Vi kan inte begränsa kvinnors rättigheter!

Av , , 1 kommentar 1

Under Almedalsveckan debatterade jag och en rad andra politiker utrikespolitik vid ett flertal tillfällen och när det kommer till frågor om jämställdhet finns en stor samsyn mellan sju av riksdagens åtta partier. Sverige är en stark röst när vi debatterar SRHR (sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter) och det har jag sett tydliga bevis på i olika sammanhang. Att vi är starka när det kommer till dessa frågor är speciellt betydelsefullt idag då kvinnors rättigheter nedprioriteras i land efter land. En fråga som jag är väldigt oroad över är frågan om fri abort. Motståndet mot abort växer i allt fler länder och ny lagstiftning växer fram. I Sverige har vi ett parti som inte bara är emot invandring utan också vill begränsa aborträtten i Sverige. Varje år dör nästan 50 000 kvinnor runt om i världen på grund av illegala eller osäkra aborter och det är en utveckling som vi inte kan blunda för. Vårt grannland Norge har man precis infört en lagstiftning som innebär att våldtäkt eller incest inte längre en godtagbar anledning för sen abort. Vi kan inte prata jämställdhet och samtidigt införa begräsningar inom SRHR frågor.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

1 kommentar

Valfrihet är utvecklande!

Av , , 6 kommentarer 2

Svenskt Näringsliv har en ny VD sedan två månader tillbaka. Carola Lemne har varit verksam inom vårdsektorn både med landstinget som huvudman och med en privat aktör som huvudman. På en debattsida i Dagens Nyheter skriver hon om den snedvridna debatten som pågår, underblåst av den röd/gröna oppositionen. Carola Lemne skriver om vinster i välfärden, hennes utgångspunkt är att både offentliga och privata verksamheter har en viktig roll att spela och att debatten om att inte tillåta vinster i den privata verksamheten är underlig. Frågan alla borde ställa sig är om det är bättre att verksamheter går med förlust.
Läs hela artikeln här: http://www.dn.se/ekonomi/vinster-ar-nodvandigt-i-valfarden/

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

6 kommentarer

Vi måste öka antalet arbetade timmar inte satsa på friår!

Av , , 6 kommentarer 4

Hur kommer de olika partiernas politik att påverka Sverige och vår utveckling är för mig den mest betydelsefulla frågan som vi alla måste ställa sig. Fakta har visat att Sverige har klarat sig väldigt bra trots den stora finansiella kris som drabbat stora delar av vår omvärld. Jag skrev i ett tidigare inlägg att jobb inte kommer per automatik och det visar jämförelser med andra länder runt om i Europa med stor tydlighet. Vi har ett nära grannland som har haft en liknande utveckling som Sverige med en ökande befolkning men där arbetstillfällen istället har minskat stort. Vi ser framåt att vi måste öka antalet arbetade timmar och här ser vi en väldigt oenig röd/grön opposition. (MP) vill minska arbetstiden till 35 timmars arbetsvecka och dessutom återinföra friåret. Enligt en utvärdering som gjorts av friåret ägnade drygt 50% av de friårslediga sitt år till rekreation, det ger inte fler arbetade timmar. (V) och (FI) vill minska arbetstiden ännu mer till 30 timmars arbetsvecka och denna minskning kommer att minska våra gemensamma skatteintäkter med drygt 280 miljarder. Vi ser en verklighet med behov av fler arbetade timmar men en opposition som blundar och gör precis tvärtom. Det är inte den utveckling för Sverige som jag vill se!

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

6 kommentarer

Ínga röda i valet!

Av , , 6 kommentarer 4

Vännäsdagarna är en stor folkfest och det var tydligt när jag under helgen kampanjade tillsammans med Vännäsmoderaterna. Vädret gjorde säkert sitt till och i den varma solen var det många människor som sökt sig ut i folkvimlet i Vännäs. Det var många som stannade till och ville prata, många samtal som handlade om allt från våra rovdjur till sjukvård. Jag upplever att det politiska intresset är stort och det känns bra att vi nu går in en en valkampanj med engagrerade medborgare. Nya Moderaterna delade ut solskyddskräm som en lite giveaway och jag uppmande alla att smörja in sig ordentligt så att de inte blev röda inför valet i höst!

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

6 kommentarer

Satsning på innovation!

Det kommer nya satsiningar från vår Alliansregering! Regeringen vill att Sverige ska fortsätta stå starkt i den internationella konkurrensen. Att Sverige lyckas bedriva och attrahera forskning av högsta klass är avgörande för landets konkurrenskraft och för möjligheten att möta de stora framtidsutmaningarna. Det är en förutsättning för att vi ska nå vårt mål om över fem miljoner människor i arbete år 2020. Tillsammans med Tyskland kommer nu en gemensam forskningsanläggning byggas upp och det är betydelsefullt för att forskning och innovation i vårt land ska vara i framkant.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Bli först att kommentera

Jag vill framåt!

