Pepparkaksgubbar i Luciatåget!

Av , , 3 kommentarer 5

"I dagens jämställda Sverige får alla barn vara Lucia i daghemmens lussetåg, inte bara de blonda söta flickorna. Pojkarna väljer dock oftast rollen som stjärngossar, pepparkaksgubbar eller tomtenissar, och en hel del flickor går med på att vara tärnor". Detta citat är hämtat från en hemsida som lanserar Sverige och våra traditioner på export! Om verkligheten såg ut så här skulle det vara lugnt och skönt. Att det finns de som bestämmer att det inte får finnas pepparkaksgubbar i luciatåget och att barnen inte får äta pepparkakor när man firar Lucia gör mig frustrerad över vilken verklighet vi har. Att fira Lucia är en ljus högtid, gör det inte till något annat!

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

3 kommentarer

Stark homofobi!

Av , , 2 kommentarer 1

 

 
Parlamentet i Uganda har lyft fram ett lagförslag som innebär en otroligt förstärkt lagstiftning mot homosexuella. Enligt landets talman så finns det inte utrymme för homosexuella i Uganda. Lagförslaget innebär att dödstraffet för homosexualitet tagits bort men istället riskerar man att dömas till livstidsfängelse. Det är skrämmande läsning när ett land skapar en stark homofobi och inskränker människors mänskliga rättigheter på ett fruktansvärt sätt. Uganda har utvecklats positivt inom många områden men inom HBT området är det en stark tillbakagång.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

2 kommentarer

Träff med presidenten för Världsbanken!

 

I dag träffar vi i utrikesutskottet den nya presidenten i Världsbanken Jim Kim. Det kommer att bli ett intressant möte eftersom den nya presidenten är en man med bakgrund inom hälso och sjukvården och har arbetat inom WHO med HIV-Aids frågor. Världsbanken har tidigare varit bland annat  en kunskapsbank och med den bakgrund som den nya presidenten har så kommer Världsbanken att försöka skräddarsy lösningar och skapa konkreta förslag på de utmaningar som finns i utvecklingsländer. Hälsa kommer att stå högt uppe på agendan eftersom det är en grund för att kunna uppnå förändringar. Jag ser fram emot att få lyssna av den nya presidenten och även diskutera hans framtids utmaningar.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Bli först att kommentera

Nordisk öppenhet!

Av , , 1 kommentar 1

 

Vi är ca 26 miljoner människor som bor i Norden. Det står för en liten del av hela Europas befolkning. För att vår nordiska röst ska höras bättre krävs att vi samarbetar inom de nordiska länderna för att stärka vår position. Det har under en tid pågått en debatt om att våra svenska ungdomar reser till de nordiska grannländerna för att arbeta. Trots att vi har fri arbetskraftsrörlighet våra länder emellan – ­vilket är en enorm tillgång – höjs röster som menar att unga som jobbar utomlands skulle vara ett problem. Det är en åsikt som jag inte tycker hör hemma i ett öppet Norden. Nästa år innehar Sverige ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet. Det blir ett utmärkt tillfälle för en gemensam nordisk diskussion om både hur de egna arbetsmarknaderna kan förbättras och hur vi kan underlätta för de unga som vill kunna flytta dit jobben finns.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

1 kommentar

En hårt ansatt region!

Av , , 1 kommentar 0

 

Jag läste en artikel om Afrika och alla de fruktansvärda strider som pågår och som har pågått i många av regionerna. 1994 begicks ett stort folkmord i Rwanda där en miljon människor mördades, I detta folkmord användes systematisk våldtäkt av kvinnor som ett vapen i kriget. Detta våld fortsatte vidare in i den demokratiska republiken Kongo, där över 5 miljoner människor fick sätta livet till och våldtäkter av kvinnor var även här ett vapen i krigsföringen. Nu är situationen i Kongo- Kinshasa oerhört svår. Över 600 000 människor är på flykt och saknar tillgång till vatten och mat. Det är många hjälporganisationer på plats men det är stora utmaningar som ska övervinnas.  Det är en region som är hårt pressad av inbördes krig och stridigheter och att nå ut med hjälp till avlägsna regioner är svårt.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

1 kommentar

Fler apotek i Norrland!

