Oviss framtid!

Av , , 4 kommentarer 2

Ukraina ett av våra grannländer i Europa befinner sig i en väldigt oviss framtid. I går folkomröstade befolkningen på Krimhalvön om det skulle tillhöra Ryssland eller få ett ökat självstyre i Ukraina. Det fanns inget alternativ om att behålla de förhållanden som varit. Omvärlden anser folkomröstningen som olaglig och Eu kommer under dagen att ta ställning till ytterliggare sanktioner mot landet. Jag läste en undersökning om vad människor i Ryssland anser om den pågående situationen i Ukraina och de som blir intervjudade i media har alla varit positiva men de som svarade anonymt via en undersökning svarade att ca 70% var emot den invasion av Ukraina som pågår nu. I fredags hade (SD) begärt en särskild debatt i Riksdagen om Ukraina. En lite konstig debatt att begära. De flesta särskilda debatter som något parti begär är i en fråga där det råder oenighet mellan oppositionen och Alliansregeringen. I denna fråga har vi stor samsyn att det som Ryssland gör måste fördömmas och omvärlden kan inte acceptera en väpnad strid i landet. Det som var mest häpnandsväckande i denna debatt var att företrädare för (SD) anser att Sverige ska ta avstånd från den nya ukrainska regeringen eftersom ett nationalistiskt, främlingfientligt parti sitter med i Ukrainas tillfälliga regering. Ska den svenska regeringen ta avstånd från alla länder som har ett nationalistiskt, främligsfentligt parti i sitt parlament?

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

4 kommentarer

Bistånd viktig fråga i valrörelsen !

Igår hade Diakonia bjudit in till debatt om biståndspolitik och global utveckling i Hedlundakyrkan i Umeå. Det var ca 150 personer som samlats för att lyssna på och vara med och ställa frågor om vår biståndspolitik. Jag och sex kollegor satt i panelen och det var många olika områden som behandlades. Det råder stor samsyn att klimat och miljö är viktigt för en fortsatt utveckling. Däremot råder en stor skillnad mellan de röd/gröna inom många områden inom biståndspolitik. Alliansen har en gemensam politik vilket tydliggjordes när regeringen igår tog beslut on vår gemensamma biståndsplattform. Det är ett starkt bevis att Alliansen står enade i viktiga frågor.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Bli först att kommentera

Rundabordssamtal med näringslivet!

Av , , 2 kommentarer 3

Svenskt Näringsliv anordnar inspriationsdagar för sina medlemmar och igår var ett stort antal medlemmar samlade på Norra Latin i Stockholm. Jag och ett stort antal riksdagledamöter var inbjudan till rundabordssamtal. Det blev en intressant eftermiddag med många olika områden som togs upp till diskussion. Några områden var återkommande i alla de olika diskussionerna och det handlade om den oro som finns för de röd/grönas förslag att höja arbetsgivaravgiften för unga och att höja restaurangmomsen. Dessa två skattehöjningar tillsammans med en rad andra aviserade höjningar av skatter kommer att göra det oerhört svårt för många företag att fortsätta driva verksamhet. Det är svårt att förstå varför oppositionen så tufft ska beskatta arbete för att prioritera bidrag. Hur ska vi få en tillväxt av skola, vård och omsorg om vi inte har företag och arbetsgivare som skapar arbetstillfällen. Det går inte att tänka som Jonas Sjöstedt att det är någon annan som ska stå för ekonomin.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

2 kommentarer

Sverige är större än storstan!

Av , , 7 kommentarer 2

I går var jag och några kollegor på informationsträff hos lantbrukarnas Riksförbund (LRF). Deras budskap var tydligt ! Vi måste hjälpas åt att stärka det svenska lantbruket. Mjölkproduktionen i landet har efter flera år av en negativ utveckling nu vänt uppåt. det är inte en stor ökning vi ser men dock ett trendbrott. En av de verksamheter som har det tufft är grisbönderna som har en tuff konkurrens med importerat billigt fläskkött. Regeringen har aviserat förändringar när det gäller gårdsstödet från nästa år och detta kommer framförallt att gynna oss i den norra delan av landet. Det finns också utmaningar att locka unga entreprenörer att satsa på en framtid som lantbrukare.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

7 kommentarer

Kvinnojouren i Lycksele

Av , , 3 kommentarer 0

I går kväll var jag på Kvinnojouren i Lyckseles årsmöte. Det var en stor samling starka kvinnor som hade samlats för att både ha årsmöte och även diskutera aktuella frågor. Jag blev under årsmötet invald i styrelsen vilket jag är väldigt hedrad över och ser fram emot ett spännande uppdrag. Kvinnojouren i Lycksele är uppbyggd på ideella krafter. Det är svårt att driva en kontinuerlig verksamhet när man inte vet från år till år vilken ekonomi man har att röra sig med. Kvinnojouren driver ett skyddat boende där beläggningen tyvärr är stor. Vi var helt överens om på årsmötet att målet för Kvinnojourens verksamhet måste vara att lägga ner sig själva, att vi inte har behov längre för en verksamhet som Kvinnojouren. Återigen får jag säga tyvärr, så ser verkligheten inte ut på det sättet. I de skyddade boendena har 10 kvinnor fått skydd under det år som gått och de har fått säga nej till ännu fler på grund av platsbrist. En tuff verklighet som gör att jag känner att mitt engagemang är stort i dessa frågor.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

3 kommentarer

Vilken styrka!

