Galenskapen bara fortsätter!

Av , , 9 kommentarer 5

Jag är inte förvånad men den galenskap jag skrev om i gårdagens inlägg sattes på pränt under gårdagens kommunfullmäktige. Den styrande politiska majoriteten i kommunen som har egen majoritet tillsammans med (V) och (MP) röstade igenom en helt orealistisk budget. Förslaget är en fryst budget under de kommande åren utan hänsyn till kostnadsökningar. Alliansen hade lagt ett eget förslag där vi hade ett antal förslag hur vi skulle kunna få den hårt ansträngda ekonomin att gå ihop. Mycket av debatten landade på en nationell budgetdebatt där klassiska argument presenterades ett efter ett. Den andra stora debatten rörde också en allvarlig fråga. Ett förslag från organisationskomiteen presenterades och i klartext presenterades det att inför nästa mandatperiod skulle Lycksele kommun bara ha ett kommunalråd och inget definerat insynsråd. I debatten var jag tydlig med att en väl definerad del av den politiska organisationen skulle benämnas insynsråd för att stärka upp den demokratiska processen. Hur ska man som opposition kunna driva politik och ha insyn i den politik som drivs om man inte har ett insynsråd? Enligt den styrande (S) majoriteten kan man ha en fullgod möjlighet att driva insyn genom att ”plocka ihop” små procentsatser av andra uppdrag och även ta andra partiers avsatta tid för att få max 20% tid för insyn. Detta är för mig total galenskap och brist på demokrati. Jag ser fram emot att vi i Alliansen tar över makten i Lycksele kommun den 14 september för att vi ska få ordning på all denna galenskap!

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

9 kommentarer

Kampanj för Alliansen i Lycksele!

I lördags hade Alliansen stor kamanj på Torget i Lycksele. Vi delade ut gula rosor och diskuterade det politiska läget i Lycksele.Det var många som stannade upp och ville diskutera eftersom det är ett ytterst allvarligt läge i kommunen. I dag är det kommunfullmäktige i Lycksele och budget för de kommande åren ska tas beslut på. Det ska även fattas beslut om en ny politisk organisation i kommunen. Förra mandatperioden införde (S) att det skulle vara två kommunalråd i kommunen, nu ligger ett nytt förslag inför den kommande mandatperioden att ta bort ett kommunalråd. Det innebär att oppositionen kommer att sakna insyn i den politiska verksamheten och den styrande majoriteten kommer att få ännu större makt. Det är intressant att det inte finns i tanken att det kan bli ett skifte på den politiska arenan i höst. Det som nu pågår inom politiken inom Lycksele kommun går att sammanfatta med ett enda ord, galenskap! Albert Einstein har myntat ett ordspråk! Det är galenskap att göra samma sak om och om igen och förvänta sig olika utfall! Lycksele kommun står inför stora, svåra utmaningar och då kan man inte stänga dörrar för olika förslag till förändring.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Bli först att kommentera

Jämställdhet borde engagera oss alla!

Av , , 14 kommentarer 2

Jämställdhet är något som borde engagera oss alla. I Sverige har vi kommit långt om vi jämför oss med andra men vi har fortfarande en lång väg att gå innan vi kan påstå att vi lever helt jämställt.
I april beslutade Allians regeringen att låta en utredare se över utvecklingen av jämställdhet och hur effektiviteten ser ut i genomförandet av jämställdhetspolitiken. En motsvarande översyn gjordes för tio år sedan av Jämställdhetspolitiska utredningen. Under de 10 år som har gått har samhället genomgått stora förändringar som på olika sätt har påverkat kvinnors och mäns liv. En intressant studie som redovisas är om Arbetsmiljöverket som har gjort 900 inspektioner i 59 av landets kommuner. Två verksamheter har jämförts – den kvinnodominerade hemtjänsten med den mansdominerade tekniska förvaltningen som sköter parker, fastigheter, renhållning och gator, med mera. Jämförelsen var ett led i att söka svar på varför kvinnor oftare är sjukskrivna än män och insatsen genomfördes inom ramen för ett treårigt regeringsuppdrag om kvinnors arbetsmiljö. Resultaten visar bland annat att cheferna i hemtjänsten har fler medarbetare än chefer i teknisk förvaltning. I hemtjänsten upplever varannan medarbetare att arbetskraven och arbetsbelastningen som ett arbetsmiljöproblem jämfört med knappt var tredje medarbetare inom teknisk förvaltning. Hemtjänsten har också mindre resurser än den tekniska förvaltningen.
Det var några av de skillnader som upptäckes och det visar att vi har arbete kvar att göra!

