Hur regleras bemaningen?

Socialstyrelsen ska i samråd med SKL ( Sveriges kommuner och landsting) utforma en modell för hur det regeringsbeslut om ökad bemanning i äldreomsorgen ska fördelas. Det handlar om sju miljarder som kommunerna runt om i Sverige får nyttja till personalkostnader. Det är positivt att det tillförs mer pengar till äldreomsorgen men jag har svårt att se hur nationella riktlinjer för personalbemanningen ska se ut i våra äldreboenden. Vi har en likartad demografi runt om i landet. Samtidigt som vi blir äldre så blir vi allt friskare och kommer att vilja bo kvar hemma i allt högre utsträckning. Det är redan idag stor skillnad mellan hur kommuner väljer att lägga upp sin äldreomsorg. Vissa satsar på fler särskilda boenden medan en majoritet av kommunerna har ordinära boende med tillgång till hemtjänst. Hur nationella riktlinjer ska reglera bemanningen inom äldreomsorgen blir en utmaninag.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

2 kommentarer

  1. Gandalfdenvite

    Sjukvård skola och omsorg bör vara Statens ansvar! Man ska inte som idag vara beroende av at bo i rätt kommun/landsting, och det är sjukt att överkapacitet hos Västerbottens landsting säljs till rika finnar/ryssar istället för att erbjudas svenskar från andra delar av landet!

    • Elisabeth Björnsdotter Rahm (M) (inläggsförfattare)

      Jag tror inte att huvudmannen alltid är det som avgör kvalitet på vår välfärd. Däremot behövs tydliga riktlinjer och uppföljning för att se att den bästa kvalitet uppnås.

Lämna ett svar till Gandalfdenvite Avbryt svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.