Röd/grön oenighet i försvarsfrågan!

Jag läste en intressant artikel som tog upp de tydliga skiljelinjerna mellan de röd/gröna oppositionspartierna i försvarsfrågan. Utrikespolitik är en rörlig materia, förändringar sker snabbt i vår omvärld och vi har ibland svårt att ta till oss allt som sker.
Händelserna i Ukraina har förändrat Europa. Det går att tala om en tid före Rysslands illegala annektering av Krim och om en efter. Vi kan definitivt tala om att ett nytt säkerhetspolitiskt läge har uppstått i vår närmsta omgivning. Vi kan inte blunda inför vad som händer och det påverkar definitivt det svenska försvaret. Alliansregeringen tillsatte en försvarsberedning för att presentera en nulägesanalys av det svenska försvaret och i nästa steg vad som krävs för att Sverige ska ha ett starkt försvar. De senaste åren har S tagit rygg på alliansen och lagt sig på samma nivå på försvarsanslaget som regeringen. Detta trots ett högt tonläge i debatten Alliansregeringen har de senaste åren börjat tillföra mer resurser till försvaret, såväl när det gäller materiel som personal. En intressant fråga att ställa sig är hur den röd/gröna oppositionen ska kunna enas i försvarsfrågan. En andra intressant fråga som man kan ställa till Stefan Löfven och Socialdemokraterna är om de kan tänka sig att släppa sina egna politiska mål med försvaret och jämka sig samman med V och MP kring en gemensam försvarspolitik.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

9 kommentarer

 1. "Dosan"

  Ytterst intressant strategi ni borgare kör med numera. Istället för att presentera lösningar, istället för att ha en ideologi (förutom er uppenbara ”alla som inte är rika ska straffas”-ideologi) så är det enda ni gör att likt panikslagna grisar skrika: ”KOLLA PÅ VÄNSTERN, NU TYCKER VI ATT DE GÖR FEL!”

  Det är det enda ni gör. Hela tiden. Ni piper i vild panik men ni presenterar inga lösningar själva. Enligt er är allting vänsterns fel trots att fakta är att vänstern alltid har rätt och alltid gör rätt. FAKTA.

  • Elisabeth Björnsdotter Rahm (M) (inläggsförfattare)

   Om du läser media i dag kan du se att en enig Allians ökar försvarbudgeten igen. Hur ser den röd/gröna enigheten ut i försvarsfrågan?

   • Oberoende Politisk Bedömare

    Med löneutveckling, 10 JAS-plan och 2 ubåtar så handlar det i ärlighetens namn inte om någon speciell utökning av försvaret. Endast de tre punkter jag tog upp kommer ätas upp av den ökande budgeten.

    Så det Alliansen gör är att köpa 12 enheter. Wow, vlken ökning! Nu kan vi ta oss an hela världen!
    Nej, inte riktigt va?

    • Elisabeth Björnsdotter Rahm (M) (inläggsförfattare)

     Ska vi rusta upp ett försvar så är det bra om man ser vilka förutsättningar som finns. Vi börjar från en väldigt låg nivå eftersom tidigare regering lagt ned vårt försvar!

     • Oberoende Politisk Bedömare

      Att bara köpa 12 nya enheter kommer inte spela någon större roll för försvaret.
      Endast de tre punkter jag pratar om kommer ätas upp av de ökade anslag du pratar om.

      Med andra ord är ert förslag inget som kommer öka försvaret med annat än 12 nya enheter.

      Dessutom är det väl också som så att det finns ett antal gamla utslutna enheter som beräknas skrotas i samband med nyinköpen, eller hur?

      Det betyder då att försvaret kommer ha exakt samma förmåga som idag.

      Med andra ord innebär ert förslag egentligen ingen ökning av försvarets förmåga alls, eller hur?

