Komplex fråga som inte går att lyfta ut!

Av , , 1 kommentar 1

Jag har vid ett flertal tillfällen skrivit inlägg om Alliansens finanspolitik som under den stora finanskris vi gått igenom gynnat Sverige på ett positivt sätt. Vi kan med facit i hand se att många av våra Europeiska länder inte hanterat sin ekonomi på samma ansvarsfulla sätt och att de nu får ta konsekvenserna av detta. Alliansens finansminister Anders Borg lyfte fram att det finanspolitiska ramverk med överskottsmålet som en pusselbit var betydelsefullt att förhålla sig till. Vår nuvarande finansminsiter var under valrörelsen kritisk till att Anders Borg inte kunde leva upp till det finanspolitiska ramverket och debatten var stundtals het. Nu har den rödgröna samarbetsregeringen gett Konjunkturinstitutet i uppdrag att se över konsekvenserna av att ändra nivån i överskottsmålet. Alliansens fyra partier vill se en betydligt bredare utredning för att se konsekvenserna av att ta bort överskottsmålet och hur det påverkar hela det finanspolitiska ramverket. Det är en komplex fråga som inte går att lyfta ut och vi måste se helheten för att kunna ta rätt beslut i frågan.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

1 kommentar

Märklig satsning!

Av , , 3 kommentarer 0

Sverige är ett litet exportberoende land och vi behöver alla våra företag och industrier för att kunna fortsätta att utvecklas. Det är viktigt att näringslivet ges rätt förutsättningar att vara konkurrenskraftiga och det är viktigt att det finns en långsiktighet i de inriktningsbeslut som fattas för att utveckla företagande i hela landet. Innan valet stod Stefan LÖfven i debatt efter debatt och sa att Socialdemokraternas hade en positivt syn på företagande och att satsningar skulle göras för att utveckla och förstärka företagande. I vårbudgeten som presenteras i dag finns en speciell satsning på näringslivet på drygt 200 miljoner kronor. Det är positivt att den rödgröna samarbetsregeringen ser behovet. Vad som i ljuset av denna satsning blir lite märkligt är att man samtidigt höjer skatterna på företagande på nästan 6 miljarder kronor. Det man ger med ena handen tas flerfaldigt igen med den andra. !

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

3 kommentarer

Tänk om, tänk rätt!

Av , , 1 kommentar 2

Debatten om statliga jobb växer i storlek på alla plan. De förhandlingar som inleddes med fackliga representanter vid Skatteverket i Lycksele och Skatteverkets förhandlare ajournerades förra veckan och ska upptas igen i dagarna. I Riksdagen hålls en debatt om statliga jobb och statlig service i hela landet. Reaktionerna på Skatteverkets inriktinsgplan att flytta nio kontor till större städer har engagerat många runt om i landet. Jag tycker att detta engagemang skulle vara tydliga signaler till Skatteverkets högsta ledning och till regeringen att det måste till ett nytänk i frågan. Det måste göras om och göras rätt. Det handlar inte bara om ett regionalpolitiskt ansvar utan om att använda kompetens på det bästa och mest effektiva sättet. Det finns många bevis på att stordrift inte alltid är att föredra.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

1 kommentar

Satsningar på skolan!

Av , , 7 kommentarer 10

I går presenterade utbildningsminister Fridolin nya satsningar på skolan och skolhälsa. Det är bra att skolan får mer resurser förutsatt att de används på de sätt de är menade att göra bäst nytta på. Socialdemokraterna tog bort alla specialpedagoger inom skolan eftersom de inte insåg betydelsen av deras kompetens. Alliansregeringen öppnade upp för specialpedagoger i skolan och jag är glad att den rödgröna samarbetsregeringen fortsätter på samma spår och fortsätter bygga ut antalet specialpedagoger i skolan. Vi har stora utmaningar inom skolan och många åtgärder är vidtagna som vi inte sett effekt av ännu så det är av stor vikt att satsningar fortsätter. Den stora frågan kvarstår dock var pengarna ska tas till alla satsningar.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

7 kommentarer

Klimatsmart!

