Ökad nöjdhet!

Av , , 5 kommentarer 2

Jag läste en undersökning om nöjdheten inom sjukvård och tandvård i vårt land. Det visar sig att sedan 2006 har nöjdheten bland människorna i vårt land ökat i stadig takt . Den ökade nöjdheten ser vi inom både offentlig och privat sjukvård och det ser likadant ut inom tandvården. Vår Alliansregering har sedan vi tillträdde 2006 tillfört mycket mer resurser till vår välfärd och detta har kunnat göras tack vare att vi har större skatteintäkter än tidigare. Vår välfärd är beroende av att vi är många som betalar skatt för att vi ska fortsätta utveckla vår välfärd i en positiv riktning.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

5 kommentarer

Betydelsefull insats!

Av , , 2 kommentarer 4

Jag har tillsammans med kollegor från utrikesutskottet besökt vår militära mission i Afghanistan. Det var tre intensiva dagar med inbokade besök och möten från tidig morgon till sen kväll. Det var precis rätt i tid att göra detta besök då regeringen lagt fram propositionen om en neddragning av vår militära närvaro i landet. Besöket gav en bra bild över vårt uppdrag i Afghanistan och vi fick många tydliga bevis på den skillnad som ISAF styrkan har bidragit till. Vi fick under vårt besök se hur de svenska soldaterna blandannat övar omhändertagande i strid och ett antal andra situationer som inträffar. Vi träffade flera lokala provis guvenörer i norra delen av landet och fick höra deras syn på det kommand presidentvalet nästa år och även den situation och utveckling som landet står inför.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

2 kommentarer

Varför folkomröstning?

Folkomröstning har hamnat i fokus i vårt län. Vi har precis haft en uppmärksammad folkomröstning om inlandets sjukvård och nu väntar en i Skellefteå om ett infrastrukturprojekts vara eller inte vara. Det handlar om en ny bro i centrum i Skellefteå. En fråga som diskuterats under många år men som nu man planerar att folkomrösta om. Jag ställer mig lite fundersam till folkomröstning, den är rådgivande och på så sätt finns ingen skyldighet att lyssna på vad folket har för åsikt. Det var väldigt tydligt i vår senaste folkomröstning där en stor majoritet vill förändra den styrande (S) majoritetens inriktning på inlandet sjukvård men det var inget som (S) lyssnade på utan fortsatte på sin inslagna väg. Kommer den styrande (S) majoriteten i Skellefteå att göra samma sak eller kommer man att ta till sig utfallet av en kommande folkomröstning?

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Bli först att kommentera

Vädrets makter!

Det brukar heta att vi inte rår över vädrets makter och det är väl kanske en sanning med modifikation. Ganska precis ett år har gått sedan orkanen Sandy drog in över nordöstra USA och orsakade stora materiella skador .Orkanen Sandy slog hårt mot en rad länder, däribland Jamaica, Haiti och Kuba. Men den var bara en av flera orkaner som har härjat i regionen det senaste decenniet. Forskarna menar att klimatförändringarna kommer att leda till fler extrema väderfenomen – och att orkaner som Sandy kommer att bli allt vanligare. Det är en skrämmande förutsägelse för länderna i Karibien, som har knappa resurser. I Haiti är och förblir det största problemet vattenfrågan. Huvudstaden Port-au-Prince har 2,5 miljoner invånare, men saknar ett avloppssystem. Orkanen Sandy förvärrade den koleraepidemi som härjat på Haiti sedan 2010, och som krävt över åtta tusen liv. Diskussioner pågår hur vi ska använda världens biståndsresurser på bästa sättet och här finns en tydlig koppling på att miljöbistånd kan få stora positiva effekter om det satsats på rätt sätt.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Bli först att kommentera

Spännande besök i Skellefteå!

Skellefteå har många spänannde företag och ett av dom besökte jag och min kollega Isabella Jernbeck i fredags. Det var bryggeriet Kallholmen i Skelleftehamn. Kallholmens brygger är ett av många mikrobryggerier som finns i vårt land och som bidrar till att tillverka spännande ölsorter med nya smaker. Den utveckling som skett på Kallholmen är fantastisk. På två år har produktionen och försäljningen fördubblats flera gånger om. Den utmaning som företaget står inför nu är den lag om gårdsförsäljning som ligger på is just nu. Det är ett spännande förslag att tillåta gårdsförsäljning i Sverige och kommer att skapa en helt ny besöksnäring.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Bli först att kommentera

Minskad militär närvaro!

