Oroväckande utveckling!

Av , , 10 kommentarer 5

 

Det som sker i vårt grannland Ryssland är minst sagt skrämmande. Jag har träffat oppositionella ryska politiker som befinner sig utanför landet och de vittnar alla om samma sak. Det är en tillbakagång i demokratiutvecklingen som pågår och de mänskliga rättigheterna kränks varje dag. Journalister och oppositionella arresteras och får kortare eller längre fängelsestraff för att markera att staten, och i detta fall är det samma sak som president Putin, inte accepterar oliktänkande. Jag träffade förra världsmästaren i schack Garry Kasparov vid ett besök i Moskva och då uttryckte han tydligt att-” Putin kommer att sitta kvar i toppen av Rysslands ledning så länge han lever, men ingen har sagt att han kommer att leva för evigt”. Just nu befinner sig Kasparov i Paris och har deklarerat att han inte kommer att återvända till Ryssland då han är rädd att bli gripen. Detta är ingen utveckling vi vill se och  den sprider sig till fler länder och det är oroväckande.  

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

10 kommentarer

Sociala medier på gott och ont!

Under snart fyra års tid har jag haft min blogg där jag skrivit inlägg nästan varje dag. Jag insåg snabbt att bloggar är ett bra sätt att kommunicera och ge uttryck för vad jag tycker och tänker. Jag har under dessa fyra år fått en rad olika kommentarer både positiva och negativa vilket i de flesta fall är bra då de leder till fortsatta möjligheter att föra en dialog. Den utveckling som har skett när det gäller sociala medier är explosionsartad. Många av oss finns med på många olika medier och det krävs ständig uppkoppling för att kunna hantera detta. Jag har under den senaste tiden läst på olika nyhetsmedier om polisanmälan och till och med upplopp som reaktioner på vad människor blivit utsatta för på de sociala medierna. Här har denna ständiga närvaro på de sociala medierna hamnat på fel väg. när det istället för att vara ett media för kommunikation och dialog blir ett media för trakasserier. Det har blivit betydligt enklare att publicera bilder på andra och få stor spridning. Det finns idag speciella informationsträffar för att föräldrar ska göras medvetna om alla utmaningar som finns med sociala medier. Här har vi ett stort ansvar att vara uppmärksamma och våga ta en dialog med våra ungdomar.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Bli först att kommentera

Nya förslag från regeringen!

 

Våld i nära relationer är ett område där Alliansregeringen med justitieminister Beatrice Ask har gjort mycket. Många nya lagar har tillkommit och stora resurser har lagts på att minska våldet. Nu kommer ytterliggare ett förslag där regeringen föreslår att det ska bli enklare att belägga våldsamma personer med kontaktförbud. Förslaget rör de par som fortfarande delar bostad – och där ena parten är våldsam. Omkring 4 000 ansökningar om kontaktförbud, eller besöksförbud som det hette förut, beviljas varje år. Bara 100 av de 4 000 beviljas för sökande som fortfarande delar bostad med den de är rädd för. Därför vill regeringen inte längre att det ska krävas "påtaglig risk" för att bevilja besöksförbud i sådana här fall. Bara att risk föreligger ska räcka. 

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M) 

 

 

Bli först att kommentera

Vi gör skillnad!

 

 
Inom Utrikesutskottet har vi ständigt diskussioner om vår militära närvaro i Afghanistan, hur kommer det att se ut efter 2014? Har omvärlden gjort skillnad med bistånd och militära insatser i landet? Det finns många frågor att ställa och det är inte alltid lätt att ge ett entydigt svar. Jag har träffat många företrädare från olika organisationer, politiska företrädare från Afghanistan och här är svaret betydligt mer unisont. Ja, vi har gjort skillnad, jämfört med den situation som rådde i landet med talibanernas diktatoriska styre så har det hänt mycket och utvecklingen går framåt om än i sakta mak. Det finns områden där landet ligger långt efter och sjukvård är ett sådant område. Många sjuka söker sig därför över gränsen till grannlandet Pakistan för att få sjukvård. Det är en utveckling som Pakistan har svårt att hantera eftersom de själva befinner sig i en utsatt situation. Vårt utökade svenska bistånd kommer tillsammans med andra länders bistånd att spela stor roll för uppbyggnaden av sektorer som ligger långt efter i utveckling.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Bli först att kommentera

Nordisk nytta!

