(S) tror på ågärder, Alliansen vet att jobb är lösningen!

I gårdagens Agenda debatterade Näringsminister Annie Lööf och socialdemokraternas gruppledare i Riksdagen Mikael Damberg. Det är väldigt tydligt var den politiska skiljelinjen går. Alliansregringen satsar på jobb och tillväxt och (S) anser att det är vikitgt att vi placerar ungdomar i åtgärder och tillfälliga insatser. Mikael Damberg var tydlig med att Alliansen ungdomsjobb kostar pengar. Vad kostar det att våra ungdomar går arbetslösa? Tyvärr saknar (S) konkreta förslag till hur vi ska få fler ungdomar in på den reguljära arbetsmarknaden. Jag besöker verksamheter, företag runt om i hela Västerbotten och får samma signaler var jag än kommer. Det är förödande om en höjning av arbetsgivaravgiften skulle ske, det är många företag som idag nyanställer och kan fortsätta utveckla sitt företag tack vare att det är billigare att anställa unga. Att få ett första jobb är viktigt för att sedan fortätta på arbetsmarknaden och det är bara genom fler jobb som vi också kan stärka skola, vård och omsorg.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

18 kommentarer

  • Elisabeth Björnsdotter Rahm (M) (inläggsförfattare)

   Åtgärder till bidrag är inte vägen till fortsatt utveckling av Sverige. Du kanske inte kommer ihåg att Sverige och stora delar av vår omvärld har genomgått den värsta finasiella krisen någonsin och vi har tack var ordning och reda i våra finanser klarat oss mycket bättre än de flesta länder.

 1. Lena Andersson

  Det är många arbetslösa som är äldre än 26men som nu nekas anställning som städare eller montör… eftersom de är så mycket dyrare, kostar arbetsgivaravgift, än att anställa yngre än 26! Åldersdiskriminering är aldrig ok! Istället för att sänka arbetsgivaravgiften till alla yngre än 26, inklusive dem som har en fast anställning, så bör arbetsgivaravgiftssänkningen enbart ges till nyanställda, oavsett ålder, och tidsbegränsad till max 1, kanske 2, år!

 2. Lena Andersson

  Sverige hur idag exakt lika hög arbetslöshet som när Alliansen tillträdde, exakt lika hög procentandel är arbetslösa, så Alliansens jobbskattebidrag/”avdrag” och åldersdiskriminerade arbetsgivaravgift, och arbetslösa med försörjningsstöd som tvingas arbeta heltid utan lön åt kommunerna, har misslyckats totalt! Infrastrukturen och försvaret och skolan och sjukvården förfaller, så svensk ekonomi har aldrig varit mer misskött, även om Statens bankkonto ser välfyllt ut!

  • Elisabeth Björnsdotter Rahm (M) (inläggsförfattare)

   Intressant hur du väljer att läsa statistik. Sverige har liksom stora delar av världen genomgått den största finanskris någonsin och Sverige har klarat sig bättre än många länder. Trots denna finanskris har vi 270 000 fler människor i arbete, vi har drygt 70 miljarder mer till skola, vård och omsorg, vi har drygt 500 miljarder till en väldigt eftersatt infrastruktur. Vi har ökat anslagen till försvaret flera gånger sedan vi tillträdde 2006. Det var (S) som lade ned alla förband i Sverige. Allianen har inte lagt ned ett enda! Sverige har ordning och reda i finanserna!

   • Lena Andersson

    Att 270 000 fler är i arbete är totalt irrelevant eftersom arbetslöshet beräknas som en procentsats och Sveriges befolkning, antalet arbetssökande…, stiger för varje år, och har gjort så i mer än 100 år! Antalet arbetslösa har ju ökat i ungefär lika stor mängd, men procentuellt är de lika många som när Alliansens tillträdde, men jag antar att ni aldrig kommer säga att antalet arbetslösa ökat med cirka 270 000? Detsamma gäller skolan, siffran 70 miljarder är irrelevant eftersom behovet uppenbarligen, enliogt PISA…, är betydligt större! Flygvapnet hade inte råd att ens skicka upp JAS-plan för att möta de ryska bombplan som övade kärnvapenbombningar av svenska mål, och detta trots att försvaret, efter Tyskarnas attack mot Polen, borde lärt sig att utannonserade storövningar kan vara förtäckta förberedelser för militära angrepp, och dessa övande bomplan kunde avsett fälla riktiga kärnvapen för att slå ut svensk försvarsförmåga innan huvudanfallet startade. Tågurspårningarna, trots varningarna om problem, och ren tur att det inte vara X-2000 tåg fullt med passagerar som spårade ur, visar att även om investeringarna ökat så är behovet ännu större! Ni har valt skattesänkningar och Statens ”bankkonto” istället för att investera motsvarande det verkliga investeringsbehovet! Efter snart 8 års regerande så går det snart inte att skylla alla problem på tidigare S-regeringar!
    Jag uppskattar dock verkligen att du tar dig tid att svara på inlägg, detta är det alltför få politiker som gör, för detta är ju nästan enda chansen för oss vanliga väljare att nå er politiker.

