Mer fysisk aktivitet i skolan!

Under vår arbetstämma i Norrköping i helgen var skola och utbilning ett område som debatterades. I vårt nya hanlingsprogram finns stora satsningar på både skola och förskola för att det ska bli rätt på en gång. Moderaternas ansvarige inom skolfrågor Tomas Tobé lyfte vid flera tillfällen fram betydelsen av en skola där eleverna kan tillgodogöra sig kunskap på bästa sätt. Något som jag lyfte upp i debatten var behovet av fysisk aktivitet i skolan. I dag har vi för lite idrott inlagd i undervisningstiden och det finns många studier som pekar på det positiva med att utöka antalet idrottslektioner. I Skåne har man genomfört ett projekt på en skola som heter Bunkeflo. Skolan ökade antalet idrottstimmar för eleverna och resultatet var tydligt. Studieresultatet ökade för alla elever, mest för pojkarna. Det var betyligt lugnare i klassrummet vilket innebar att studieron ökade och eleverna upplevde att de kunde tillgodogöra sig kunskap på ett bättre sätt. Detta ingår i vårt nya handlingsprogram och det är en positiv utveckling för skolan.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

2 kommentarer

 1. Oberoende politisk bedömare

  Ska skoldagarna utökas för att få tid med fler idrottslektioner, eller tänker ni er minska på något annat ämne?

  • Elisabeth Björnsdotter Rahm (M) (inläggsförfattare)

   Det finns inga givna riktlinjer på hur detta skulle kunna se ut. Den stora studie som många refererar till, Bunkefloprojektet har gjort som jag klippt in här nedan:

   Varje skola måste hitta sin egen modell, men det finns olika varianter. I Bunkeflostrand har rektorn bestämt att ämnet Idrott och hälsa är så viktigt att det ska prioriteras på samma sätt som de traditionella kärnämnena. Varifrån man har tagit tiden har också växlat något mellan årskurserna. En del tid kommer helt enkelt från att skoldagen utökas och en del från att man använder skolans val till idrottstimmar. I de årskurser där det förekommer elevens val har man använt timmar därifrån.

   Detta gäller för läsåret 04/05:
   I första hand används ”elevens val” till extra idrottstimmar för de större eleverna (2 x 45 min). För alla berörda årskurser (läsåret 04/05 är det åk 1-7) har skoldagen utökats med 45 min/vecka. I 4:e och 5:e klass har man tagit 5-10 min per ämne från några av de andra skolämnena och lagt på idrott i stället. På högstadiet vill man ej ta från andra skolämnen, utan där förlängs skoldagen med en timme + en timme tas från befintlig profiltid avsatt för detta.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.