Det tar tid att ändra strukturer!

Jag läste en rapport från Indien i förra veckan om hur de försöker komma tillrätta med alla övergrepp som sker mot kvinnor i landet. 2012 rapporterades närmare 25 000 våldtäkter i Indien enligt den officiella statistiken ( mörkertalet är betydligt större) , varav hälften inträffade på allmänna kommunikationsmedel. Den indiska regeringen har tillsatt en utredning som nyligen presenterade sina förslag till åtgärder. En åtgärd är att alla allmänna kommunikationsmedel i landets 32 största städer inom de närmaste två åren ska förses med kameraövervakning, gps-positionering och telefoner för nödsamtal. Detta förslag tas inte emot positivt av alla det finns kvinnoaktivister som förhåller sig mer skeptiska till den nya satsningen, med hänvisning till att den övervakning som redan existerar så ofta inte fungerar – samt att vaksamheten från polisen uppfattas som för dålig. En av de kvinnliga aktivisterna hade uttalat att ” Ökad säkerhet på gatorna handlar inte om att göra vissa fordon ”smarta”. Det handlar om att se till att kvinnor ska kunna ge sig ut när som helst på dygnet utan att känna oro. För att det ska ske behöver vi en bättre styrning, förbättrad polisbevakning och ett folkligt förankrat stöd för kvinnor”. Det återstår en hel del att arbeta med för att förändra attityd, kultur och strukturer.

Elisabeth Björnsodtter Rahm (M)

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.