Glädjande skolinitiativ i Umeå!

Av , , 1 kommentar 1

P4 Västerbotten rapporterar om särskilda satsningar på intensivundervisning i matematik i skolor i Umeå. Det har hjälpt fler elever att klara målen i matematik, samtidigt som resultaten i resten av landet blir allt sämre.
Det handlar om att ge mer tid till eleverna. För att ta itu med svårigheterna som eleverna har med matematiken behövs det mer tid. Parallellt med den normala undervisningen bedriver man därför intensivundervisning i matematik för elever som behöver extra hjälp. Det handlar i normalfallet om extra undervisning i 6-8 veckor, 3-4 gånger i veckan och cirka 30-40 minuter per tillfälle. I stället för att ”plockas ut” från den normala lektionen och göra samma saker som andra elever, men i ett annat rum, sköts intensivundervisningen utanför ordinarie skoltid.
Umeåskolornas satsning är lika enkel som den är bra, även om det i praktiken inte är helt lätt att hitta mer tid. Det är också viktigt att komma ihåg att det måste vara riktade insatser, så att man identifierar behovet för varje elev för att kunna arbeta med rätt saker.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

1 kommentar

Olyckligt att göra avsteg!

Av , , 4 kommentarer 2

I går avgjordes voteringen på den fråga som upptagit stort mediautrymme den senaste tiden. Talmannen ville inte ställa proposition på en fråga gällande ett utbrutet område från hela budgetbetänkandet och det ansåg oppositionen inte var rätt. Detta ställningstagande gick vidare till Konstitutionsutskottet. I utskottet beslutade en enad opposition att talmannen inte kan avstå från att ställa proposition och det var denna fråga som blandannat avgjordes under gårdagens votering. Frågan handlar om att Alliansen vill höja brytpunkten för statlig inkomstskatt och det är en förhållandevis lite fråga i hela det stora budgetbetänkandet, men i detta fall handlar det mer om praxis och om en minoritetsregering ska kunna lägga fram en budget. Riksdagsordningen och praxis är brett förankrade över parti- och blockgränser. Det är olyckligt att göra avsteg från detta med någon enstaka rösts övervikt.
Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

4 kommentarer

Upprörda röster!

Efter kommunfullmäktige i Lycksele hade sitt sammanträde i måndags har jag tagit emot flera samtal av personer som är upprörda över hantering av demensboendet Hjärtat och även beslutet att byta in två maskiner och köpa en ny skogstraktor. Jag tycker det är bra att medborgare i Lycksele kommun reagerar över de beslut som fattas och kan i stort inte göra annat än att hålla med dessa upprörda röster. Att kommunstyrlsen har så bråttom att fatta ett beslut utan konsekvensanalys är anmärknigsvärt, att kommunen säljer två maskiner, investerar 500 000 krononr i en ny skogstraktor är även det anmärkningsvärt. De personer jag blivit uppringda av är upprörda över hanteringen och vill ge uttryck för sin frustration. Jag beskrev vårt sammanträde på min blogg i går och jag tänker inte upprepa det igen. Tyvärr kommer vi att få se samma mönster i fortsättningen också om vi inte tar ansvar och röstar fram en annan mandatfördelning i vår kommun!

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Bli först att kommentera

(S) fick vända om Hjärtat!

Av , , 7 kommentarer 3

I går var det kommunfullmäktige i Lycksele. Skiljelinjerna var väldigt tydliga inför fullmäktige och alla var beredda på en lång och intensiv debatt. En av de stora frågorna som skulle debatteras var att en enig majoritet i kommunstyrelsen hade beslutat att lägga ned demensboendet Hjärtat. Alliansen hade reserverat sig mot beslutat och hade ett annat förslag. Fullmäktige hade av naturliga skäl lockat många engagerade Lyckselebor och det var en lätt irriterad stämning. Socialnämnden ordförande förstod inte besparingen och inte heller den matematik man använt för att räkna hem besparingen. Den konsekvensanalys som gjorts fanns inte tillgänglig inför kommunstyrelsens beslut utan lades på bordet efter beslutet var taget. Förklaringen till detta var att kommunstyrelsen hade bråttom att ta beslutet. Hur kan man ha så bråttom att fatta stora beslut som innebär så stora förändringar? Inför beslutspunkten meddelade (S) att de ändrat sig och skulle söka besparingar på annat håll och att boendet Hjärtat skulle vara kvar. Tydligt var att (S) inte vågade stå upp för sitt tidigare beslut eftersom trycket var så stort. Efter denna debatt kom frågan upp om inköp av en skogstraktor till kommunen. Ett typiskt beslut från kommunen som inte ser möjligheter att lägga ut verksamhet på entreprenad utan ska sköta verksamheten själv. En lång debatt avslutades på ett förutsägbart sätt, majoriteten vann och vi reserverade oss!

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

7 kommentarer

Besök i Umeå!

