika har varit fulla av intressekonflikter. Världssamfundet har bidragit stort både i form av ekonomiskt bistånd men även det humanitära biståndet har varit stort. Det riktas stora krav på att Kongo ska bygga upp ett demokratiskt styre i landet men intresset har inte varit stort. Det är en lång väg att gå innan Kongo kan hävda att man har ett demokratiskt styre
 
Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)
Bli först att kommentera

Trendbrott!

Av , , 2 kommentarer 0

 

Under de senaste åren har antalet polisanmälda våldtäkter ökat. Detta kan till stor del förklaras av en lagändring  som trädde i kraft den 1 april 2005. Lagändringen innebär att vissa gärningar som tidigare rubricerades som sexuellt utnyttjande, nu bedöms som våldtäkt. trots att anmälningsfrekvensen har ökat räknar Brottsförebyggande rådet med att så lite som 10-20 procent av alla sexualbrott i Sverige polisanmäls. Statistiken som presenteras för första halvåret  2012 visar ett trendbrott där antalet anmälda våldtäkter minskar med sju procent . Spekulationerna är många vad detta beror på. Om detta trendbrott håller i sig är det ett positivt steg men med tanke på att de flesta våldtäkter aldrig anmäls är detta fortfarande allvarligt.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

2 kommentarer

Justering av Groominglag!

Av , , 5 kommentarer 1

 

För drygt tre år sedan infördes en ny lag i Sverige om grooming. Det handlar om textförföljelse på nätet. Lagen var efterlängtad eftersom våra Internet vanor har ökat och även lett till förändrade vanor på nätet. Många barn i ung ålder har blivit utsatta för sexuella inviter och trakasserier via olika Internetsidor. Den nya grooming lagen skulle göra det svårare att trakassera unga på Internet men det visade sig att det var svårt att avkunna fällande domar. Därför har denna lag ändrats något i innehållet för att göra det svårare att utnyttja minderåriga sexuellt via Internet. Polisen får idag rätt att kräva uppgifter från telebolag om misstänkta när brottet ger böter. Om brottet misstänkts kunna ge minst två år kan uppgifter lämnas ut även om personen inte är skäligen misstänkt.  

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

5 kommentarer

Mänskliga rättigheter är inte förhandlingsbart!

 

 
I mitt arbete som Riksdagsledamot arbetar jag bland annat med frågor som rör Mänskliga rättigheter. För några månader sedan träffade jag en amerikansk politiker som engagerat sig starkt i ett fall i Ryssland. Det handlar om en 37-årig jurist vid namn Sergej Magnitskij. Han upptäckte en stor svindlerihärva inom det ryska  inrikesministeriet som handlade om över 200 miljoner dollar. På grund av denna undersökning misshandlades Magnitskij till döds i ett fängelse 2009. Hans anhöriga har nu blivit anklagade i hans ställe. Jag var en av de drygt 50 svenska riksdagsledamöter som skrev under en skrivelse där vi ville att åtgärder skulle vidtagas mot de skyldiga och att vår regering skulle ta upp fallet med den ryske presidenten. Jag och mina kollegor fick kritik från den ryska staten på grund av detta och det visar hur känslig frågan är. Nu har min kollega inom lyft frågan inom EU och fick stort gehör för frågan och löften att frågan skulle tas upp av respektive regering med ansvariga i Ryssland. Om Ryssland vill framstå som en demokrati måste landet agera så också.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Bli först att kommentera

Lång väg att gå!

 

I söndags på nyheterna såg jag ett inslag från Afghanistan där en grupp talibaner hade på felaktiga grunder anklagat en ung kvinna för att vara äktenskapsbryterska. Efter en summarisk skenrättegång fann de henne skyldig och dömde henne till döden och avrättade henne omgående. Detta är ett fruktansvärt brott mot de mänskliga rättigheterna och jag ställer mig om igen frågande till hur landet kommer att klara sig utan omvärldens militära närvaro. Vi har precis gett landet 16 miljarder dollar i bistånd och vi kommer att lämna en rad biståndsfunktioner kvar i landet efter det planerade uttåget 2014. Innebär detta att Afghanistan kommer att klara en uppbyggnad på egen hand?  Det är fortfarande en lång väg att gå innan landet kan sägas vara en demokrati som uppfyller mänskliga rättigheter.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Bli först att kommentera

Politikens många olika sidor!

