Debatt om bistånd!

Av , , 3 kommentarer 2

I går kväll debatterade jag Sveriges bistånd till Afghanistan på en internationell tankesmedja som heter Global Bar i Gamla Stan. USA:s president Obama sa under sitt stora tal igår att de kommer att ta hem sina soldater från Afghanistan under nästa år och det kommer vi också att göra. Vi lämnar  kvar en styrka för att bistå den fortsatta utbildningen av landets egna armé. Afghanistan kommer från och med nästa år att bli Sveriges största biståndsland. Landet är väldigt fattigt och även en av de mest korrupta länder i välrden. Utmaningarna är stora.  Den plan som finns för vårt bistånd är tydlig. Det ska vara  transperens och återkoppling när det gäller våra fokusområden kvinnor och barn.   Säkerthet och utveckling måste gå hand i hand för att afghanerna själva ska kunna bygga en demokrati. En försoningsprocess är det viktigaste just nu för att nå någor resultat.,

Du kan se debatten här:

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

3 kommentarer

Utrikespolitisk debatt !

I dag är det utrikespolitisk debatt i kammaren i Riksdagen. Vår utrikesminister Carl Bildt beskriver den utveckling som sker i vår omvärld och de utmaningar som finns. Ett öppet Europa är av stor betydelse för Sverige. Alla demokratiska länder i Europa som kan och vill uppfylla de krav som EU ställer ska beredas en möjlighet att vara medlem i den Europeiska unionen. Jag ska upp i talarstolen lite senare i dag och ta upp en viktig fråga som berör mänskliga rättigheter. Det handlar om en kvinnas rätt till sin egen kropp och att varje land ska ha en lagstiftning som inte hindrar en kvinna som önskar göra abort. Vi har flera länder inom EU där abort är förbjudet och det leder till olagliga aborter som inte är säkra . Det finns mycket kvar att göra

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Bli först att kommentera

Svårt att neka valfrihet!

Av , , 7 kommentarer 2

I går kväll hade jag och min kollega i Riksdagen Margareta B Kjellin tillsammans med Alliansen i Lycksele bjudit in till ett öppet möte med tema Äldrefrågor. Det var tydligt att det var ett ämne som engagerar många och debatten blev livlig. Jag tycker de är lite märkligt att  innan vi blir gammal har full frihet att göra alla val vi vill när det gäller vårt liv men när vi blir gamla så är det kommunen som ska ha ensamrätt att tillgodose våra behov. Varför får vi inte samma möjlighet att göra val då? Vi har en åldrande befolkning som ställer allt högre krav på en aktiv och innehållsrik ålderdom och då kommer det att bli svårt att neka valmöjligheter. 

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M) 

7 kommentarer

Ministerbesök i Lycksele!

I dag är det olika politiska frågor som står på agendan. Dagen inleds med att vår infrastrukturminister Catharina Elmsäter Svärd kommer till Lycksele. Det är vår landshövding Magdalena Andersson som står för programmet och som även följer med ministern. Besöket i Lycksele kommer att handla om flygfrågor. Flyget är en förutsättning för att inlandet ska fortsätta att utvecklas. Jag och min riksdagskollega Margareta B Kjellin kommer också att vara med på mötet med minstern. Efter ministerbesöket fortsätter vi vårt besök med besök på ett par vårdinrättningar i Lycksele där fokus kommer att vara äldrefrågor. Kvällen avslutas med ett öppet möte som också har temat Äldrefrågor. En fråga som ständigt är aktuell och måste diskuteras.   

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Bli först att kommentera

Förhandlingar om EUs långtidsbudget

Förhandlingarna om EU:s långtidsbudget pågår fortfarande även om man under morgonen trott sig vara nära en lösning. Det är nära 1000 miljarder euro som står på spel och många åsikter. Sverige, England, Nederländerna och Danmark hör till de länder som vill minska EU:s utgifter och skifta fokus från jordbruksbistånd till satsningar på forskning och utveckling. En stor del av EU:s budget går till jordbruksstödet, det så kallade CAP. Jordbruksstöd borde ligga på nationella regeringar och inte EU. Det är i linje med subsidaritetsprincipen som säger att beslut bör tas så lokalt som möjligt. Det tycker vi moderater vore bäst. Oavsett hur det blir hoppas jag att man kommer överens om reformer som minskar de gemensamma utgifterna och gör EU:s verksamhet smalare men vassare.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Bli först att kommentera

Få fall av människohandel leder till åtal

Mellan 2009 och 2012 fick vice chefsåklagare på internationella åklagarkammaren i Göteborg in 119 ärenden om människohandel. Av dem har 19 lett till åtal. Av de fall som tagits upp har domstolen enbart gått på åklagarens linje i två av dem och delvis i ytterligare fyra. Att i domstol bevisa att människohandel pågått är en svår sak. Det måste finnas starka bevis för att människohandlarna haft makt eller kontroll över brottsoffren även när de inte är inlåsta. Många av offren är dessutom i starkt beroendeställning till förövaren och beroende av beskydd, pengar och hjälp. Därför är det vanligt att kvinnor som rekryterats eller lurats till Sverige ändrar sina vittnesmål i domstol. Då blir de inte längre trovärdiga och förövaren går fri. Sedan 2010 har alliansregeringen genom justitieminister Beatrice Ask skärpt lagen. Kraven på bevisningen har även ändrats när det gäller hur förövaren har kontrollerat sitt offer. Nu behöver man inte längre bevisa vilken kontrollmakt förövaren har haft. Det räcker att man har transporterat och organiserat och därigenom utsatt människor för övergrepp. Vidare har man satt en handlingsplan i rörelse för att komma åt människohandel och ge stöd åt de kvinnor som drabbas. Detta är bara ett axplock, men på så vis leder detta förhoppningsvis till fler fällande domar och mindre lidande hos de människor som drabbas.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Bli först att kommentera