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

14 kommentarer

Nordisk nytta!

Regeringen gör varje år en skivelse om Nordiska rådets arbete och den blir då behandlad av oss i Riksdagen och även debatterad. Det brukar vara en väldigt snäll debatt eftersom vi alla är för ett utökat nordiskt samarbete där vi ser behovet och de stora möjligheterna för detta. Varje dag pendlar många nordbor över gränsen till ett annat nordisk land för att arbeta eller studera. Vi har fortfarande en utmaning att våra socialförsäkringssystem skiljer sig åt och det kan uppstå problem när dessa ska nyttjas . I debatten lyfte vår nordiska samarbetsminister Ewa Björling upp betydelsen av att fortsätta arbeta för avskaffandet av gränshinder. Det är lätt att det blir en allmänpolitisk debatt om olika områden där vi har politisk oenighet och denna debatt var inget undantag.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Bli först att kommentera

RUT är en viktig fråga!

Av , , 6 kommentarer 0

SVT har låtit göra en opinionsundersökning vad svenskarna anser om RUT-avdraget. Undersökningen visar att en klar majoritet av svenskarna vill ha kvar möjligheten att göra RUT-avdrag och många vill även utöka möjligheterna. Frågan om RUT-avdrag är en viktig fråga där skiljelinjerna är stora. (S) vill halvera avdraget, (V) och (FI) vill helt avskaffa RUT. (MP): s partiledning å sin sida vill utöka möjligheterna till att göra RUT-avdrag, med (MP):s väljare inte är lika positiva som den egna partiledningen. Alliansen är enig i frågan om att RUT-avdraget är viktigt och har inneburit att många gått från svarta jobb till vita jobb med trygghet. Frågan om RUT-avdraget är en viktig jämställdhetsfråga!
Läs mer om undersökningen här: http://www.svt.se/nyheter/svenskarna-vill-behalla-rut-avdraget

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

6 kommentarer

Debatt om Biståndsplattformen!

Igår debatterade jag och mina kollegor i utrikesutskottet den nya biståndsplattformen i Riksdagens kammare. Inom många områden när vi diskuterar bistånd har vi en stor samsyn. I denna debatt blev det väldigt tydligt att höstens val innebär att den tidigare samsynen inte är lika stark. Biståndsministern och hennes tjänstemän har under en lång tid arbetat med att se över alla de policys som tidigare fanns inom biståndet och arbetet har fokuserats på att ta bort de som inte gäller. Det finns ingen anledning att tro att ett dubbelt antal policys ger en dubbelt så bra politik. Kritiken från oppositionen var enig mot detta arbete och de kräver att en ny biståndspolitisk plattform tas fram. Ett lite underligt krav då detta inte är någon ny politik utan en genomgång av Alliansens biståndspolitik.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Bli först att kommentera

Nyansering av debatten!

Av , , 6 kommentarer 1

På SVT:s hemsida läste jag en intressant artikel. Professor Anders Forslund på IFA, Institutet för arbetsmarknads-och utbildningspolitisk utvärdering tycker att vi måste nyansera debatten om ungdomsarbetslösheten. I dag visar de senaste siffrorna att ca 27% av ungdomar i åldern 15-24 år är arbetslösa. Här måste man titta på vad som ingår i denna rapportering. Över hälften av ungdomsarbetslösheten består av studerande, många på gymnasiet, som vill tjäna extrapengar eller ha sommarjobb. Enligt professor Anders Forslund borde debatten handla mer om den förhållandevis lilla grupp ungdomar som har riktigt svårt att få sitt första jobb. Alliansregeringen har gjort mycket och vi ser att över 50 000 ungdomar har fått ett arbete att gå till. Att studera samtidigt som man praktiserar på ett företag är en åtgärd som nyligen genomförts och här finns stora förhoppningar att ännu fler ungdomar ska komma in på arbetsmarknaden.
Läs mer här: http://www.svt.se/nyheter/val2014/forskare-kritiserar-debatten-om-ungdomsarbetslosheten

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

6 kommentarer

FN kampnaj för toaletter!

