Röd/grön retorik utan rim och reson!

I gårdagens VK läste jag en bra insändare. En man har ifrågasatt varför det är OK att göra vinst på att bygga skolor, vårdcentraler och äldreboenden men enligt den röd/gröna retoriken är det inte OK att driva dessa verksamheter med vinst. Jag har vid ett flertal tillfällen tagit upp denna frågeställning på min blogg och blivit bemött med kommentarer liknande ” förstår du inte skillnaden mellan att bygga och driva en vårdcentral?” Jag tycker att personen som skrivit insändaren i VK har helt rätt i sin argumentatiobn där han lyfter fram att det handlar om hur vi handhar våra gemensamma skattepengar. Ett byggföretag som via en upphandling får uppdrag att bygga en vårdcentral kan inte utföra uppdraget utan att företaget genererar en vinst på det utförda uppdraget. Jag förstår inte den röd/gröna retoriken där detta inte är något problem, men när vi ska lägga ut driften på den nybyggda vårdcentralen via upphandling på ett företag ska detta driftsuppdrag inte generera vinst utan det ska göras på ideel bas. Det är en retorik som inte går ihop utan det är en röd/grön retorik som helt saknar rim och reson!

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

24 kommentarer

 1. Leif

  Ungefär som sjuka och arbetslösa som skall inte skall få ”bidrag” men folk som arbetar och har råd skall få bidrag vid rut osv?

  idiotiska politiker

  • Elisabeth Björnsdotter Rahm (M) (inläggsförfattare)

   Är du sjuk eller arbetslös i Sverige har du rätt till ersättning.

   • "Dosan"

    Bara för att man ”har rätt till” ersättning betyder inte att man får den. Eller tänker du bara ignorera alla horder av människor som är för sjuka för att arbeta, som har åtskilligt med läkare som skriver under på detta, men som om och om igen nekas ersättning efter att ha blivit utförsäkrade? Dessa människor som nu befinner sig i ett Moment 22 där de inte får nån ersättning pga att ni skapat omänskliga regler, men som är för sjuka eller för skadade för att orka eller kunna arbeta, oavsett hur mycket de vill?

    Återigen bortser du från verkligheten. Du sitter tryggt bakom ditt regelverk och bevingade ord, men du ignorerar den FAKTISKA verkligheten. Patetiskt.

 2. Conny Forsström

  Du vet väl att det första som vinstdrivande verksamheter sparar in på för att öka aktieutdelningar, är personalen? Vinstdrift i vård och skola är en självmotsägelse. Vård och skola är en service till samhällsmedborgarna/sammanhållande kitt så att de sedan kan verka i vinstdrivande verksamheter.

  Vård och skola är reproduktiva krafter som syftar till att samhället hålls ihop och att medborgarna sedan med kraft och kunskap kan verka inom de vinstdrivande delarna.

  • Elisabeth Björnsdotter Rahm (M) (inläggsförfattare)

   Vad har du för belägg för dina påståenden? Den fakta som finns visar att drygt 80% av alla företag som driver skola, vård eller omsorg är små eller medelstora företag med max 20 medarbetare. Av dessa företags vinster så återinvesteras drygt 85% i det egna företaget. Jag har under mina fyra år som riksdagsledamot besökt många verksamheter både kommunala och privata och ser inte den bild du försöker måla upp.

 3. Lars Gidlöf

  Hej

  Trodde du var mer insatt som politiker än va du verkar vara,skrämmande.

  Skillnaden är ju helt enkelt,ja,för vanligt begåvade människor, att byggföretag inte ENBART gör vinst på byggandet av offentliga fastigheter och att ha ett offentligt bolag bara för bygga sjukhus etc skulle ju bli alldeles för dyrt.

  Men de vårdbolag som gör vinst gör ju detta enbart på vården,inget annat och dessa pengar skulle göra mer nytta i offentliga systemet.

  Förstår en riksdagsman nu skillnaden?

  Sen en fråga, Varför är det OK att höja gränsen för högkostnadsskydd för sjuka medans man sänker skatter för mångmiljardärer?

  Tror inte du har kurage nog att ta in denna kommentar

  • Elisabeth Björnsdotter Rahm (M) (inläggsförfattare)

   De medel som används vid byggnationer är våra skattemedel. Vi ska använda våra skattemedel på det mest effektiva sätt. Varför undantar du byggföretag från denna debatt? Har du granskat redovisningen från de företag som vetrkar inom vård, skola och omsorg? 80% är små eller medelstora företag med max 20 medarbetare. Av de vinster som dessa företag gör så återinvetseras drygt85% i den egna verksamheten. Debatten måste nyanseras i denna fråga.