Av , , 18 kommentarer 3

Vår skola, vård och omsorg i Sverige har utvecklats under lång tid. I början av detta år kom en undersökning (Välfärdens utveckling 1980–2012) från SKL, Sveriges Kommuner och Landsting som visar att det aldrig satsats mer på välfärden än i dag. Välfärden växer snabbare än demografiutvecklingen med viktiga satsningar på vård, skola och omsorg. Det hänger givetvis ihop med att vi är fler som arbetar och betalar in skatt till våra välfärdssystem. När jag lyssnar på Jonas Sjöstedt (V) och många andra röd/gröna oppositionspolitiker så tycker jag att det är förvånande att de hela tiden berättar om att vår välfärd har raserats. De röd/gröna har fastnat i ett mantra där det handlar om driftsform och lämnar kvaliet helt utanför. Det borde istället handla om att vi ska kräva god kvalitet i vår skola, vård och omsorg, vem som är utförare är inte det som ska vara i fokus. De löften som oppositionen utlovar inför höstens val kommer att påverka vår skola, vård och omsorg negativt. Den röd/gröna politiken kommer att sätta stopp för andra aktörer än staten och på så sätt göra det omöjligt för andra aktörer att driva verksamhet inom skola, vård och omsorg. Skiljelinjerna blir allt tydligare där Nya Moderaterna och Alliansen står för en fortsatt utveckling av vår skola, vård och omsorg och vi ser en röd/grön opposition på en väg som leder tillbaka in i dåtiden!

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

18 kommentarer

Barn ska inte gifta sig i Sverige!

Av , , 7 kommentarer 4

Skyddet mot tvångsäktenskap och barnäktenskap har stärks genom ny lagstiftning som trädde ikraft den 1 juli. Den nya lagstiftningen innebär att om någon person tvingar eller utnyttjar någon i en utsatt belägenhet att ingå äktenskap eller en äktenskapsliknande förbindelse kan denna person dömas till fängelse i högst fyra år. Möjligheten för en person under 18 år att få tillstånd att ingå äktenskap tas bort. Den lägsta åldern som gäller för att ingå äktenskap i Sverige kommer utan undantag att vara 18 år. Detta innebär också att utrymmet begränsas ytterligare för att erkänna utländska tvångsäktenskap samt utländska barnäktenskap, om minst en person har anknytning till Sverige. Det är bra att lagstiftningen skärps för att inte unga flickor gifts bort mot sin vilja alltför unga.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

7 kommentarer

Kortare handläggningstider!

Av , , 7 kommentarer 2

Vi ser idag i Sverige en arbetsmarknad där vi inom många sektorer saknar personer med rätt kompetens. Nya Moderaterna och Alliansregeringen har därför gett Migrationsverket ett uppdrag att korta ned handläggningstiderna av arbetstillstånd.
Detta för att snabbväxande företag inte ska stanna i utveckling när de snabbt behöver anställa nya medarbetade med rätt kompetens. Vi ser idag många högutbildade personer som väljer att flytta till Sverige och fastnar i långa administrativa processer för att översätta betyg och tidigare arbetslivserfarenhet. I förlängningen innebär det fler jobb och en ekonomi som växer. En positiv utveckling av Sverige

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

7 kommentarer

Jobben kommer inte per automatik!

Av , , 4 kommentarer 1

Almedals veckan är avslutad för detta år. En intensiv vecka med otroligt mycket politik, debatt och kampanjande. Politiska utspel har ställt emot varandra men en sak är säker. Ska Sverige fortsätta utvecklas och förbli en stark nation krävs det en stabil ekonomi och en fortsatt positiv utveckling på arbetsmarknaden. Jobben måste bli fler och komma fler till del. Ett jobb är så mycket mer än att bara stå på egna ben och försörja sig själv, det handlar om bekräftelse och att befinna sig i ett sammanhang. Nya Moderaterna och Alliansregeringen har varit tydlig med att jobben måste bli fler, men de kommer inte per automatik. Det är fortfarande inte vi som politiker som skapar jobben utan det kommer av att vi kan förenkla för företag att anställa. Det kommer inte att bli fler jobb genom att vi höjer avgifter, skatter och försvårar för företag som den röd/gröna oppositionen tror!

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

4 kommentarer

Ljusmanifestation i Almedalen!

Av , , 4 kommentarer 9

Almedalen avslutades för min del på ett fantastiskt sätt igår. Vår statsminister Fredrik Reinfeldt höll ett tal som verkligen visade varför han är landets statsminister och det var en tydlig bild som beskrevs vad en annan regering skulle innebära för Sverige. En väg vi inte vill se. Precis före Fredriks tal hade jag förmånen att få hålla ett anförande på en ljusvaka mot skövling av organ i Kina. Landet är en enpartistat som har skrivit på en rad olika konventioner om mänskliga rättigheter men de efterlevs inte. Människor i Kina som utövar en religion som inte är godkänd av den kinesiska staten riskerar långa fängelsestraff. Många av dessa religiösa utövare bla. Falun Gong utövare har under fängelsetiden försvunnit och enligt en rad olika rapporter blivit offer för skövling av organ som sedan säljs vidare till ett högt pris. Det är ett stort brott mot mänskliga rättigheter.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

4 kommentarer