I går la Alliansregeringen fram en proposition på riksdagens bord som handlar om vår svenska militära insats i Afghanistan. I propositionen är Alliansregeringen enig tillsammans med Socialdemokraterna och miljöpartiet vilket är positivt att en bred enighet råder när det handlar om militära insatser. I propositionen står det att Sverige redan efter årsskiftet kommer att minska ned antalet militärer med 200 personer. Vi kommer däremot att skicka 25 poliser i en utbildningsinsats. Jag tycker det är positivt att vi minskar vår militära närvaro och successivt låter den egna militären ta över säkerheten i landet. Det finns stora utmaningar i Afghanistan vilket vi inte får blunda för och säkerhetsläget är fortfarande instabilt .De talibanledda styrkorna som finns i landet är inte redo att lägga ned vapnen och kommer att skapa konflikt.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Bli först att kommentera

Spännande projekt!

I går kväll besökte jag och några av mina kollegor från utrikesutskottet en av våra organisationer som arbetar med biståndsfrågor. Vi besökte Swedfund som har ett lite annat sätt att titta på bistånd och hur vi gör nytta. Swedfund satstar pengar i projekt eller företag som stärker det egna landet och mycket handlar därför om företagande och hälso och sjukvård. Det finns stora utmaningar framföra allt i Afrika söder om Sahara men samtidigt finns stora potentialer som gör att mindre satsningar får stora positiva utfall. Vi fick information om ett spännande projekt där man återvinner PET flaskor och gör polyestertråd av den och sedan väver tyger.De flesat projekt bygger på att det egna landet är med och delfinansierar arbetet vilket är positivt för engagemanget.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Bli först att kommentera

Mycket kvar att önska!

Av , , 2 kommentarer 0

I dag kommer Turkiets president Erdogan till Sverige för att träffa företrädare ur den svenska regeringen och han ska även träffa vår kung. Det pågår ett stort förändringsarbete i landet när det gäller att stärka upp landets syn på blandannat mänskliga rättigheter, allt för att det ska uppfylla alla de krav som EU ställer inför ett kommande medelemskap. Jag är viceordförande i SSKT( svenska stödföreningen för mänskliga rättigehter i Turkiet) och vi hade ett seminarium i riksdagen i går tillsammans med en rad företrädare för fackliga organisationer i Turkiet. Det finns många förbättringsområden inom området fackliga rättigheter och det var interessant att höra om de sätt de arbetar för att stärka fackföreningarnas position i det turkiska samhället.Det är betydelsefullt att det finns starka parter på arbetsmarkanden för att få en utveckling. Turkiet är på väg men det finns mycket kvar att önska.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

2 kommentarer

Besök på tingsrätten i Lycksele!

I går besökte jag tingsrätten i Lycksele och fick en gedigen beskrivning och rundvandring av lagmannen Erik Sundström. Tingsrätten i Lycksele återfinns i renoverade fräscha lokaler som är välanpassade till den verksamhet som tingsrätten bedriver. Det pågår ständiga förbättringsområden och ett är att minska all den mängd av papper som produceras. Inte bara genom att använda e-handlingar utan även att korta ned alla dommar till ett minimum. På bilden visar Erik skillnaden mellan två år och då är det dessutom ett beydligt större antal dommar i den högra boktraven. Kanliet på tingsrätten förbereder alla dommar vilket gör att när målet väl ska hanteras går det snabbt och innebär att handläggningstiden är kort. Ett spännande besök på en effektiv tingsrätt!

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Bli först att kommentera

Vad finns bakom siffrorna?

Av , , 2 kommentarer 2

Utmaningar finns och de innebär att vi ständigt måste utvärdera åtgärder och se möjligheter att göra på andra sätt. Jag lyssnade på vår arbetsmarknadsminister Elisabeth Svantesson i gårdagens Agenda. Hon redogjorde tydligt för olika sätt att se på hur stor vår ungdomsarbetslöshet är. Drygt 20% är den officella siffra som finns för vår ungdomsarbetslöshet men det är viktigt att vi ser vad som finns bakom dessa siffror och inte bara accepterar siffran 20%. Nio av tio ungdommar arbetar eller studerar idag i vårt land. De ungdommar som samtidigt som de studerar söker extra jobb eller mer fast anställning räknas in i statistiken trots att de bedriver studier. Det är fortfarande en utmaning att minska antalet ungdomar som står utanför arbetsmarknaden. Den största utmaning vi har idag är de ungdommar som varken studerar eller arbetar och står långt ifrån arbetsmarknaden. Här har alliansregeringen skapat ett stort antal åtgärder för att försöka stötta dessa ungdommar.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

2 kommentarer