Flyget är betydelsefullt för hela inlandet!

Av , , 2 kommentarer 7

Trafikverket presenterar nu hur den kommande upphandlade flygtrafiken kommer att se ut. Länge var sträckan Lycksele-Stockholm med i upphandlingen men under hösten lämnade NextJet in en kommersiell anmälan. Det innebär att flyglinjen Lycksele-Stockholm från och med hösten 2015 kommer att trafikeras utan ersättning från Trafikverket. Flyglinjen Hemavan-Vilhelmina-Stockholm är upphandlad och kommer att stöttas av Trafikverket för att flygtrafiken ska fortsätta. Lycksele kommun är en inpendlingskommun och är beroende av en väl fungerande infrastruktur. Kommunen är också beroende av att vara en turistkommun och utan flyget kommer vi inte att vara lika attraktiva.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

2 kommentarer

Ensam är inte stark!

Av , , 2 kommentarer 1

Drygt 100 dagar har gått sedan Stefan Löfven och hans samarbetsregering tillträdde. Det har varit politiskt stormiga dagar och det har visat sig i en regering utan förslag och utan reformer. Gustav Fridolin lovade komma med förslag som skulle förändra skolan de första 100 dagarna och av dessa förslag har vi inte sett ett enda. Tidsfristen för Gustav Fridolins löften har gått ut och förra veckan öppnade han upp för att förhandla fram blocköverskridande politik för skolan. Den politik som Gustav Fridolin starkt kritiserat de senaste åtta åren är nu inbjuden till förhandling. Det är positivt att detta nu sker eftersom vi behöver en politik som stämmer överens med den samhällsutmaning vi ser. Förra mandatperioden hade vi en blocköverskridande överenskommelse om friskolor vilket den nya regeringen snabbt rev upp. Nu är denna friskoleövernskommelse enligt Fridolin också förhandlingsbar igen. Gustav Fridolin behövde dessa 100 dagar för att inse att ensam inte är stark och det finns mycket vi kan samarbeta kring när det gäller skolan.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

2 kommentarer

Lika möjlighet till läkemedel i hela Sverige!

En ny modell för samverkan inom läkemedel träder i kraft detta år. Det är en modell som innebär att alla patienter ska få tillgång till samma läkemedel oavsett var i landet man bor. Detta är en positiv utveckling och innebär att alla landting och regioner tillsammans kan pressa priser på läkemedel eftersom volymerna blir större. Det finns många nya effektiva läkemedel i dag som är kostsamma för landsting och regioner men har stor patientnytta. Detta kan förändras tack vare denna samverkansmodell. Vi borde titta på fler likande samverkansmodeller!

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Bli först att kommentera

Jämställdhet i siffror!

Med statistik kan man visa vad som helst, trots det är det intressant att jämföra och se trender i vårt samhälle. Jag läste en debattartikel om jämställdhet där man lyfte fram den utveckling som skett på området. För 30 år sedan tog kvinnor ut 94% av dagarna med föräldrapenning, 2013 ser vi en minskning med 20%. Det är fortfarande en övervägande majoritet av kvinnor som tar ut föräldraledighet och jag har svårt att se hur vi ska se en helt jämställd fördelning av dagarna. Dessutom så tycker jag att det är upp till varje familj att bestämma hur man vill fördela föräldraledighet. 1987 arbetade 45% av alla kvinnor deltid medan endast 6% av männen gjorde det. 2013 har den siffran minskat till 30% bland kvinnor och den har ökat till 11% av männen. Jämställdhet går framåt i vårt samhälle men det går sakta och det är intressant att fundera varför!

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Bli först att kommentera

Intressant vändning i Natofrågan!

