Industrihus och Region 8!

Västerbotten på Grand! I måndags var den stora invigningen som bjöd på ett stort smörgåsbord av intressanta, roliga och spännande föredragshållare. Västerbotten på Grand Pris delades ut till distriksläkare Peter Berggren vid Storumanssjukstuga och det var ett välförtjänt pris som Peter fick. I går var temat för dagen Region 8 och möjligheten att bygga och finansiera Industrihus. Det är en komplex fråga och i stort råder politisk enighet. Vi måste göra regelförenklingar i nuvarande lagar för att ge komunerna fler verktyg att både bygga och hyra ut industrihuslokaler. Det var även igår en intressant dag där alla inlandskommuner var närvarande och där behovet av ett starkare samarbete stod högt på agendan.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Bli först att kommentera

Dialog leder till förändring!

 

Vi lever i en föränderlig värld och det ser vi tydliga tecken på inom många områden. Jag läste en spännande artikel om kvinnlig könsstympning i Senegal och blev positivt överraskad. I Senegal har det tidigare varit en religiös tradition att alla muslimska unga flickor ska genomgå könsstympning. Det har varit ett tabubelagt ämne att diskutera eftersom det var mor-och farföräldrarna som beslutade om könsstympning. Nu har en stor förändring skett och organisationen ”The Grandmother project” är ett tydligt bevis på det. Organisationen arbetar med att främja dialog om kulturella frågor i lokalsamhällen. En av de ledande kvinnorna i Senegal säger i artikeln att i den muslimska kulturen finns det vissa värderingar som är värda att bevara och andra som vi ska överge. Tydligt i detta fall är att en öppen dialog har lett till positiva förändringar.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Bli först att kommentera

Går ut över barnen!

 

Tidigare på min blogg har jag skrivit om ett rättsfall i Ryssland, fallet Magnitskij, som nu fått konsekvenser bortom all rim och reson. Fallet Magnitskij handlar om en rysk jurist som  avslöjade hur ryska funktionärer stal en utländsk företagsgrupp. Juristen torterades till döds i ett ryskt fängelse utan att någon dom fallit. Ingen har ställts till svars för detta.  Många har engagerat sig starkt i detta fall och det har resulterat i att flera länder har tagit avstånd från Rysslands agerande i fallet. Nu svarar Ryssland mot det amerikanska agerandet genom att neka amerikanska föräldrar att adoptera ryska barn. Det finns drygt 740 000 barn som är omhändertagna av den ryska staten och dessa barn får nu inte ett bättre liv i ett amerikanskt hem. Anledningen till detta beslut hävdar den ryska staten grundar sig i att den amerikanska senaten sagt ja till att fördöma det ryska handlandet i fallet Magnitskij. Ett agerande från den ryska regimen som går ut över oskyldiga barn. Hur tänker man egentligen?  

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Bli först att kommentera

Västerbotten på Grand!

 

På måndag öppnar Västerbotten sina dörrar på Grand hotell i Stockholm. Under tre veckor kommer delar av Västerbotten till Stockholm för att visa upp sig från sin bästa sida samtidigt som det ger många värdefulla tillfällen att diskutera lokala frågor från vårt län på plats i huvudstaden. Det är tre intensiva veckor fylld med spännande program och stort nätverkande. En av frågorna som kommer att diskuteras under dessa veckor är en fråga som jag motionerat om i Riksdagen. Det handlar om regelverket för små kommuner att bygga och hyra ut industrihuslokaler till företag. Det jag motionerar om är en liten regeländring som skulle förenkla väsentligt för kommuner att bygga industrihuslokaler. Jag ser fram emot diskussionerna under Västerbottendagarna samt den kommande behandlingen av min motion.   

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Bli först att kommentera

Viltvård och älgar!

Av , , 2 kommentarer 3

En av fördelarna med att vara riksdagsledamot är att möjligheterna att lära sig nya saker är stor. I går träffade jag delar av styrelsen från Jägareförbundet i Lycksele och blev informerad om hur viltvårdsområdena fungerar och om hur älgförvaltningen i vår region ser ut. Intressant är att bara i Lycksele så är var fjärde innevånare jägare. Det är ett stort antal och det är lätta att förstå att jakt är ett område som berör många.  En rad utredningar när det gäller jaktfrågan är gjorda och detta är ett område som skapar stort engagemang. Jag är tacksam att vi har så många engagerade jägare som blandannat ser till att vi inte har för många älgar på våra vägar.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

2 kommentarer

Fokus på kvinnor !

