Ökat samarbete med NATO?

Av , , 4 kommentarer 2

Natochefen Jens Stoltenberg hade samlat alla Natos utrikesministrar till ett möte i går där organisationens fortsatta utveckling diskuterades och det stora orosmolnet Ryssland. Den ryska presidenten Putin har vid ett flertal tillfällen varit tydlig med att Ryssland inte kommer att vika sig och att Ryssland alltid kommer att försvara områden med rysk befolkning. I vår nordiska områden står som bekant Sverige och Finland utanför ett Nato medlemskap även om vi sedan snart 20 år tillbaka är medlem i NATOs partnerskap för fred vilket bland annat innebär at vi får vara med och öva och delta i Nato ledda operationer. Nu vill Jens Stoltenberg fördjupa samarbetet med NATO och de nordiska länderna mycket på grund av den ökade oron vi ser i Ryssland och den osäkerhet som råder i närområdet. Jag tycker att Sverige ska utvidga vårt samarbete med NATO och nyttja de möjligheter som organisationen på ett positivt sätt för vårt land.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

4 kommentarer

Utemässan i Lycksele!

I dag startar Utemässan i Lycksele. Jag är imponerad över hur stor mässan blivit på ett år. Förra året var första året och mässan överträffade alla förväntningar. Programmet för de tre mässdagarna är stort, brett och spännande och jag hoppas att många tar tillfället att besöka Utemässan på Gammplatsen i Lycksele

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Bli först att kommentera

Olyckligt att sommarstänga BB i Lycksele!

Av , , 1 kommentar 7

Jag läser i VK om att BB i Lycksele ska stängas i sommar eftersom man saknar barnmorskor i Umeå. Det är alltid olyckligt att stänga en avdelning sommartid eftersom det är väldigt svårt att öppna upp igen efter en stängning. Det är också väldigt olyckligt om man väljer att stänga BB i Lycksele då medarbetarna vid kliniken löst sommar situationen och nu tvingas till helt andra lösningar. Vi bor i ett län med stora avstånd och det kommer att bli ännu längre för alla inlandets kvinnor som ska föda barn i sommar. Vi arbetar för en likabehandlingsprincip i länet men det gäller uppenbart inte i alla lägen. Det är inte en trygg och säker förlossningsvård att göra avstånden till BB/förlossning ännu längre för alla kvinnor i inlandet.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

1 kommentar

Tåget Västerbotten!

I går hade jag förmånen att chatta med P4 Västerbottens nya kanalchef Tomas Wahlund. Det finns många spännande tankar och frågor att fundera över och en av frågorna som jag tog upp är den högaktuella frågan om att hela Sverige ska leva. Om vi bryter ned den till att hela Västerbottens ska leva så landar vi i en intressant diskussion om hur vi ser på service, tillgång till hälso- och sjukvård, hur infrastrukturen ser ut, ja listan kan göras lång. Denna vecka presenterades siffror som visar att Västerbotten har fått väldigt många nya statliga arbetstillfällen men alla har hamnat i Umeå. Varför då? Det är något att fundera på varför synen på Västerbotten är så kustorienterad. Jag tycker det är betydelsefullt att Umeå och Umeå regionen är lokomotivet som drar tåget Västerbotten framåt men vagnarna efter loket kan inte vara tomma, då finns ingen anledningen för loket att fortsätta dra tåget framåt.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Bli först att kommentera

En rörig debatt!

Gårdagens partiledardebatt i SVT Agenda blev enligt kritikerna spektakulär. Jag kan till viss del hålla med om det eftersom vi har en väldigt svag regering utan egna förslag och handlingskraft. Detta faktum öppnar upp för att politiken blir svajig och att en tydlig linje finns i politiken. Åsa Romsons jämförelse med Auschwitz och den flyktingkatastrof som sker på Medelhavet var verkligen lågt och det är kanske ett bevis på avsaknad av statsmannamässighet. Jag tyckte att strukturen på debatten blev lite underlig då de styrande pratade i munnen på varandra och inte hade pratat ihop sig innan debatten. Sammantaget en lite rörig debatt.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Bli först att kommentera

Ingen vänstervåg !