I fredags besökte jag tillsammans med regeringes speciella utredare Cristina Husmark Pehrsson Handikappföreningarnas samarbetsorgan (HSO) i Umeå. Jag hade dessutom bjudit med mig kollegorna Liv Granbom och Ulla Löfgren som arbetar med dessa frågor. På HSO träffade vi företrädare från olika föreningar och hade en bra dialog om de utmaningar som finns . Ett område som alla föreningar var eniga kring var hur habiliteringen fungerar. När man är barn så fungerar habiliteringen betydligt bättre än när man överförs till vuxenhabilitering och ska sköta stora delar på egen hand. Många klarar inte av att få den kontinuitet som krävs. Det framkom också att det finns en samordningsproblematik inom flera grupper. Cristina Husmark Pehrsson har i sin Funca utredning lagt många förslag hur vi ska förenkla för personer med funktionsnedsättning att komma in på arbetsmarkanden. I dagsläget är det privata företag som anställer flest personer med funktionsnedsättning. Stat och kommun är betydligt sämre. En stor utmanig är att försäkringsstödet är komplicerat och här har utredningen flera förslag hur detta ska undrlättas. Finansdepartementet ser nu över hur förslagen i utredningen ska kunna implementeras.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Bli först att kommentera

Märkligt ställningstagande!

Av , , 3 kommentarer 2

I går hade jag debatt i Riksdagens kammare om Sveriges medlemskap i Arktiska rådet. Sverige har precis avslutat ett tvåårigt ordförandeskap i Arktisakrådet och inlett en rad förändringar. Arktiska rådet har gått ifrån att vara en tyckande församling till att bli en församling som fattar beslut. Det är en väldigt känslig region så det krävs att de beslut som tas görs med stor försiktigthet så att inte man stör den känsliga natur som finns i området på ett alltför negativt sätt. (MP) debatterade om att de vill införa ett moratorium i Arktis och det är ett märkligt sätt att hantera frågan. Vill man med andra ord införa en överstatlighet över arktis? Kommer Socialdemokraterna att ställa sig bakom ett sådant ställningstagande om de ska regera tillsammans? Kan (S) och (MP) tänka sig att införa ett moratorium där exempelvis USA bestämmer över stora delar av Sverige som också ingår i den arktiska området?

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

3 kommentarer

Jobb skapas inte av politiker!

Av , , 15 kommentarer 3

I går presenterade Socialdemokraternas partiledare Stefan Löfven sin stora rapport som ska uppfylla hans löfte från hans 1:a maj tal 2013. I talet lovad Löfven att ”vända på varje sten” för att Sverige skulle nå EU:s lägsta arbetslöshet 2020. (S) forskningskommission som har letts av Mårten Palme skulle ge jobbsvaren. När jag läser rapporten ser jag inget om varken antalet nya jobb eller om finansieringen av dem. Hur ska ett mål om EU:s lägsta arbetslöshet kunna infrias utan att nya jobb skapas. Det är trots allt inte politiker som skapar jobben utan det är företagen. Förslagen i den budget motion som (S) tidigare presenterat leder till över 80 000 färre jobb. För att uppnå det mål som Löfven tidigare sagt innebär det att ca 200 000 människor måste erbjudas ett arbetstillfälle. Alliansens politik har skapat över 200 000 nya jobb i lågkonjunktur, trots det kallar (S) Alliansens jobbpolitik för ”misslyckad”. Jag ställer mig frågan, Hur ska (S) infria sitt löfte om EU:s lägsta arbetslöshet ?

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

15 kommentarer

Afghanistans framtid!

I morse hade jag och min kollega från Utrikesutskottet Hans Linde anordnat ett frukostseminarie i Riksdagen med temat Afghanistans spännande framtid. Vi hade bjudit in Lasse Bengtsson, känd journalist , som arbetat flera år i Afghanisatn som informationssamordnare för Svenska Afghanistanskomitteen(SAK) och Anna-Karin Johansson generalsekreterare för SAK. Lasse visade många bilder från sina år i landet och berättade om sina erfarenheter och upplevelser. Det är intressant att höra vilken utveckling som landet går igenom och hur stor betydelse omvärldens stöd är för en fortsatt utveckling. SAK driver skolor i de flesta regioner i Afghanistan och det är enligt Lasse en stor anledning till att utvecklingen går åt rätt håll. Utbildning är en förutsättning för att ena landet. Det återstår mycket arbete i en orolig region av världen men jag ser behovet av omvärldens stöd som betydelsefullt för att stärka upp det egna landets fortsatta utveckling.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Bli först att kommentera

Allvarlig situation i Ukraina!

Situationen förändras snabbt i Ukraina och det är en väldigt allvarlig situation vi ser. Ryssland mobiliserar sina styrkor och har visat sin styrka genom att inta strategska platser på Krimhalvön. EU:s utrikesministrar träffas under dagen i Bryssel för att diskutera situationen och kommer att presentera sin övernskommelse efter mötet. Vad som är tydligt är att EU fördömmer Ryssland för sitt handlande att lägga sig i ett annat lands inre angelägenheter och det kommer att få konsekvenser om inte Ryssland lyssnar på den massiva kritik som omvärlden riktar mot landet. Vissa bedömmare tror inte att Ryssland kommer att agera militärt utan att det som sker nu är en styrkeuppvisning för att demostrera Rysslands missnöje med utvecklinegn i Ukraina.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Bli först att kommentera