 4. lf

  Ja,tyvärr har du inte förstått
  Investeringar görs av byggbolag.Inget landsting kan ha en byggnadsavdelning som gör investeringar utanför det egna området.Det försöktes på 90-talet det gick inte.
  Investeringar har en ojämn fördelningskurva inom det egna länet.Ibland är det stor aktivitet,ibland är den låg.
  Byggbolagen som verkar på en mycket större marknad,kan då flytta till andra landsändar.
  Svårare än så är det inte.
  Verksamheten har en relativ jämn utveckling,och då bör vi inte ha privata bolag inom det området och förbjuda ex.stafettläkare.
  Du pratar om ideell basis menar du då den allmänna vården?
  Du har försökt förklara för mig hur en åldrig skogsarbetare utan kontakter skulle få den bäste vården.
  I slutändan skulle han gå till socialtjänsten,då skulle han få bra vård.
  Men herregud då behöver vi ju inte välja.

  • Elisabeth Björnsdotter Rahm (M) (inläggsförfattare)

   Jag har ett antal gånger beskrivit hur verksamheten för alla medborgare i vårt land fungerar men du vill inte förstå det så jag ser ingen anledning att yterliggare fortsätta. Trist att du inte ser att vi alla är olika och har olika behov!

 5. lf

  Nu försöker du krypa ur grundfrågan.Det är skillnad på investeringar och drift.Jag har försökt förklara detta för dig.
  Alla kan ju se svaret till mig.
  Detta är ett sätt att glida undan det som bloggen verkligen gällde.
  Ni ser ju resultatet.
  Elisabet beskriv inte områden som du inte behärskar.

  • Elisabeth Björnsdotter Rahm (M) (inläggsförfattare)

   Jag tycker att du ska läsa debattsidan i VK som skrivit om denna fråga under flera dagar.

 6. Lars Gidlöf

  Hej

  Nu blir jag riktigt rädd, din okunskap ör slrämmande, inte undra på att politiker måste ha fallskärmar för Ni kan ju inte verka i någon annan verksamhet.

  Läste du något om vad jag skrev gällande byfggföretag=
  ? Menar du att det offentliga skall ha ett byggföretag bara för offentliga fastigheter?

  Sen , byggföretag kan visst göra förlust på byggnationer åt den offentliga sektorn, de kan räkna fel.

  Sen, om det ska byggas t ex ett sjukhus, så görs väl det en ofentlig upphandling,eller hur?

  Hur görs det på vinstdrivande sjukvårdsföretag och skolföretag? Vilka får ta hand om elever och sjuka om dessa går i KK, jo, det får offentliga göra.

  Sen, varför svara du inte på min fråga om höjningen av gränsen för högkostnadsskydd kontra sänkning av skatter för miljardärer?

  • Elisabeth Björnsdotter Rahm (M) (inläggsförfattare)

   Jag hoppas att du läst de senaste dagarnas debattinlägg i VK. Den onynserade debatten om vinster i välfärden skulle inskränka vår valfrihet och den utveckling vi ser idag tack vare konkurrens. Det handlar om att vi ska nyttja våra skattemedel på bäst sätt. Intressant kommentar från dig om att byggföretag som kan räkna fel, är det anledningen varför du påstår att det är skillnad mellan drift och att bygga? Hur benämner du de som gör vinst på läkemedel, skolböcker mm är det också skillnad mot driften? Höjning av högkostnadsskydd gäller för alla som nyttjar sjukvården .Skattesäkningar har gynnat alla som arbetar.

   • Lars Gidlöf

    Hej

    En fråga, läser du vad jag skriver eller förstår du inte.

    Byggbolag, lädgger de inte anbud på byggnationer inom offentligt miljö?

    Höjning av högkostnadskyddets gräns, dvs innan man kan ta del av högkostnadsskyddet, gynnar de de svaga och sjuka i samhället????????

    Varför höjde Ni denna gräns medans Ni sänkte skatten för miljardärer, banker mm. Är detta bra social politik?

    Varför är det så fint för dig att göra vinst på de sjuka?

    Sen detta med läkemedel, jag ger dig en chans att inte skämma ut dig med det inlägget och rätta till den frågeställningen, för vet du inte vad det skulle innebära om det var i offentlig ägo, ja då bör du inte sitta i Sveriges Riksdag utan gå en allmänbildande grundkurs.

    Varför vet Ni, som sysslar med politik mkt mindre än gemeneman om vardagen?

    • Elisabeth Björnsdotter Rahm (M) (inläggsförfattare)

     Din kommentar innehåller en rad frågor inom olika områden. Jag är fullständigt medveten om hur upphandlingar fungerar. det fungerar på samma sätt när kommunen lägger ut en anbud på drift av exempelvis ett äldreboende. Det är kommunen som sätter prislappen, kommunen ställer krav och det är kommunen som har anvaret för uppföljning görs. Skillnad mellan byggföretag och ett företag som driver ett äldreboende går inte att återfinna i upphandlingsprocessen.
     Höjning av högkostnadsskydd från 1100 kronor per år till 1200 kronor per år är ett beslut som fattas av SKL och är enligt deras hemsida indexreglerad.
     Jag har vid ett antal tillfällen påpekat att jag tycker det är kvaliteten inom skola, vård och omsorg som har betydelse inte driftsformen.
     Som upplysning för dig så har jag arbetat drygt 25 år inom sjukvården både inom offentlig sektor och privat sektor.