Av , , 1 kommentar 3

Ledordet i mitt anförande i debatten om Norden i onsdags var " Nordisk nytta " Det finns många områden där vi har gemensamma beröringspunkter och det är något som växer för varje år. Vi har en öppenhet till alla våra grannländer. Ett stort område där vi har ett stort och öppet samarbete är arbetsmarknaden. Denna öppenhet har inneburit att vi har kunnat hantera de konjunktursvängningar vi haft på ett positivt sött. När det i ett land funnits arbetslöshet har ett annat av våra nordiska grannländer haft tillgänglig arbetskraft. Vi har nu öppnat ett tredje gränshinderskontor vilket är positivt då vi har kontor på gränsen till alla våra tre grannländer. Att se den nordiska nytta som görs är betydelsefullt för att vii ska kunna fortsätta att utvecklas i rätt riktning. Vi är 26 miljoner människor i Norden och vi behöver ett starkt samarbete för att konkurrera i Europa och resten av världen.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

1 kommentar

Oppositionen ställer till det för Västerbotten !

Av , , 1 kommentar 4

I går hade vi votering i kammaren i Sveriges riksdag. Ett av de ärenden vi tog beslut om ställer jag mig frågande till hur den samlade oppositionen tänker. Den samlade oppositionen röstade igenom ett förslag som innebär att vi tar bort den fria konkurrensen som alliansen infört närt det gäller flygtrafik ledning. Nu har oppositionen beslutat att det ska finnas en aktör vilket kommer att få stora konsekvenser för flera av våra flygplatser i Västerbotten. Jag kan inte nog lyfta fram betydelsen av de små flygplatserna i Västerbotten för att förenkla kommunikationerna. Det beslut som oppositionen tagit innebär ökade kostnader för kommunerna och dessa ökade kostnader får konsekvenser på andra områden. Tyvärr är detta beslut precis vad den samlade oppositionen står för, de säger konsekvent nej till alternativa driftformer och konkurrens. Att beslutet får stora konsekvenser för Västerbotten och övriga nordliga län är väldigt trist .

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

1 kommentar

Tydlig Allians!

Av , , 1 kommentar 3

 

Statistiska centralbyrån (SCB) presenterade sin opinionsundersökning i går och det visade att Alliansens fyra partier har färre antal röster än de rödgröna partierna. Jag ställer mig den enkla frågan. Hur kan man slå ihop de rödgröna partierna i opposition när de så klart och tydligt deklarerat att de inte vill samarbeta med varandra?  De kan inte enas om en alternativ budget, de avfärdar varandra som samarbetspartier. Det finns med andra ord ingen gemensam rödgrön opposition. Jag hoppas att de som tänker lägga sin röst på (S) också förstår att de kanske får andra partier med på köpet. Just nu har (S) deklarerat stora skattehöjningar på företagande, ovanpå detta kommer (MP) med alla sina miljöskatter, friår och minskad arbetstid och dessutom lurar (V) i vassen med ytterliggare 90 miljarder i skattehöjningar. Alliansen är tydlig med vad vi står för och  det har varit hela tiden.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

1 kommentar

Lycksele kommun måste prioritera!

Av , , 2 kommentarer 3

Lycksele kommun har ökat på sin skuld per innevånare och det kommande budgetåret ser inte ut att kunna minska den skulden nämnvärt. Det växer en stor oro bland många innevånare i Lycksele kommun och jag har fått en mängd telefonsamtal och mail från Lyckselebor som är djupt oroade över vad som sker i Lycksele just nu. Vad som saknas i kommunens budgetarbete är prioriteringar, det är inte OK att lova allt till alla och sedan stå kvar med en tom pengapåse. Det finns  tydliga exempel där den styrande majoriteten fått underlag från kommunens  tjänstemän som visar på dåligt investerade pengar trots detta har majoriteten  valt att fatta beslut i motsatt riktning. Det finns områden som är svåra att styra över men dessa måste isåfall kompenseras upp av andra mer kontrollerbara. Ska kommunen återfå en budget i balans så kan den styrande majoriteten inte stänga dörren till förslag av ideologiska skäl. Här gäller det att våga lyfta blicken!

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

2 kommentarer

Turkiets kamp!

Turkiet är just nu ett land där det råder stor oro och ett missnöje från folket växer sig allt starkare. Landet har sedan en tid tillbaka ansökt om ett medlemskap i EU men har en rad olika förbättringsområden att reda ut innan ett medlemskap är aktuellt. Ett av de stora områdena där Turkiet har långt kvar är respekten för de mänkliga rättigheterna och där tänker jag särksilt på yttrandefriheten. Många jounalister sitter fängslade sedan de skrivit eller uttalat  regim kritiska artiklar i media. Många av de som demonstrerar sitt missnöje känner sig trampade på och regeringen får kritik för att de behandlar det turkiska folket utan respekt. Ett medlemskap i EU kommer inte närmare så länge det inte sker förändring! 

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)  

Bli först att kommentera