Löften faller som löfven på hösten!

Det kommer mera…. Ett efter ett faller de, vallöfte efter vallöfte från Socialdemokraterna är som löfven på hösten, de falnar och ramlar ned och multnar upp. Nu är det vallöftet om att behålla ROT-avdraget som höll i sex månader. Nu ska möjligheterna till att göra ROT-avdrag försämras och det ska stimulera bostadsbyggandet. Det är bara drygt en vecka sedan finansminister Magdalena Andersson svek vallöftet om att överskottsmålet var en viktig pelare i vår finanspolitik. Vilket vallöfte kommer av vara nästa löv som faller?

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

30 kommentarer

 1. Oberoende Politisk Bedömare

  Och jag vill påminna mig att det var många Moderata riksdagsledamöter som i valrörelsen pratade sig mycket varma om att vi måste bort från bidragssamhället. Bara för att efter valet med glädje ta emot det högst frivilliga omställningsBIDRAGET….

  Vilket kommer vara nästa vallöfte som faller från M?

  • Elisabeth Björnsdotter Rahm (M) (inläggsförfattare)

   Du kanske inte är uppdaterad på den politiska arenan men det är (S) och (MP) som sitter i regeri9ng och ska genomföra den politik som de gått till val på. Lite underligt att gå till val på en rad löften som man sedan så enkelt kan bryta när man väl vunnit.

   • Lars Gidløf

    Hej

    Var nu varsam med sanningen. Du skriver att regeringen skall gå fram med den politik som de lovar i valrørelsen. Det har du helt rætt i, men varfør gæller det inte Alliansen då. Ett parti dær lovade i valrørelsen att de skulle sænka bensinskatten, den højdes. Varfør skilda regler?

    Men du skall ha en stor,ærlig eloge, jæmført med dina Alliansvænner och Lennart Holmlund så tar du in kommentarena. Mycket hedervært av dig och att du dessutom svarar. Stor ærlig eloge før det

    • Elisabeth Björnsdotter Rahm (M) (inläggsförfattare)

     Det svar du kan få är att även solen har fläckar. Jag tycker det är viktigt att hålla vad man lovar

     • Lars Gidlöf

      Hej

      Var fanns dina kritiska bloggar då Ni inte uppfyllde Era vallöften?

   • Oberoende Politisk Bedömare

    Och hur är ditt svar relevant för det faktum att många Moderata riksdagsledamöter så markant går emot er egen politik?

    Kasta inte sten i glashus säger det gamla ordspråket som passar in mycket väl på det faktum att många Moderater tar emot stora bidragsbelopp.
    Nu passar det med bidrag tydligen…..

    Nyttjar du själv detta högst frivilliga bidrag, och i så fall hur mycket tar du emot av våra gemensamma skattemedel?

    skulle vi inte bort från bidragssamhället?

    • Elisabeth Björnsdotter Rahm (M) (inläggsförfattare)

     Mitt inlägg handlar om att hålla de löften man gav sina väljare innan valet.

     • Oberoende Politisk Bedömare

      Och då lovade Moderaterna att vi skulle bort från bidragssamhället…..

      Så varför då inte hålla det man lovar?

      Omställnigsbidraget är ju höst frivilligt, och Fredrik Reinfedt gick ju så strongt i bräschen och avsade sig det.

 2. lf

  men tycker du på fullt allvar att det är bara villaägare och bostadsägare som skall ha förmånen att få skattesubventioner.
  Villapriser och bostadsrättspriser har ju på de senaste åren ökat till onormala höjder.
  Det flertal som sitter l hyresrätter kan bara räkna med höjda hyror.
  Jag förstår att man som moderat tycker att det är bra och skillnaden mellan fattiga och rika skall bestå.
  annars vilket löfte till vanliga hyresgäster vill du ge.

  • Elisabeth Björnsdotter Rahm (M) (inläggsförfattare)

   Det är tydligt att du inte ser samhället vi lever i som en helhet. Du väljer att ställa olika saker mot varandra och se allt i svart eller vitt. Det finns betydligt fler gråzoner. Jag tycker det är positivt att vi tack vare ROT-avdrag gjort svarta jobb till vita så att vi får in pengar till statskassan. ROT reformen är idag mer än självbärande och ger på så vis mer pengar till staten än den ger ut, Var är problemet?

   • lf

    Vad som är svart och vitt får du stå för.Jag har levt mycket längre än du.
    Alla dessa som bor i vanliga hyreslägenheter de har i många fall dyrare hyra än de som bor l bostadsrätter.Vad är problemet tycker du.
    Om du inte inser problemet, då är det svårt att förstå att du skall representera vanligt folk.
    Och du kan snacka om att se samhället som en helhet.
    Jag vet inte vilken helhet som du ser.

    • Elisabeth Björnsdotter Rahm (M) (inläggsförfattare)

     Jag förklarade för dig att ROT-reformen är ekonomiskt självbärande och dessutom har den inneburit att svart jobb blivit vita. Jag har svårt att se relevansen i din kritik

 3. Lars Gidløf

  Hej

  Ett av Alliansens valløften enligt debatter och affischer var ju under 2010 att sænka bensinskatten. men Ni højde den, ær det inte ett valløfte?

  Sen har jag en fråga som jag inte kan førstå. Du och Peder Westerberg (fp) i Umeå har båda klagat att den højda bensinskatten respiktive km-skatten drabbar Norrland, men varfør drabbade inte Er højda dieselskatt och bensinskatt Norrland då?

  Jag får det inte att gå ihop, varfør drabbas man olika av samma typ av pålagor men beroende på vem som inført pålagan, snælla, førklara du som suttit i riksdagen.