I fredags var den moderata delen av justitieutskottet på besök i Umeå. Jag följde med på deras deras besök och det var en nöjd och positiv grupp som lämnade Umeå på fredagseftermiddagen. Vi besökte polismyndigheten och fick träffa olika avdelningar och lyssna av deras arbetsområden och de utmaningar de såg inför framtiden. Ungdomsgruppen var väldigt oroade över den allt mer ökande handeln av narkotikapreparat via nätet. Det är en verksamhet som är svår att kontrollera och som dessutom är svår att lagstifta kring. Vi besöte polisutbildningen och fick diskutera framtiden och utmaningen med uppdragsutbildningar. Dagen avslutades med ett besök på brottsoffermybdigheten med information om hur de arbetar. En fullspäckad dag med många positiva intryck.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Bli först att kommentera

Fel att göra avsteg!

Av , , 2 kommentarer 1

Det var en väldigt annorlunda votering i Riksdagen igår. Talmannen ville inte ställa proposition på ett ärende och det innebär att nu går ärendet vidare till Konstitutionsutskottet för beredning. Hela förfarandet är märkligt. Sedan nästan 20 år tillbaka har riksdagen en överenskommelse att hela budgeten tas i ett enda beslut. Det har inte hänt att en fråga lyfts ut ur budgeten och ska beslutas separat. Alla fyra oppositionspartier har i denna fråga samlat sig och det får konsekvenser för framtida minoritets regeringar. Det är inte rätt att göra avsteg så som oppositionen nu gör.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

2 kommentarer

Ministerbesök i Lycksele!

I går hade jag bjudit upp vår arbetsmarknadsminister Elisabeth Svantesson på besök till Lycksele. Vi besökte blandannat Ansia Resort där vi fick en presentation av verksamheten och fick träffa några av de ungdommar som är anställda på företaget. Ansia Resort är ett framgångsrikt företag inom besöksnäringen och ett betydelsefullt företag för hela Lycksele kommun. Diskussionen med ungdommarna handlade om behovet av att koppla utbildning och näringsliv på ett betydligt starkare sätt än tidigare. Vi fick flera exempel på att ungdommar inte fortsätter att arbeta inom den branch de utbildar sig i. I mindre kommuner är det betydelsefullt att ha rätt utbildning på orten för att få ungdommar att stanna kvar.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Bli först att kommentera

Vi gör skillnad!

Av , , 3 kommentarer 2

En av svenska biståndet mest prioriterade områden är kvinnor och barns hälsa. Varje dag dör nästan tusen kvinnor i samband med graviditet eller förlossning, 99 procent av dem i utvecklingsländer Därför är stöd till barnmorskor en viktig svensk fråga. Sverige har drivit frågan längst och hårdast av alla biståndsgivare de senaste 15 åren, även i motvind. Förra året var Sverige den största givaren i världen inom området, följt av Norge och Holland. . Den nya Biståndsbarometern från Sida visar att det svenska stödet ledde till att 140 000 kvinnor kunde föda barn på institution och en miljon kvinnor fick tillgång till förebyggande mödrahälsovård förra året. Det är en positiv trend.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

3 kommentarer

Skoldebatt!

Av , , 3 kommentarer 2

Skolan är ett område som engagerar många. Vi har de senaste 15 åren sett en trend med ett sjunkande skolresultat och det är något som inte kan fortsätta. Alliansen har genomfört stora reformer i skolan och dessa ska förhoppningsvis kunna bryta denna trend.Att vända resultat tar tid . Att intresset för skolfrågor är stort var tydligt i går kväll när vi hade en debatt om skolfrågor på biblioteket i Umeå. Sju partier var närvarande och det blev en intressant debatt. Vi har en blocköverskridande överenskommelse i friskolekomittens rapport men det ville inte (MP) kännas vid. (V) fastnade i riskkapitalbolag vilket är lite trist när den stora debatten handlar om de drygt 85% elever som går i kommunal skola. Det finns mycket som är bra i vår svenska skola men vi måste lyfta fram de förbättringsområden som finns när det exempelvis gäller matematikkunskap och arbeta med dessa.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

3 kommentarer

Besök på Nato!

Av , , 1 kommentar 3

I fredags besökte jag och några av mina kollegor från utrikesutskottet och från försvarsutskottet Nato högkvarteret i Bryssel. Vi fick blandannat träffa Natos generalsekreterare Anders Fogh Rasmussen och fick tillfälle att ställa frågor om den utveckling som sker inom Nato och även bland deras partnerländer. Det är en tid av stor förändring vi ser och det innebär att det råder osäkerhet över hur fortsatta strategier ska utformas. Samarbete och partnerskap är ledord som genomsyrade alla vi träffade på Nato. På min fråga om situationen i Afghanistan svarade Fogh Rasmussen att han är försiktigt optimistisk förutsatt att det stundande presidentvalet kommer att gå rätt till. Det råder en splittrad bild av säkerhetssituationen i landet men det är positivt att det finns hopp och en mer stabil framtid.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

1 kommentar