Av , , 6 kommentarer 2

Vi ser nu tydliga effekter av den ekonomiska politik som Anders Borg och Alliansen drev under den värsta finanskris vi upplevt sedan 1920-talet. Trots en aggressiv politik finns mycket kvar att göra. Arbetslösheten har legat relativt stilla på en nivå kring 8%, Antal sysselsatta och sysselsättningsgraden fortsätter att öka, det har varit en stadig uppgång sedan 2009. Vi måste fortsätta att hålla i en aggressiv arbetsmarknadspolitik och inte vika av på den vänstervåg som den rödgröna regeringen vill att vi ska slå in på. Det är av stor betydelse att vi stärker kunskapskraven för våra unga, att vi satsar mer på matchningsanställningar och utbildning till långtidsarbetslösa. Listan kan göras lång med Alliansens föreslagna åtgärder för ett fortsatt starkt Sverige. Vi behöver inte en politik med stora skattehöjningar på jobb och arbete.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

6 kommentarer

Kortsiktiga besparingar får andra konskevenser !

Av , , 2 kommentarer 2

Jag skrev ett inlägg förra veckan om ett ogenomtänkt sparförslag inom äldreomsorgen i Lycksele kommun. Jag skrev samtidigt insändare på samma tema som jag fått publicerat i våra tidningar. Nu har frågan har väckt debatt vilket gläder mig och jag har blivit uppringd av ett stort antal personer som håller med mig i frågan. Egentligen borde denna fråga vara en verksamhetsfråga och inget för politiken men när det handlar om arbetsmiljö för medarbetarna och dessutom en stor risk för ökad smittspridning är det en fråga som påverkar i större omfattning. Det är positivt att det upphandlas nya arbetskläder men endast ett ombyte per medarbetare är inte accepterbart i en verksamhet där man arbetar med vård och omsorg. Detta blir givetvis en kortsiktig besparing men risken är stor för kostnader i andra änden!

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

2 kommentarer

Spännande teknik i äldreomsorgen!

Spännande med ny teknik inom äldreomsorgen. Att använda teknik som ett komplement i äldreomsorgen är ett positivt sätt att öka kvaliteten och tryggheten för våra äldreäldre som bor hemma i ett ordinärt boende. I går var jag inbjuden till en information om ett system som man kallar Fjärrtillsyn, det bygger på att man tillsammans med den enskilde kommer överens, skriver ett avtal och samverkar kring hur man vill ha tillsyn i hemmet nattetid. En kamera monteras upp i sovrummet och på bestämda tider under 30 sekunder kopplar trygghetsjouren upp sig mot kameran och kontrollerar att allt är i sin ordning. Detta system är ett komplement till trygghetslarm och till nattpatrullens besök hos den enskilde. Det finns vissa som blir störda av att nattpatrullen kommer in i det egna hemmet nattetid och har svårt att sova på grund av besök som man inte riktigt av vet vem eller vilken tid någon kommer. Jag tycker det är en intressant idé att testa men det förutsätter att allt görs i samverkan och i samtycke med berörda.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Bli först att kommentera

Sedelbyte på Riksbanken!

I går hade Riksbanksfullmäktige sammanträde. I samband med det så fick vi i Riksbanksfullmäktige en rundtur på Riksbanken och fick även gå ned i ett av de bankvalv som finns i huset. Just nu finns de nya sedlarna på plats och är redo för att skickas ut på marknaden och vi får byta ut våra gamla sedlar mot de nya. Det finns en hel avdelning på Riksbanken som hanterar inlösen av gamla och förstörda sedlar. Varje dag så tar de emot 150 ärenden från medborgare ute i landet som av olika anledningar inte haft möjlighet att lösa in gamla sedlar. Är det stora summor som ska lösas in så måste en utredning enligt Penningtvättlagen göras. Denna verksamhet kommer att öka i samband med det stora sedelbytet som kommer att ske. Intressant verksamhet.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Bli först att kommentera

Ännu ett löftessvek!

Av , , 4 kommentarer 3

I förra veckan skrev jag ett inlägg om de satsningar som den rödgröna regeringen aviserar inom äldreomsorgen. Satsningen är stor, fram till 2018 utlovas en satsning på 7 miljarder kronor för att bland annat stärka upp bemanningen inom äldreomsorgen. Hur denna utökade satsning på medarbetare inom äldreomsorgen skulle styras upp kunde jag inte låta bli att fundera över i mitt tidigare inlägg. Vad som fortsatt är intressant i denna storsatsning på äldreomsorgen är att den rödgröna regeringen tillsammans med Vänsterpartiet inte har varit helt ärliga när de beskriver sina satsningar. I vårbudgeten som finansminstern nyligen presenterar kan man läsa att den satsning på äldreomsorgen på 7 miljarder kommer att omdisponeras så att nästan 5 miljarder går till andra områden. Kvar blir lite drygt 2 miljarder kronor som 290 kommuner ska dela på under tre år. Det är lite andra satsningar än de som så stort utlovades. Ännu ett löftessvek!

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

4 kommentarer