  • Elisabeth Björnsdotter Rahm (M) (inläggsförfattare)

   Att generellt höja diselskatten drabbar alla som har ett fordon som drivs på diesel. Den höjning som nu aviseras är kopplat till en höjd kilometerskatt som kommer att slå hårt på vår landsända som är i stort behov av transport på vägar och inte har ett alternativ till transport av framförallt gods. Denna kombination av skattehöjning gynnar inte oss i Norrland.

   • Lars Gidløf

    Hej

    jag førstår inte mig på politiker. Hur kan en dieselskatt inte øka kostnaderna i Norrland medans en km skatt kan detta??

    Førklara, du skriver att dieselskatten ær generell, ær inte km skatten det då?

    Blir transporten i Norrland mindre drabbad om dieselskatten højs medans om det ær km skatt så då drabbas minst sagt Norrland.

    Om du t ex køper en liter mjølk, och Alliansen har højt mjølken med 1 kr och kallat den Mjølkskatt då drabbas alltså inte en barnfamilj av några kostnadsøkningar, men om de rødgrøna højer med 1 kr och kallar det Ko-skatt, då drabbas barnfamiljen?

    Jag har ganska god høgskoleutbildning, jobbat både i Sverige och utomlands och anser mig behærska matematik ganska bra men ditt ræknesætt måste vara något i hæstvægs avancerad matematik dær slutsumman av en prisøkning på en produkt blir helt olika bara før att det ær två olika grupper som gjort talet som skall ræknas ut.

    Jag tyckte Einstein verkade vara en mycket kunnig matematiker men nej du, hans teorier ær inget værda om man jæmfør med Alliansens føretrædares matematik.

    Men du får en chans till, hur kan en højning inte betyda något medans en annan højning kan gøra det, trots att dessa båda i ærlighetens namn økar kostnaden per kørd km.

    Førklara gærna med en matematisk uppstællning

    • Lars Gidløf

     Hej och glad påsk

     Jag væntar fortfarande svar på denna matematiska fråga, och helst genom att du tar några rækneexempel som førtydligar svaret.

     • Elisabeth Björnsdotter Rahm (M) (inläggsförfattare)

      Du har fått svar ett antal gånger

     • Lars Gidlöf

      Hej

      Politiker, oavsett färgprakt alltid om hur viktig utbildning r, och det har Ni rätt i men varför skaNi politiker vara så lågt utbildade för?

      Jag har frågat hur en höjning på låt säga 10000 per år inte är en höjning om det ärAlliansen som genomfört den o kallar den dieselskatt medans om de rödgröna inför en avgiftshöjning på 10000 per år så blir det dyrt för den kallas km skatt.

      Vad är skillnaden? Du som ska lura folk på deras förtroende borde väl kunna räkna bättre, vad ger dig annars för rätt till sån hög lön o generösa villkor. Vem har gett er den rätten?

     • Elisabeth Björnsdotter Rahm (M) (inläggsförfattare)

      Trist att du inte vill förstå. Jag förklarar en gång till. Min ingång i denna fråga är att det blir en dubbelbeskattning med höjd dieselskatt och kmskatt. Det drabbar oss mer som inte har valfrihet av transport

 4. lf

  Jag frågade dig om du tycker att de som bor i hyresrätter inte kan få någon statlig subvention.
  Tycker du att det är rättvist?

  • Elisabeth Björnsdotter Rahm (M) (inläggsförfattare)

   En retorisk fråga är vad som är rättvist? Kan allt i vårt samhälle vara rättvist? Jag tycker det är bra att vi stimulerar arbetstillfällen som i sin tur betalar skatt till vår gemensamma välfärd. Tycker du att det är rättvist att vi har personer som arbetar svart, inte betalar skatt och ändå nyttjar vår välfärd?

   • LArs Gidløf

    Hej

    Hade inte det gett arbetstillfællen om byggnadsarbetare hade gjort ROT-jobb på hyreslægenheter, eller gæller din matematik hær också, DVs att om ett køk i en villa skall renoveras, 2 snickare går åt så ger det 2 jobb medans om ett køk i en hyreslægenhet, i samma storlek skall renoveras så ger det inga nya jobb?

    Samma matte som km-skatten kontra dieselskattehøjning

    • Elisabeth Björnsdotter Rahm (M) (inläggsförfattare)

     Det är en viss skillnad mellan bostadrätter och hyresrätter när det gäller ägandeform. Under Allians regeringen pågick diskussioner om att utöka möjligheterna till ROT-avdrag även till bostadsrätter. Denna rödgröna samarbetsregering är definitivt emot all slags utveckling av Sverige. Det är förödande för oss.

   • lf

    Kan allt i vårt samhälle vara rättvist säger EBR. Om en politiker har gett upp och ansett att hon inte anser att vi skall sträva efter ett rättvist samhälle då blir man förvånad.
    Jag tycker inte om svartarbete eftersom jag har arbetat ett helt yrkesliv och betalat skatt.Men att ironisera över ledande politiker trodde jag att en före detta riksdagskvinna skulle hålla sig för god för.
    Men ironiseringen inom moderaterna verkar sprida ut sig.

    • Elisabeth Björnsdotter Rahm (M) (inläggsförfattare)

     Trist att du väljer att tolka allt jag skriver på ditt eget negativa sätt. Du ställer en fråga till mig om jag tycker att det är rättvist att det finns möjlighet att göra ROT avdrag för renovering av bostadsrätter och inte för hyresrätter. Handlar rättvisa om möjlighet att kunna göra avdrag för arbetskostnader vid renovering. För mig är rättvisa betydligt större och stannar inte vid ROT avdrag. Om du läser mitt svar så ställer jag frågor, inte påståenden.

 5. lf

  Om inte din rubrik är ironi då vet jag inte vad som är ironi.
  Men kanske ironi har en särskild betydelse för moderaterna..

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.