Stärkt konsumentskydd mot sms-lån

Av , , 1 kommentar 4

Igår presenterade Beatrice Ask, Peter Norman och Birgitta Ohlsson ett förslag till ny lag om att skärpa kraven på sms-lånebranschen. Alliansregeringen vill att sms-låneverksamheten ska bli tillståndspliktig. Detta för att skydda konsumenterna mot oseriösa aktörer. På så vis kan Finansinspektionen utöva tillsyn, straffa och även besluta att helt återkalla tillstånd hos de aktörer som inte är seriösa. Bakgrunden är en drastisk ökning hos Kronofogden beträffande obetalda snabblån. Det är framförallt oseriösa aktörer som brister i sina kreditrutiner som ligger bakom. Av de tio snabbföretag som konsumentverket granskat så har samtliga varnats. Nu fortsätter regeringen stärka konsumentskyddet ytterligare och skärper kraven för kreditgivare.

Jag välkomnar regeringens förslag då allt för många, framförallt unga människor, drabbas. Ungdomlig dumhet är en sak, men att behöva drabbas resten av livet mycket på grund av oseriösa kreditgivare är inte rimligt. Går det som det ska så kommer alliansregeringen lämna sitt förslag till riksdagen innan sommaren.
 
Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)
1 kommentar

Fattiga drabbas hårdast av övergreppen och kvinnor ska ha rätt till sina egna kroppar

Av , , 4 kommentarer 2

I dagens Frivärld Magasin har jag skrivit om den senaste tidens uppmärksammade övergrepp mot kvinnor och kvinnans rätt till sin egen kropp. Det var i Delhi i december förra året som en 23-årig kvinna våldtogs och misshandlades så svårt att hon senare avled. Händelsen utlöste en rad ilskna reaktioner såväl i Indien som internationellt. Sverige är inget undantag. 2011 våldtogs över 24 000 kvinnor, bara i Indien. Det är främst fattiga kvinnorna som redan befinner sig i en utsatt situation som drabbas. Det är en ohållbar situation.

Samtidigt förvägras tiotusentals unga tjejer här i Europa rätten till sin egen kropp.

Artikeln går att läsa här: http://www.frivarld.se/magasin/elisabeth-bjornsdotter-rahm-kvinnor-ska-ha-ratt-till-sina-egna-kroppar/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=elisabeth-bjornsdotter-rahm-kvinnor-ska-ha-ratt-till-sina-egna-kroppar

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

 

 

4 kommentarer

Valfrihet leder till högre kvalitet

Av , , 5 kommentarer 2

Nu är det nästan fem år sedan alliansregeringen öppnade upp för välfärdsföretag att bidra till vår gemensamma välfärd. Mycket har sagts och gjorts sedan dess. Men det finns fortfarande partier runt om i vårt avlånga land som tror att det bättre än vårdtagare själva vilken hemtjänst som är bäst för dem. Göteborg är ett sådant exempel. Där har det socialdemokratiska kommunalrådet Anna Johansson konsekvent och hårdnackat hävdat att mångfald inte leder till ökad kvalitet. Mot henne står bland annat Konkurrensverket som nyligen utrett och konstaterat att all hemtjänst bli bättre med mångfald. Det är uppföljning och kvalitetskontroll, inte utförare som är kommunens viktigaste uppgift. Att Göteborg hamnar på plats 273 av Sveriges 290 kommuner, enligt Socialstyrelsen, när de äldre själva får ranka verksamheten så kan man fråga sig om Anna Johansson eller Konkurrensverket har dragit rätt slutsatser.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

5 kommentarer

Stor politsk vilja!

Av , , 1 kommentar 2

Vår biståndsminister Gunilla Carlsson är en av deltagarna i gruppen som just nu skriver för fullt på FN:s kommande milleniemål. Post 2015! Ett av de mål som kommer att vara kvar från de tidigare milleniemålen och som inte är uppfyllda handlar om att minska mödradödligheten. I södra Afrika har mödradödligheten minskat de senaste åren men fortfarande dör 450 kvinnor om dagen i graviditetsrelaterade orsaker. De höga dödstalen är inte det enda problemet. . För varje kvinna som avlider i samband med graviditet drabbas ytterligare ett 20-tal av komplikationer som kan leda till livslånga problem för de drabbade kvinnorna. I länder som Malawi, Tanzania och Zambia har en satsning på ökad tillgång på preventivmedel haft goda resultat. En annan metod för att minska mödradödligheten är att bekämpa allt för tidiga giftermål. Barnäktenskap leder till att barn blir gravida trots att de inte är redo för det vare sig fysiskt eller psykologiskt. Det är ett tufft arbete för vår biståndsminister att hitta medel att uppfylla milleniemålen och det kräver stor politisk vilja att genomföra .  

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

1 kommentar