Av , , 1 kommentar 2

Att vara politiker innebär en rad olika uppdrag. Jag sitter som ledamot i Skogsmuseets styrelse i Lycksele och ville gärna vara med i det dagliga arbetet på vårt fina hembygdsområde Gammplatsen. I går arbetade jag i Diverseboden på Gammplatsen och fick förmånen att träffa många trevliga människor och även sälja lite smått och gott från Diverseboden.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

1 kommentar

Det går inte att gömma sig!

 

EU-länderna kom för tre år sedan överens om att underlätta utbytet av uppgifter i kriminalregistren. Detta ska underlätta för andra EU-länder att hämta information om de domar som dömts mot de egna medborgarna. Dessa regler gör att det går att ta ut uppgifter från andra länder för att klargöra om personen som söker jobb inom skola och barnomsorg har straffats för sexualbrott. I höst kommer regeringen att lägga en proposition till riksdagen för att vi ska ta beslut om konkreta lagförslag så att vi kan följa dessa EU regler till fullo.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Bli först att kommentera

Kvarkentrafiken i fokus!

Av , , 6 kommentarer 2

Trafiken över Kvarken är ett ämne som diskuterats och debatterats under många år. Jag har lyft frågan både via Nordiska Rådet och i direkta frågor till vår infrastrukurminister. Den svenska regeringen är tydlig med att finansiering av trafik över Kvarken är en regional angelägenhet och det ligger i de berörda regionerna att prioritera och finansiera. Den finska staten har en lite annan syn på frågan. Under två dagar har jag träffat företrädare för den finska och svenska sidan,  från Umeå och Vasa kommun och från  Kvarken rådet. De hade också bjudit upp en av de ansvariga inom EU kommisionen . Jag kommer att återkomma i denna fråga eftersom det nu sker mycket arbete i frågan och en projektansökan till EU är i startgroparna. Detta ska bli väldigt intressant att följa.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

6 kommentarer

Cypern ordförande!

Av , , 2 kommentarer 2

 

Den 1 juli tog Cypern över ordförandeklubban i EU:s ministerråd efter Danmark. För Cypern, som blev EU-medlem 2004, är detta första gången man har ordföranderollen. "För ett bättre Europa" är ledordet för den kommande sexmånadersperioden och syftar på ett arbete för ett mer effektivt och hållbart Europa, med en tillväxtgrundad och mer resultatinriktad ekonomi. Det ska bli intressant att följa Cyperns agenda för sitt ordförande år och speciellt som landet precis ansökt om att få nödlån från EU för att klara sin egen ekonomi eftersom landet valt att stötta Grekland till stor del.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

2 kommentarer

Fredrik Reinfeldt i Almedalen

Av , , 2 kommentarer 2

Jag lyssnade till vår statsminister Fredriks Reinfeldt i går när han höll sitt tal på Moderaternas dag i Almedalen. Det var ett klart och tydligt budskap att om vi ska fortsätta den utveckling vi har i vårt land måste vi satsta allt vi kan på arbetslinjen. Vi måste arbeta ännu hårdare för att de som står utanför arbetsmarknaden får lättare att komma tillbaka. Det finns förslag på att öka lärlingsanställningarna för att underlätta för de unga att komma in på arbetsmarknaden. Vi måsta satsta på innovationer och företagande . Stora delar av statsminsiterns tal handlade om hur betydelsefullt det är att arbeta och lyfte speciellt fram de som arbetar på obekväm arbetstid. Det ska bli intressant att läsa om de förslag statsminsterns lyfte upp och fler specifika förslag i regeringens höstbudget.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

2 kommentarer