Klimatfrågor påverkar oss alla mer eller mindre. I dag är jag på årsmöte för klimatkommuner i Sverige där Lycksele kommun är en av medlemmarna. Givetvis är det skillnad på det arbete som pågår när det gäller energieffektivisering beroende på om vi kommer från Göteborg eller Lycksele men det finns många likheter. Vi måste alla ta ett ansvar för att arbeta klimatsmart och vi kan alla bidra. Ett spännande projekt är under uppbyggnad i Eskilstuna som heter ReTuna. Här samlar man återvinning och återbruk på samma ställe och erbjuder företag att på olika sälja vidare produkter till oss konsumenter. Det finns spännande projekt om infrastruktur och trafikplanering som går att använda på hemmaplan och det finns projekt om sopsortering och biogas som också är intressant. Nätverkande är betydelsefullt för att lära av varandra.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Bli först att kommentera

Väcker frågor!

Av , , 1 kommentar 5

Förhandlingarna om Slatteverkets fortsatta verksamhet i Lycksele är ett intressant ämne att diskutera kring. Enligt generaldirektören finns inga ekonomiska vinster att vänta i denna omstrukturering och det väcker fler frågor än jag kan hitta svar på. Om man från Skatteverket inte tänker sig en ekonomisk vinst på att flytta mindre kontor, varför gör man en omstrukturering som blir dyrare? Ser inte Skatteberkets ledning den kompetens som finns på Skattekontoret i Lycksele som betydelsefull ? Är omstruktureringen bara ett beslut för att en rad mindre kontor ska flytta och utgöra en del av ett större dyrare kontor? Med den utbyggda infrastruktur vi har i Sverige borde vi ha ett statligt verk i varje kommun istället för i storstadsregionerna.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

1 kommentar

Äntligen ett vallöfte som infrias!

Av , , 2 kommentarer 2

Äntligen ett vallöfte från Stefan Löfven som infrias. Jag tycker det är positivt att den rödgröna samarbetsregeringen satsar pengar på underhåll av våra järnvägar. Alliansregeringen inledde en välbehövlig upprustning av vårt järnvägsnätt och jag är glad att man nu väljer att fortsätta detta arbete. Det svenska järnvägsnätet är i stort behov av upprustning och underhåll. Hur denna satsning på drygt 600 miljoner ska finansieras är inte preciserat men det kommer att innebära skattehöjningar. Jag hoppas också att dessa satsningar används på bästa sätt så att de kommer att ge mest nytta.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

2 kommentarer

Så nära målet!

Av , , 1 kommentar 2

Polio är en sjukdom som vi i Sverige har vaccinerats för sedan 1957. Det är ett smittsamt virus som kan få allvarliga konsekvenser. Eftersom polio är så smittsamt så smittas i princip alla i områden där sanitära förhållanden är dåliga. I takt med att möjligheterna till vaccinering blir allt större så minskas antalet rapporterade fall varje år. 2007 rapporterades nästan 900 nya fall av aggressiv polio och denna siffra är nu nere i noll rapporterade fall. Däremot förekommer en mildare form av polio på ett fåtal ställen i världen. Pakistan, Afghanistan, Nigeria och Somalia är några av de länder där polio fortfarande förekommer och därför är det av stor betydelse att vaccineringen fortsätter tills vi helt utrotat sjukdomen. Rotary International har ett stort projekt tillsammans med en rad andra organisationer och de samlar in medel för att finansiera denna avslutande vaccinationskampanj för att utrota polio. Den största utmaningen i de drabbade länderna är att det finns militära grupperingar som inte accepterar vaccinering och det gör arbetet betydligt svårare.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

1 kommentar

Glad Påsk!

Av , , 3 kommentarer 0

Väderprognoserna för påskhelgen ser inte alltför lovande ut för Västerbotten men det får inte hindra oss.
Jag önskar er alla en riktigt Glad Påsk!

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

3 kommentarer

Ökad deltagande!

År 2014 var första gången som val till Europaparlament, riksdag, landstings- och kommunfullmäktige hölls under samma år. I riksdagsvalet ökade valdeltagandet med 1,2 procentenheter till 85,8 procent. Det är tredje riksdagsvalet i rad som andelen röstande ökar. Situationen till landsting och kommun val ser nästan likadan ut. Även om andelen röstande ökade fanns det i 2014 års val betydande skillnader i valdeltagande mellan olika grupper. Även om andelen röstande ökade fanns det i 2014 års val betydande skillnader i valdeltagande mellan olika grupper. Kvinnor röstar i större utsträckning än män, Unga och äldre har lägre valdeltagande. Det finns en rad andra skillnader i valdeltagande när det gäller utbildning, sysselsättning ,men den gemensamma nämnaren är att delatagndet vid våra olika val ökar och det är positivt.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Bli först att kommentera