Av , , 4 kommentarer 2

 

På bara tre år med en ny apoteksbransch har det, efter 38 år med bara en apoteksaktör, hänt mycket. Syftet med omregleringen var att öka tillgängligheten, öppettiderna och utöka servicen. Över 330 nya apotek har öppnats, öppettiderna förlängs med igenomsnitt 10 timmar per vecka och servicetjänster ökat. Receptfria läkemedel går nu även att få tag på dygnet runt, på över 6000 försäljningsställen.  Innan omregleringen samsades omkring 10 000 personer om ett apotek och Sverige hade näst sämst apotekstäthet i hela Europa. Sedan dess har en avsevärd förbättring skett. Idag går det i genomsnitt 24 procent färre personer per apotek och det har i alla län skett en förbättring av apotekstätheten. Norrland är de som har den allra högsta apotekstätheten i landet med jämtlands län i topp. 
Den nya apoteksbranschen som idag växer fram har möjliggjort en utveckling av apoteken. Apoteken utgör idag en allt viktigare del av vårdkedjan och den utveckling vi idag ser är avgörande för ökad service, tillgänglighet och kvalitet i hela landet. 

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

4 kommentarer

Export av kunskap!

Att sälja sin kunskap och sina välbeprövade arbetsmetoder är en ny intressant utveckling som Peter Berggren och hans kollegor vid Storumans sjukstuga planerar. Den demografiska utvecklingen som sker med att vi blir allt äldre och samtidigt friskare innebär att vi måste fundera över lite andra förhållningssätt och behandlingsmetoder. Om vi tittar hur den demografiska utvecklingen ser ut i världen och jämför med exempelvis Västerbottens inland så har vi kommit betydligt längre i den demografiska utvecklingen, Detta innebär att vi besitter kunskap och en rad erfarenheter som andra länder kan dra nytta av när de kommer till den fas vi är i nu. Det gäller att omsätta alla dessa kunskaper till kunskapspaket för export.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Bli först att kommentera

Satsning på vaccination!

Av , , 2 kommentarer 0

Jag har träffat vår hälsoambassadör Anders Nordström. Han var tidigare HIV/Aids ambassadör men har nu fått hela hälsoområdet som sitt arbetsfält. Han berättade om en stor biståndssatsning som Sverige gör som handlar om vaccination. Sverige ger bistånd till en stor organisation som heter Gavi som har som syfte att förhandla fram och köpa in och sedan distribuera ut olika vacciner till behövande människor i våra fattigaste områden. Det speciella är att organisationen går direkt till tillverkaren av ett vaccin och kan pressa priserna på vaccinet tack vare de stora mängder organisationen beställer. Nu har man precis inlett vaccination av unga flickor mot livmoderhalscancer och det ska bli intressant att följa detta arbete

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

2 kommentarer

Höga skatter!

Av , , 1 kommentar 6

Vårt samarbete inom Norden är betydelsefullt och det är något som kräver ständiga justeringar och genomgångar. Nordiska rådet inrättades 1952 och ett av syftena var just att främja samarbetet och handeln mellan de nordiska länderna. Det är lite intressant att i nästan samma takt som vi avskaffar handelshinder mellan de nordiska länderna uppstår nya. Det senaste som uppkommit är att Norge infört höga skatter på hårdost från Sverige. Den enda som står utanför dessa höjda skatter är vår Västerbottensost. Vår handelsminister Ewa Björling tog upp detta nya hinder vid ett samtal och just nu finns ingen lösning på detta nya hinder. Norge har också infört höga skatter mot vissa blommor från Danmark och då kontrade Danmark genom hot om bojkott av den norska laxen. Vi behöver samarbeta för att Norden ska växa inte tvärtom.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

1 kommentar