Flickor får inte utbilda sig!

Av , , 3 kommentarer 4

Nu får vi återigen rapport om att talibaner i Pakistan attackerat en skola. Minst 100 persoenr har dödats . Talibanerna har bombat och förstört ett stort antal skolor i landet och en av anledningarna är att de inte anser att flickor ska gå i skola och utbilda sig. Den utvecking vi ser är skrämmande. På samma ställe där detta dåd utförts blev även fredspristagaren Malala Yousafzai som kämpar för flickors rätt till att gå i skolan skjuten i huvudet av en taliban. Att Malala fick Nobels fredspris är ett bra sätt att sätta fokus på det som sker i Pakistan.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

3 kommentarer

Vad är det som gäller?

Av , , 9 kommentarer 6

I dag sammanträder den rödgröna regeringen på Harpsund. Under detta sammanträde förväntas Miljöpartiet att ändra sitt ställningstagande kring förbifart Stockholm. Jag lyssnade på Åsa Romson (MP) och hon hade inte samma bild som presenteras i media. Åsa Romson var tydlig med att de Miljöpartiet skulle hålla fast vid sina beslut. Den rödgröna regeringen profilerar sig som en samarbetsregering men det är tyvärr det minsta vi har fått se bevis på. Beskeden förändras vid varje uttalande och som väljare är det svårt att veta vilken politik som gäller. Kommer de rödgröna att gå till extraval tillsammans eller inte?, kommer de rödgröna att stå fast vid sin budget eller inte? Frågorna är många och svaren skiftar. Det spelar roll att man är förberedd och att man förstår den politiska världen. Alliansen har aldrig varit starkare än nu och det är betydelsefullt när övriga partier är otydliga.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

9 kommentarer

Tydligt tecken !

Av , , 9 kommentarer 3

I gårdagens media presenterades en ny oppinionsundersökning som visade att Alliansen nu är dryga två procent större än det rödgröna blocket. Moderaterna och Centerpartiet går framåt tillsammans med några andra partier. Intressant är att det parti som tappar mest är Vänsterpartiet som nu ligger strax över spärren till riksdagen. Jag tycker detta är ett tydligt bevis på att den rödgröna vänstersväng som den sittande regeringen tagit inte är vad väljarna vill ha och något som kommer att ligga de rödgröna i fatet inför det stundande extravalet i mars.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

9 kommentarer

Avslutning på en mission!

Vid en ceremoni i Riksdagen överlämnade överbefälhavaren Sverker Göransson en flagga till försvarsutskottet. Flaggan har varit hissad på den svenska basen Camp Nortern Light i Mazar e Sharif norra Afghanistan . Sverige har sedan 2002 deltagit i den internationella säkerhetsstyrkan i Afghanistan. I juni 2014 överlämnades den svenska basen Camp Northern Lights till den afghanska staten. Från september 2014 består den svenska insatsen av cirka 50 personer, av vilka majoriteten arbetar som rådgivare. Det är fortfarande ett land med stora utmaningar och det kommer att ta tid innan vi kan se ett stabilt läge i Afghanistan

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Bli först att kommentera

Nobeldag och prisutdelning

Av , , 3 kommentarer 3

I dag är det Nobeldagen. En speciell dag för många människor då den stora prisutdelningen av Nobelpris inom en rad olika områden äger rum . Under åren har pristagarna varit många och det är intressant att se vilket långt och gediget arbete som ligger bakom resultaten som idag kommer att belönas med det prestigefyllda Nobelpriset. Fredspriset som delas ut i Oslo är av en annan karaktär och de två som får priset i år är värda all uppskattning. Båda två har på olika sätt bidragit till att unga flickor och pojkar kan få en utbildning och det är grunden för fortsatt utveckling.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

3 kommentarer

En fantastisk Anna dag !