Av , , 2 kommentarer 3

Jag har tidigare skrivit om behovet av tillgång till rent vatten och toaletter. I en rapport som FN tagit fram så är det fortfarande över 1 miljard människor på jorden som dagligen tvingas göra sina behov utomhus. Mer än två miljarder människor saknar fortfarande tillgång sanitära anläggningar. Enligt organisationen Wateraid leder bristen på fungerande toaletter till att en rad sjukdomar sprids – bland annat diarré och kolera. Varje dag dör 1 400 barn i världen i diarrésjukdomar som beror på brist på rent vatten, sanitära anläggningarna och god hygien. FN har nu inlett en kampanj vars mål är att alla människor ska ha tillgång till toaletter till år 2025. Det är en väg för att stärka utvecklingen i de länder som idag kämpar för utveckling.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

2 kommentarer

Vi behöver inte oenighet!

Av , , 2 kommentarer 1

Det är intressant att läsa inlägg och debatt artiklar som lyfter fram det positiva i att införa 6 timmars arbetsdag. Jämförelserna görs med hur bra det var när vi gick från 10 timmar till 8 timmars arbetsdag och då ska det inte vara några problem att minska arbetstiden ytterligare. 1919 beslöt riksdagen att sänka arbetstiden i Sverige från 10 timmar till 8 timmars arbetsdag. Det är snart 100 år sedan!
Alliansen höll sin stora val kickoff i går och det var många bra debatter under dagen. Ett positivt löfte som gavs var att innan 2020 ska vi ha fem miljoner människor på arbetsmarknaden, Det innebär att det ska skapas 350 000 nya arbetstillfällen på arbetsmarknaden. Under Alliansregeringens tid vid makten har över 270 000 nya arbetstillfällen skapats och det är betydelsefullt att denna trend fortsätter. Den politik som Alliansen står för kommer att underlätta för företagandet och få arbetstillfällen att bli fler. Sverige behöver en politik för utveckling inte en röd/grön politik med skattehöjningar, höjda arbetsgivaravgifter och oenighet.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

2 kommentarer

(V) och (MP) tror att någon annan betalar!

Av , , 12 kommentarer 3

Skillnaderna mellan Alliansens ansvarstagande politik och de rödgröna partierna blir allt mer tydliga! På P4 Västerbottens hemsida har jag uttalat mig i en intervju om vad jag tror om 6 timmars arbetsdag! http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=109&artikel=5878017
Både (V) och (MP) har nu inskrivet i sina valmanifest att de förespråkar en arbetstidsförkortning i olika grad men det tror inte (S) på.
Jag tycker det är intressant att se hur de ska jämka ihop denna fråga vid ett eventuellt regeringsskifte. (MP):s språkrör i Umeå anser att effektivitetsökningar ska tas ut mer i kortare arbetstid än i pengar. De vill även införa friåret igen. (V) anser att föräldrar ska kunna kombinera arbete med föräldraskap utan att slita ut sig, detta gör man genom att sänka arbetstiden för alla.
Det är intressanta ståndpunkter i en tid när vi behöver arbeta mer för att få ihop vår arbetsmarknad. Alliansregeringen har gjort det mer lönsamt att arbeta eftersom du får behålla mer av din intjänade lön. Detta vill nu de röd/gröna ta bort! Det slutar alltid med att någon ska betala för den nedsatta arbetstiden och det blir i slutändan en gemensam uppgift i form av höjda avgifter, skatter och dyrare varor och tjänster.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

12 kommentarer