     • Lars Gidlöf

      Hej

      Jag vet inte var du får din ”fakta” ifrån innan du trycker på JA knappen vid röstningarna i Riksdagen, men nog var höjningen fr 900 till 1100 för besök hos sjukvården samt från 1800 till 22200 för läkemedel?

      Varifrån är dina siffror, 1100 till 1200 😕

      Sen svara du inte varför detta höjdes, drabbar de äldre och sjuka medans skatter för banker och miljonärer sänktes samt att man får göra RUT avdrag för bartenders. Är det viktigare än sjuka???

     • Elisabeth Björnsdotter Rahm (M) (inläggsförfattare)

      Du skriver om olika områden och jag förstår inte var du vill komma. Att höjningar av avgifter sker är inget ovanligt. Sen att det går från 1800 till 22200 som du skriver är kanske inte helt korrekt!

 7. Kristofer

  Bara minsta misstanke på att man inte har min hälsa och välbefinnande som enda intresse, när jag kliver in på en vårdcentral, är väl nog för att ifrågasätta vinter i vårdföretag? Jag betalar skatt för att få bra vård, inte för att vara en bra kund.
  Att bygga ett hus, eller att städa samma hus, går att effektivisera. Att hålla någon i handen i livets slutskede, går inte att effektivisera.

  Att du påpekar att många välfärdsföretag drivs i liten skala, som ett bevis på att allt är som det ska, känns underligt. Utvecklingen drivs av ett antal privata koncerner, vilket innebär att andra måste anpassa sig. Så fungerar alla marknader.
  Moderata politiker vill att marknaden ska styra våra välfärdstjänster, fast inte ens era egna väljare håller med om det.

  • Elisabeth Björnsdotter Rahm (M) (inläggsförfattare)

   Varför är det inte ok att välja utförare inom skola, vård eller omsorg förutsatt att kvaliteten är hög? Det handlar inte om driftsform i första läget utan om att hålla en hög kvalitet. Jag tror på konkurrens för att skapa utveckling och det gynnar oss alla. Jag tycker vi måste ställa oss frågan om det inte är OK med vinster i välfärden varför är det då ok med förluster i välfärden?

 8. Conny Forsström

  Att bemanningen är minimal så att personalen går på knäna i privata skolor och vårdinstitutioner glömde du visst nämna? Kvaliteten lider, men vinsterna stiger, då är allt frid och fröjd?

  • Elisabeth Björnsdotter Rahm (M) (inläggsförfattare)

   Jag har besökt många verksamheter inom både offentlig och privat verksamhet. Den bild du beskriver stämmer inte överns med hur verkligehetn ser ut. Det finns givetvis verksamhet inom både offenltlig och privat verksamhet som inte fungerar bra likaväl som det finns väldigt bra offentlig och privat verksamhet. Jag tycker att du ska läsa de ekonomiska rapporter som företag inom skola, vård och omsorg har presenterat så kan du se att de stora vinster som du vill ge sken av inte existerar.

 9. Lars Gidlöf

  Hej

  Varför värnar du mer om rätten för att de ska få göra vinst inom vården än t ex motverka höjningen av högkotnadskyddet??

  Jo, var inte höjning av gränsen 1800 till 2200 kronor? Var fick du din siffra ifrån, fakta tack?

  Och vad är det för valfrihet du snackar om, sjukvård ska inte vara en hotellverksamhet, det ska vara vård.

  Men berätta vad det är för valfrihet du är såååå förtjust i, väljer folk sjukvård enligt följande ”Detta bolag gör tor vinst till sina ägare, dom väljer jag”?

  • Elisabeth Björnsdotter Rahm (M) (inläggsförfattare)

   Jag förstår inte varför valfrihet bara är tillåten inom vissa områden men ska med näbbar och klor begränsas inom andra områden. Varför ska inte medborgare i vårt land själva få bestämma vem som ska utföra hemtjänst i det egna hemmet eller var vi vill ha sjukvård? Det är kommuner och landsting som ställer krav på de företag som vill driva verksamhet och därför har de också uppföljningsanvaret för alla verksamheter. Din beskrivning om att sjukvård inom alternativ drift likställs med hotellverksamhet är skrämmande trångsynt! Om du granskar det företag som driver verksamhet inom vård, skola och omsorg ska kan du också läsa att de återinvesterar den vinst de gör i det egna företaget. Du sprider en bild som inte stämmer med verkligheten!

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.