Av , , 5 kommentarer 3

I dag har vi i en enig valberedning utsett Anna Kinberg Batra till vår kandidat att ta över som partiledare för Nya Moderaterna. Formellt kommer Anna att väljas på vår stämma den 10 januari. Det känns bra att ha en stabil, kompetent och framåtsyftande kandidat som vår partiledare och förhoppningsvis även som Sveriges första kvinnliga statsminster efter det kommande extravalet den 22 mars nästa år.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)?

5 kommentarer

Nya val!

I går var det full verksamhet för kommunalfullmäktige i Lycksele. Det var ett antal debatter och omröstningar som tydligt visar på de ideologiska skillnaderna mellan partierna. På en motion om att göra om att göra Gatu- och Parkavdelningen till en egen resultatenhet var svaret entydligt nej, utan vilja från den styrande röda majoriteten att undersöka möjligheterna. Det är trist när ideologi står framför möjligheter. Fullmäktige valde ledamöter till styrelser, nämnder och bolag och jag blev vald till viceordförande i Socialnämnden. Det är en nämnd som står inför väldigt stora utmaningar och har ett sparbeting på ca 20 miljoner kronor. Det är för mig en stor utmaning att ge mig in i socialnämnden och tillsammans med övriga ledamöter försöka se hur vi bästa ska hantera alla de utmaningar vi står inför.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Bli först att kommentera

Kommunfullmäktige i Lycksele

I dag är det kommunfullmäktige i Lycksele. Det är en lång ärendelista och många av ärendena kommer att leda till diskussion. Lycksele kommun har en dålig ekonomi och det finns en rad anledningar till varför situationen ser ut som den gör. En av anledningarna är att viljan att se alternativa möjligheter har varit små och när vi har diskuterat olika frågor har det landat i ideologi istället för en vilja att se vad som kan vara bäst för kommunen. Det kommer även i dag att väljas nya förtroendevalda till nämnder och vissa bolag. Det blir en lång dag!

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Bli först att kommentera

Löfven borde vara nöjd över att styra med vår budget!

Av , , 11 kommentarer 10

Det är intressant att lyssna av hur olika bilden av verkligheten tolkas och uppfattas. Jag lyssnade på olika förespråkare från (S) idag som var väldigt besvikna över att nu behöva styra Sverige med en Alliansbudget. De är givetvis besvikna över att den rödgröna budgeten inte vann gehör i riksdagen. Enligt (S) kommer nu Sverige att tappa konkurrenskraft och arbetslösheten kommer att öka. Enligt andra som också läst den rödgröna budgeten så är det en helt annan bild som växer fram. Det är en rödgrön budget som hämmar sysselsättningen. Antalet jobb på kort sikt, under nästa år, minskar med cirka 5 000 helårsarbeten. På lite längre sikt, fram till 2018, minskar sysselsättningen med cirka 24 000 helårsarbeten. Jag tycker att Stefan Löfven ska vara nöjd över att han får styra med Alliansens budget, nu kommer han att få se en helt annan inriktning för Sverige.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

11 kommentarer

Spännande med valkampanj i vinterskrud!

Den politiska spänningen kulminerade igår på ett oundvikligt sätt. Statsminister Stefan Löfven utlyste extraval den 22 mars nästa år. Jag tycker inte att det är förvånande att detta sker eftersom under de 63 dagar som den rödgröna regeringen suttit vid makten så har osäkerheten varit stor. Kritiken har varit stor långt innan valet att man ville veta med vem som Stefan Löfven skulle regera, nu inför det kommande extravalet vet vi svaret. Den rödgröna budgeten med stöd av (V) ligger fast. Den tydliga vänstersväng som den rödgröna budgeten innebär står i tydlig kontrast mot en sammanhållen Allians med stora satsningar på att fortsätta utveckla Sverige. Nu väntar en ny intensiv valkampanj i ett vinterklimat. Jag och mina moderata kollegor i Västerbotten är redo och kommer att göra allt för att se en valseger för Alliansen den 22 mars 2015.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Bli först att kommentera