Av , , 3 kommentarer 1

Nu har Nya Moderaterna en ny partiledare. Anna Kinberg Batra valdes i lördags enhälligt av alla närvarande ombud vid Nya Moderaternas extra partistämma i Stockholm. Anna Kinberg Batra höll ett långt tal efter att hon blivit vald och i detta tal var hon tydlig med att Sverige kan mer och att vi måste fokusera på ordning och reda i ekonomin för att fortsätta utveckla Sverige. Under talet gav även Anna en rad nya löften och det som fick mest applåder är ett ställningstagande i Natofrågan. Nya Moderaterna har alltid varit tydliga med att vi är positiva till ett medlemskap i försvars och säkerhetsorganisationen Nato men att det kräver ett brett parlamentariskt stöd och att även Finland tar samma ställningstagande. Anna Kinberg Batra lyfte fram att vi nu vill se en utredning och titta på konsekvenserna av ett svenskt medlemskap i Nato. Under gårdagen inleddes det årliga mötet med Folk och Försvar i Sälen och där var det en tydlig utrikesminister som sa nej till en utredning om Nato. I dag har detta nej blivit ” – Allting måste man kunna diskutera” Det var tydligen bra att vår utrikesminister fick sova på saken och fundera ett varv till.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

3 kommentarer

I morgon har vi partistämma!

Av , , 2 kommentarer 0

I morgon har Nya moderaterna extra partistämma. Under partistämman kommer Fredrik Reinfeldt formellt att avgå och avtackas av alla förbund och vi kommer samtidigt at välja en ny partiledare. Med stor sannolikhet kommer Anna Kinberg Batra att väljas till vår första kvinnliga partiledare. Anna Kinberg Batra tillträder i ett tufft politiskt läge och det kommer att ställas höga krav på henne att arbeta med politikutveckling och fortsätta stärka den moderata politiken. P4 Västerbotten intervjuade mig inför vår partistämma och där fick jag möjlighet att lyfta fram att Västerbotten är ett län som utvecklas starkt inom flera områden och det hoppas jag kommer att fortsätta.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

2 kommentarer

Attentat mot yttrandefriheten!

Av , , 5 kommentarer 6

Det terrordåd som drabbade Paris under gårdagen är ett dåd mot yttrandefriheten. De tre män som utförde dådet mot tidningsredaktionen i Paris hade planerat dådet väl och omvärlden reagerade starkt på det fruktansvärt brutala dödandet av 12 oskyldiga människor. Vi tar för givet att vi kan nyttja våra mänskliga rättigheter och säga, tycka och skriva vad vi vill och därför känns det som en grov kränkning när journalister vid en tidning på detta sätt så brutalt mördas enbart för att de använder sin rätt att uttrycka sina åsikter. Vi ser en skrämmande utveckling i exempelvis Ungern där mediefriheten starkt begränsats och det finns fler länder som är på väg i samma riktning. Ett samhälle där yttrandefriheten begränsas är inte en utveckling som kan accepteras. I demokratiska länder är det en mänskligrättighet att använda sin yttrandefrihet och terorister kan inte tillåtas begränsa våra rättigheter.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

5 kommentarer

En lång process!

Alla medier har skrivit mycket om den så kallade Decemberöverenskommelsen. Tolkningen av denna överenskommelse skiljer sig beroende på vilken politisk tillhörighet debattören eller skribenten har. Jag tycker det är intressant att företrädare för Socialdemokraterna så stort tar åt sig äran att överenskommelsen är en socialdemokratiskt förhandlingsseger. Nya moderaterna ville redan 2009 förhandla med (S) om formerna för hur en minoritets regering ska kunna styra vårt land, detta för att undvika att något pari blir vågmästare. Den omskrivna överenskommelsen innebär i stort att den största minoriteten bildar regering och även får igenom sin egen budget i riksdagen. Den politiska värld vi lever i idag är förändrad. (S) lever i många avseenden kvar i att de är ett politiskt parti med en majoritet av svenskarnas förtroende, så ser det inte ut. Vi står inför ett faktum att minoritets regeringar måste förhandla fram stöd för sin politik och då innebär det en förhandling med givande och tagande.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Bli först att kommentera

Det finns många utmaningar!

Av , , 3 kommentarer 5

Institutet för arbetsmarknads-och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU) har presenterat en intressant rapport om skolan och skolresultaten. Rapporten visar med stor tydlighet att resultaten i skolan började falla redan före alla skolreformer som genomfördes på 1990-talet. Det innebär att den kommunalisering som infördes är inte den enda anledningen till att skolresultaten försämrats. Rapporten är intressant att problematisera kring och det visar att det finns en rad olika utmaningar som inte kommer att lösas av sig själv om vi byter huvudman i skolan.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

3 kommentarer