    • Elisabeth Björnsdotter Rahm (M) (inläggsförfattare)

     Vi har blivit fler innevånare i Sverige, och om man tittar på sysselsättningskvoten som är kopplat till antalet människor på arbetsmarknaden och antalet innevånare i landet så har den siffran ökat. Det talar sitt tydliga språk att vi är fler på arbetsmarknaden idag än 2006. Allianesn har genomfört en ny skolreform, en ny gymnasiereform och jag vet att det tar tid att ändra en stor verksamhet. Som jag skrev tidigare så har Alliansen satsat över 500 miljarder på infrastrukturen och det har ingen tiidgare regering gjort. Underhållet på våra vägar, järnvägar har varit mer än undermåligt, det går inte heller att ändra på över en natt. Det handlar inte om att skylla på någon annan utan att se till den verklighet vi befinner oss i och vi måste också ha i beaktande att vi genomgått den största finanskris någonsin och det påverkar också den utveckling vi ser. Vi behöver bara se på våra näarmaste grannar. Finland har en betyligt sämre utvecking när det tex gäller hur många nya jobb som skapats de senaste åren.

     • Lars Gidlöf

      Hej Elisabeth

      Nu får du se till att tala sanning, du är förtroendevld, ok, jag skulle aldrig ge dig mitt förtroende men du ljuger ju folk rakt upp i ansiktet, det är väl rent ut sagt för dj-ligt.

      Visa nu var Alliansen har satsat 500 miljarder i infrastruktur som du två gånger skryter om i dina kommentarsvar. Detta är en lögn och du ska skämmas att ljuga för väljare.

      Det kan väl inte räknas att Ni satsat något som inte ännu har utförts eller?

      Har Ni politiker inget ansvar gentemot väljarna att vara ärliga, hur är det med demokratin i ett land om man som du gör hävdar att Ni gjort något som Ni inte gjort?

      Nej Elisabeth, skriv nu var Ni satsat dessa 500 miljarder under perioden 2006-2014.

      Se om du eller oppositionens bloggare är först med att ta in denna kommantar

     • Elisabeth Björnsdotter Rahm (M) (inläggsförfattare)

      Riksdagen beslutade i december 2012 om en ekonomisk ram för infrastruktur under perioden 2014-2025. Ramen omfattar 522 miljarder kronor och innebär en ökning med 20 procent jämfört med tidigare ram. Detta står tydligt i budgetprop.

     • Lars Gidlöf

      Hej

      Ja, det var en lögn, inte en krona av dessa 500 miljarder som du ljög om att Ni satsat har alltså betalts ut, det är bara ett beslut, som med mkt stor sannolikhet inte kommer fullfölljas.

      Du ljuger alltså inför väljarna.

     • Elisabeth Björnsdotter Rahm (M) (inläggsförfattare)

      Det är hårda ord du använder. De satsningar som görs på infrastruktur är något vi beslutat om 2012. Jag skrev i mitt inlägg att Alliansem satsat 500 miljarder vilket är sant då beslutet redan är taget.

   • N-O

    Ni kom till ett dukat bord och har skövlat det totalt .
    Ett massivt budgetöverskott har förvandlats till ett underskott , detta utan
    att råda bot på arbetslösheten , däremot har den så kallade arbetslinjen
    ökat antalet socialbidragstagare med över 30 procent !!!

    Det är kalla fakta som ej går att slingra sig undan …..

    Du väljer att peka på att 270.000 fler är i arbete , men glömmer att nämna
    att eftersom befolkningen ökat med många fler så har arbetslösheten inte
    gått ner alls , samma sak med de så kallade satsningarna på skolan .

    Räknar man per elev eller drar bort alla miljarder som försvinner ut ur landet till
    diverse skatteparadis via privata skolor och vårdbolag så bidde det inte ens
    en tummetott kvar av satsningarna…..

