Skapande skola!

Skapande skola är regeringens stora kulturpolitiska satsning som byggts upp sedan 2008. Skapande skola handlar om att skapa förutsättningar för att professionella kulturarbetare skall bli en del av skolans vardag, pedagogik och elevvård. När detta sker når kulturen ut till fler elever och påverkar skolan positivt. Skapande skola är en framgång. Samtliga kommuner har någon gång sökt och beviljats medel för kultur i skolan från Skapande skola. Det är tyvärr våra mindre kommuner i landet som har svårast att satsa på skapande skola i större omfattning. Kommuners olikhet är en faktor som bättre behöver tas hänsyn till när statliga bidrag och satsningar utformas och medel fördelas.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.