     • Elisabeth Björnsdotter Rahm (M) (inläggsförfattare)

      Försvarsberedningen tittar på hur vårt försvar ser ut och vilka resurser som behövs, jag tycker det är bra att vänta tills de har lagt fram sitt underlag. De förslag som Alliansen presenterar är positiva signaler på att stärka vårt försvar!

   • Per A.

    En enig allians lovar att öka försvarsbugeten om ett antal år. Under tiden så ligger lagda besparingskrav på försvarmakten fast.

    Denna ’ökning’ är inte ens en tumme.
    Det är ett vagt löfte om en framtida tumme.

    • Elisabeth Björnsdotter Rahm (M) (inläggsförfattare)

     Vi rustar ett försvar från en väldigt låg nivå tack vare tidigare regerings nedmontering.

     • Per A.

      Den notoriska vänsterblaskan Svenska Dagbladet håller inte med om din verklighetsbeskrivning:

      http://www.svd.se/nyheter/inrikes/forsvaret-har-blivit-svagare_8883982.svd

      Ett exempel ur verkligheten:
      I ren numerär så hade Sverige 120 st Stridsvagn 122 och 160 st (leasade) Strv 121 år 2006. Dessa var då fullt kompetenta vapensystem. Nu har vi 120 st Strv 122, då regeringen har valt att inte förlänga leasingavtalet på Strv 121. Om några år så har vi bara 60 st fullt moderna Strv 122, då regeringen bara beslutat att modernisera hälften av fordonsflottan. 120 + 160 är i min värld fler än 60.

      Ett annat exempel ur verkligheten:
      Sverige har idag 4 haubitsar. Mellan December 2012 och November 2013 så hade vi inga alls.
      2006 så hade vi 51.

      Lite mer fakta, om FB 2009, saxat från Wikipedia:

      Verksamheter som avbryts:

      Renovering och modifiering av stridsfordon 90 och stridsvagn 122
      Taktisk obemannad flygfarkost (TUAV)
      Utveckling Aktivt pansar (AAC)
      Utveckling av granatkastarpansarbandvagn (AMOS)
      Brobandvagn
      Materiel för flygunderstöd av markförband Close Air Support (CAS)
      Luftvärnsrobot korvett Visby
      Produktdefinitionsfas amfibiebataljon
      Halvtidsmodifiering spaningsfartyg
      Utveckling ny gruppbåt
      Produktdefinitionsfas halvtidsmodifiering Stridsbåt 90
      Ny sonarboj
      Vidareutveckling robotsystem 17
      Ledningssystemsutveckling LedsystT
      Materiel till IT-försvarsförband
      Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI och Försvarshögskolan, FHS stöd till Nätverksbaserat försvar, NBF

      Verksamheter som reduceras;

      Utveckling och anskaffning Stridsledningssystem Bataljon (SLB)
      Utveckling och anskaffning av kommunikationsnod
      Stridsträningsanläggning luftvärn
      Motorredskap
      Kompletteringsanskaffning splitterskyddad terrängbil RG 32
      Utveckling ersättning av undervattensvapen
      Halvtidsmodifiering Stridsbåt 90
      Halvtidsmodifiering minröjningsfartyg typ Styrsö
      Vidmakthålla flygspaningsradar FSR 890 (ASC)
      Saab 39 Gripen, flermålsförmåga samt förmåga till utökad stand-off
      Saab 39 Gripen, återanskaffning ammunition
      Saab 39 Gripen, översyn av planerad vidareutveckling efter 2010
      Basmateriel
      Minskad ambition ledningssystem
      Geografisk informationsförsörjning
      Psykologiska operationer (PSYOPS)

      Gud vet att socialdemokraterna inte är utan skuld för den nuvarande situationen, men de har då inte försökt utmåla en krympande förmåga som en storsatsning.
      Dessutom så kan de faktiskt med viss trovärdighet peka på det politiska läget i Europa före 2008 och hävda att det faktiskt var annorlunda då.
      Huvuddelen av era neddragningar har skett _efter_ Georgienkriget.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.