Av , , 1 kommentar 3

Strax före jul gjorde vi en rad förändringar i våra ansvarsområden i mitt utskott i Riksdagen. Det innebär att jag nu kommer att få ett större ansvar för vårt bistånd inom utrikesutskottet. . Det är ett stort område som motsvarar 35,8 miljarder av vår stadsbudget och som dessutom genomgår ett förändringsarbetet. Vårt bistånd har inte minskat som många andra länders utan vi har valt att fokusera på mindre antal områden och att betydligt tuffare utvärdera om vi gör rätt saker. Jag och vår biståndsminister. Gunilla Carlsson kommer under våren att hålla en stor heariing i Riksdagen där fokus på frågorna är hur vi ska lyfta fram betydelsen av kvinnorna i vårt bistånd. Om vi satsar mer på att lyfta kvinnorna, förbättra utbildning så kommer vårt bistånd att få större effekt. I Afghanistan som kommer att bli vår största biståndssatsning är det kvinnor och barn som är fokuseras.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M) .

1 kommentar

Radiodebatt om preventivmedel!

Av , , 2 kommentarer 4

 Västerbotten är det enda landsting som inte erbjuder subventionerade p-piller till unga kvinnor under 26 år. Detta är ett ställningstagande man grundat på att antalet tonårsaborter är låga i länet och landstinget anser att kondom ska användas som preventivmedel istället. Statistiken ser inte riktigt ut så som landtinget vill tro och det finns flera landsting som subventionerar p-piller till unga som har lägre antal tonårsaborter än Västerbotten. Jag ifrågasätter inte att landstinget lyfter fram kondom som ett bra preventivmedel men det ena utesluter inte det andra. I går debatterade jag denna fråga i Radio Västerbotten och jag är övertygad om att det inte är sista gången denna fråga kommer att debatteras.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

2 kommentarer

Alla jobb behövs!

Av , , 6 kommentarer 3

 

Enligt nya siffror nyttjar drygt 450 000 svenskar möjligheten att göra avdrag för hushållsnära tjänster, sk RUT avdrag. Av dessa är 1/3 ensamstående äldre kvinnor bland de övriga är majoriteten barnfamiljer. Denna möjlighet som finns att vi får göra avdrag för hushållsnära tjänster har genererat ca 9000 helårstjänster i Sverige. Debatten har varit stor och oppositionen har varit stora motståndare till RUT avdrag. Däremot har ROT avdrag inte ifrågasatts i samma omfattning. Nu sker debatten i betydligt mindre omfattning och Socialdemokraterna har till och med sagt att de inte kan tänka sig att ta bort RUT avdraget. Det är positivt att de flesta partier är överens om att det är bra att vi skapar möjligheter att underlätta vardagen för många och att det även är betydelsefullt att skapa arbetstillfällen. Alla jobb behövs.
 
Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)
 
6 kommentarer

New Delhi i uppror!

 

Jag följer med stort intresse det som just nu pågår i Indiens huvudstad New Delhi. Det fruktansvärda dåd som 6 unga män utförde mot ett ungt par som slutade i grovvåldtäkt och misshandel av kvinnan som senare avled av sina skador. Den unga mannen i kvinnans sällskap blev också svårt misshandlad men överlevde. Detta dåd har återigen uppmärksammat kvinnors situation i Indien och den ojämställdhet som råder i landet. De som protesterar kräver bättre förutsättningar för kvinnor och en större respekt för kvinnor så att man inte behöver vara rädd för trakasserier och att utsättas för våld. Den debatt som pågår är ett positivt tecken att förändring av gamla strukturer och traditioner måste ske. Att de anhållna männen inte får någon försvarare i den kommande rättegången är ytterliggare ett tecken på att mycket återstår i landets utveckling. Att höga politiker redan innan rättegången inletts uttala att det enda straff som finns är dödsstraff är inte bra förutsättningar för en rättegång.   

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Bli först att kommentera

USA utmanans!

 

Den amerikanska budgetdebatten har verkligen fått många att hålla andan och fundera. I går stod det klart att en enad kongress sagt ja till en långsiktig lösning för att försöka få det amerikanska skuldberget att sluta växa. Egentligen är problemet med det växande skuldberget inte svårt att förstå. Under många årtionden har de federala utgifterna varit större än intäkterna. USA har lånat stora summor framförallt av Kina och ett framtida scenario där Kina går om USA som ledande på världsmarknaden och vi ser en ombytt rollfördelning är inte något som USA kommer att vilja acceptera. Att kongressen är enad i denna viktiga fråga är positivt. Den stora frågan kommer i slutet av februari när man räknar med att skuldtaket är nått och innan dess ska nya lösningar hittas.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Bli först att kommentera