Nya Moderaternas valfilm om en rättvis sjukvård!

Sjukvård i hela Västerbotten kräver en ny politisk inriktning!

Se Nya moderaternas valfilm!

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

14 kommentarer

 1. nisse

  Ska vi få en rättvis sjukvård i Sverige måste den privata vården bort för den privata är ingenting å lite på.

  • Elisabeth Björnsdotter Rahm (M) (inläggsförfattare)

   Det går inte att generalisera som du gör. Det finns bra offentlig vård precis lika som det finns bra vård som drivs med alternativa driftsformer. Jag har besökt ett stort antal inrättningar både offentliga som de som drivs alternativt och vet att det stämmer!

 2. lf

  Rättvis sjukvård? Kan du utveckla vad du menar.
  Jag kan inte undgå att se din meritförteckning ”Effektiv, positiv,driftig och omtänksam” du är med andra ord felfri” dessa meriter delar du givetvis med dina partibröder Ågren och Riedel.
  Jag tror att då man är så självfixerad, då har man svårt att se den enkla människan.
  Jag har svårt att se vi enkla skattebetalare skall vara med och betala för att de välbeställda skall få det städat m.m. för att de skall kunna ägna sig åt karriären.
  Gamla och handikappade skall naturligtvis erhålla dessa lättnader.

  • Elisabeth Björnsdotter Rahm (M) (inläggsförfattare)

   De som använder sig av RUT tjänster idag är till stor del barnfamiljer och pensionärer. Den nidbild som oppositionen sprider stämmer inte överens med verkligheten. RUT avdraget har inneburit att drygt 16 000 människor har fått en möjlighet att arbeta i ett företag där man får betala skatt, får tillgodoräkna sig pension. Skulle detta försvinna ser vi en stor ökning av svarta jobb och då kommer vår gemensamma väfärd att förlora skatteintäkter!

 3. Caanita

  Från moderat håll framställs arbetslinjen som det allenarådande botemedlet mot det mesta i sjukdomsväg. Jag tycker det är synd att moderat politik så ensidigt framställs på det viset. Självklart finns det sjukdomar som innebär att människor inte kan återgå till arbete, jag är övertygad om att moderata politiker förstår och inser detta. Tyvärr är det oftast motsatsen som beskrivs i media. Där tycker jag att moderata politiker har en uppgift att göra uttalanden som förändrar detta synsätt. Självklart får det inte bara vara läpparnas bekännelse.

  • Elisabeth Björnsdotter Rahm (M) (inläggsförfattare)

   Den rödgröna oppositionen har lyckats väl med att beskriva ett Sverige i förfall. Trist att denna nidbild får fäste och att många inte kritiskt granskar den bild som de felaktigt presenterar. I SKL:s öppna jämförelser så kan vi läsa att 95% av Sveriges äldre är nöjd med sin äldreomsorg, lika många är nöjd med sin skola. Att personer som är sjuka inte får sjukersättning är också en felaktig bild som de rödgröna och även media hjälper till att sprida. Det finns tyvärr personer som ”ramlar mellan stolarna” och får felaktiga beslut från försäkringskassan och det ska givetvis inte få förekomma men det händer. Media beskriver ofta hur personer står utanför sjukförsäkringen och inte får ersättning. Ofta finns det förklaringar till varför en sådan situation har uppkommit men det är inte lika intressant att beskriva, då försvinner hela nyheten. Jag tror att alla ska arbeta 100% utifrån sin förmåga. Är man sjuk har man kanske inte någon förmåga och då ska man givetvis inte arbeta utan få ersättning och rehabilitera sig. Jag tror att alla mår bra av att känna sig bekräftad, av att ha arbetskompisar att prata med och dricka kaffe med. Arbetslinjen som Nya Moderaterna har som slogan handlar inte om något negativt utan tvärtom att alla behövs på vår arbetsmarknad.

 4. Bergis

  Det är kört Elisabeth! Den regering som kräver att en cancersjuk skall söka jobb geografiskt har tappat allt förstånd och förpassas till historiens bakgård.

   • gerd

    I ditt Högersamhälle är det en kontorist på Försäkringskassan som avgör om du är sjuk eller inte, så ditt påstående att alla som är sjuka har rätt till ersättning stämmer nog. Problemet är bara om det är kontoristen eller cancerläkaren som är medicinskt kompetent att avgöra när patienten är frisk nog att söka arbete. Kontoristen har ofta en uppfattning ( genom direktiv från din regering) som inte överensstämmer med läkaren och då har den sjuka inte rätt till sjukersättning.

    • Elisabeth Björnsdotter Rahm (M) (inläggsförfattare)

     Det fungerar inte som du beskriver! När du besökt din läkare så beskriver han/hon din situation och din förmåga. Intyget går till försäkringskassan där handläggare tillsammans med försäkringskassans egna läkare fattar beslut om sjukersättning.

     • Gerd

      Nu gällde det bl a cancersjuka som efter 1,5 år blivit utförsäkrade. Det är ofta frågan om sjudomar som krävt operation(er),och förlust av kroppsdelar, strålning, cellgifter med svåra biverkningar. Återfall med nya tumörer är väldigt vanligt.
      För en tid sedan redogjorde Västerbottens Nytt för ett beslut hos Försäkringskassan som gällde en ALS sjuk ( antar att du vet att det är en obotlig, dödlig sjukdom som ingen överlevt mer än två år) som uppmanades att kontakta Arbetsförmedlingen för utredning om han kunde börja arbeta. Såna här exempel är inte ovanliga och ger en bild av högerns omänskliga regler för en försäkring som vi alla har betalt till. Sjukförsäkringen är alltså inget bidrag, det är en försäkring.

     • Elisabeth Björnsdotter Rahm (M) (inläggsförfattare)

      Det är fruktansvärt när människor blir sjuka och framförallt insjuknar i en obotlig sjukdom. grunden i vårt sjukförsäkringssystem är att den som är sjuk ska ha rätt till ersättning. Tyvärr uppstår felaktigheter när olika bedömningar ska göras och det försvarar jag inte. Det är trist att media skriver om enskilda personer som fått ett felaktigt beslut och därmed stämplar hela sjukförsälringsreformen som dålig.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.