 3. Lars Gidlöf

  Hej

  1:Vad kostar en arbetslös ungdom då? Har du några siffror?

  2: Hur många miljarder har Alliansen gett till bankernas aktieägare jämfört med det Ni gett till utbildningsplatser extra?

  Nu Elisabeth, numrerade frågor så nog borde du kunna ge raka svar?

  • Elisabeth Björnsdotter Rahm (M) (inläggsförfattare)

   Kan man sätta kronor och ören på en arbetslös ungdom? Det är ett lidande både psykiskt och fysiskt att inte komma in på arbetsmarknaden.

 4. Oberoende Politisk Bedömare

  Regeringens förslag innebär att Alliansen höjer arbetsgivaravgiften för de äldre ungdomarna.

  Så min fråga till dig blir då:

  Hur många jobb kommer försvinna för de äldre ungdomarna när ni höjer arbetsgivaravgiften för dem?

 5. Lennart

  Hur många fler ungdomar blir arbetslösa efter alliansregeringens höjning av arbetsgivaravgiften för 25-26 åringar?

  • Elisabeth Björnsdotter Rahm (M) (inläggsförfattare)

   Regeringen har utvärderat effekterna av den sänkta arbetsgivaravgiften för ungdomar. Bedömningen är att reformen har haft mycket positiv effekt för att ungdomar som är under 26 år ska komma in på arbetsmarknaden, uppemot 10 000 ungdomar har fått jobb till följd av reformen. Effekten har varit större för dem som är under 23 år och mindre för dem som är äldre än 25 år. Utifrån utvärderingen har man därför beslutat att förstärka nedsättningen av arbetsgivaravgiften för dem som är under 23 år, behålla nuvarande nivå för dem som är 24-25 år och ta bort nedsättningen för dem som är över 25 år. Anledningen till att effekten av reformen har varit mindre för dem som är över 25 år beror på att den gruppen i högre grad redan är etablerade på arbetsmarknaden, konsekvenserna av att återställa arbetsgivaravgiften för den gruppen beräknas därför bli mycket milda.

   Däremot skulle en fördubbling av arbetsgivaravgiften för personer som är under 23 år slå mycket hårt mot deras möjligheter att etablera sig på arbetsmarknaden. Socialdemokraterna föreslår höjda skatter på att anställa unga människor, vilket riskerar att slå ut runt 10 000 unga människor som har kommit in på arbetsmarknaden. Höjer man arbetsgivaravgifterna så har det stora negativa effekter i termer av stigande arbetslöshet och social utslagning, framförallt för dem under 22 år.

 6. Krister

  Att Alliansregeringen satsar på jobb och tillväxt är bra ifall det inte ger bidrag åt företagen av 5000:- i sysselsättningsgraden (Fas-erna) som inte skulle fortsätta med sedan i fjol. Åldersdiskriminering är vad det är när ungdomsarbetsgivaravgiften har införts och den borde enbart rikta till enskilda småföretagare (ej till McDonalds mfl, eftersom dom klarar sig ändå). Att ni har skapat 270′ t fler i arbete är det en skev bild tack vare sysselsättningsgraden påvisar åt andra hållet istället.

  Att stå i glashus om att placerar ungdomar (även vuxna arbetsvilliga) i åtgärder och tillfälliga insatser / anställningar får röstberättiga att skaka på sina huvuden. Inför mer värdigare system än Sysselsättningsgraderna eller Aktivitetsersättnings sysselsättningar. Utnyttjande av praktikplatser är inte gynnsamt för individen eller samhällsekonomiskt eftersom flera av långtidsarbetslösa ändå har haft praktik åtgärder utan att det ger anställningsbarhet. Låt inte dom skötsamma blir straffade för andras dumheten att hamna i denna karusell.

  Det finns en del lagar och i regleringsbrev direktiven som är kontraproduktivt där det behövs tas bort, och förstärka individens självbestämmande rätt av rättssäkert välfärd att skapa sin egna försörjning. Att inte kunna avboka ett möte på AF när du har fått förhinder att komma som att arbetsplatsen du är på inte ger utrymme att kunna gå därifrån för mötet – ska du inte bli avstängd ifrån A-kassan. Att Arbetsförmedlare inte är mer aktiv roll vid administration av olika stödresurser åt företagare är jobb och tillväxt hämmande än vad det är idag – många företagare vill inte ha med AF att göra och anställa någon med Utvecklingsanställning/Lönebidrag, varför tar det 9 månader utan att anställningen är klart från AF sida.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.