Uppvaktning på Skatteverket!

Av , , 2 kommentarer 2

I detta nu avslutar delegationen från Västerbotten en uppvaktning av Generaldirektören på Skatteverket. En väl förberedd uppvaktning där fakta om vad en flytt av Skattekontoret i Lycksele får för konsekvenser. 30 medarbetare vid Skattekontoret med hög akademiskutbildning som får sin arbetsplats förflyttad till Umeå innebär en stor förlust för alla inblandade. Drygt hälften av medarbetarna är småbarnsföräldrar vilket kommer att innebära en stor omställning och påverkar hela familjen. Den kompetens som medarbetarna vid Skattekontoret i Lycksele har arbetet upp under åren kommer att ta tid att bygga upp igen då deras arbetsuppgifter inte flyttar med till Umeå utan förläggs vid annat kontor i landet . Jag hoppas att vår delegation från Västerbotten lyckades få generaldirektören att förstå konsekvenserna av inriktningsbeslutet som Skatteverket har tagit och att det inte kommer att få den effekt som Skatteverket tror. Vi måste vända flyttlassen och behålla spetskompetens i hela landet!

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

2 kommentarer

Möte med Jägare!

I går kväll var jag inbjuden till Jägareförbundets styrelsemöte i Lycksele. Det är en aktiv förening och just nu pågår ett stort arbete med utbildning och information till alla medlemmar. Jägareförbundet och deras medlemmar är engagerade i den viltpolitik som drivs. Alliansregeringen hade antagit en ny inriktning när det gäller rovdjurspolitik men det har den rödgröna regeringen förkastat och tillsatt en ny utredning vilket kan tyckas märkligt eftersom det råder stor enighet i de flesta frågorna för alla partier utom (MP) och (V). Jägareförbundet har också ett stort program för att få fler kvinnor att börja jaga. En stor eloge till det arbete som de driver.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Bli först att kommentera